Винаходи та інновації. Винахідники України
  Руденко Ада Вікторівна

   
Завідувач лабораторії
мікробіології, вірусології та мікології
ДУ «Інститут урології НАМН України»,
доктор біологічних наук, професор,
заслужений винахідник України,
лауреат премії ім. академіка Д. К. Заболотного
 
Професія мікробіолога стала справою життя Ади Руденко. Ще під час навчання на біологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка вона, студентка кафедри мікробіології, мала змогу зануритися у глибини науки під керівництвом талановитих учених Михайла Миколайовича Ротмістрова, Давида Лазаревича Фердмана й Олександра Вікторовича Топачевського. Ада Вікторівна брала активну участь у роботі студентських наукових гуртків, проводила дослідження у лабораторії Інституту інфекційних захворювань АМН СРСР — саме тут вона познайомилася із професором Ніною Петрівною Корнюшенко, яка у той час завідувала лабораторією грипозної інфекції та інших вірусних захворювань, а згодом, коли під її керівництвом було створено кафедру вірусології Київського державного університету імені Тараса Шевченка, запросила колишню студентку до співпраці. Так у 1963 р. А. В. Руденко розпочала свій трудовий шлях на посаді старшого лаборанта новоствореної кафедри рідного університету, а з 1966 р., за персональним призначенням ректора університету, вона обіймає посаду старшого наукового співробітника.
У 1967 р. захистила кандидатську дисертацію з вірусології про роль інгібіторів під час перебігу грипу. Її наставниками були професор Ніна Петрівна Корнюшенко та професор-інфекціоніст Олександра Семенівна Сокіл, які спонукали розвиток нових поглядів на терапію грипу, виходячи із факторів інтерфероноутворення. Завдяки цим ученим понад чотири десятиріччя тому дослідниця науково обґрунтувала виділення інтерферону — окремого класу білків, які допомагають знешкодити вірус в організмі хворого на грип. Вона довела, що внаслідок зниження температури тіла за допомогою різних лікувальних препаратів послаблюються захисні функції організму, а це сприяє розвитку різних ускладнень, зокрема пневмонії.
У 1969 р. за результатами конкурсу Аду Вікторівну було переведено на посаду старшого наукового співробітника до Інституту захворювання нирок МОЗ України (нині — ДУ «Інститут урології НАМН України»). У 1980 р. її призначили завідувачем лабораторії мікробіології, вірусології та мікології.
У 1984 р. вона захистила докторську дисертацію, присвячену вивченню нової групи мікроорганізмів — молікутів — у етіології та патогенезі захворювань нирок і статевих органів. У 1990 р. їй присвоїли вчене звання професора.
А. В. Руденко вважає, що випадки, коли одинаки в науці роблять фундаментальні відкриття, особливо в наш час, — поодинокі. Вона проводить дослідження спільно із фахівцями Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інституту колоїдної хімії та хімії води iм. А. В. Думанського НАН України. Вчені вивчають сучасні аспекти урогенітальних захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Лабораторія професора Руденко стала унікальним центром, де діагностують понад 20 видів збудників цих захворювань. Тут використовують новітні методики в сукупності із класичним культуральним методом виявлення збудників, що вважається золотим стандартом мікробіології, зокрема це стосується досить поширеної хламідійної інфекції.
Наукова діяльність професора А. В. Руденко спрямована на з’ясування ролі чинників інфекційного генезу в етіології та патогенезі захворювань нирок, сечового міхура і статевих органів. Під її керівництвом лабораторія мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут урології НАМН України» стала унікальним центром, фахівці якого не тільки проводять діагностику інфекційних та інфекційно-запальних хвороб, а й створюють нові лікарські композиції.
Робота над вивченням імунних реакцій організму на ці інфекції проводиться спільно із професором Георгієм Миколайовичем Дранником, професором Миколою Яковичем Співаком, Оленою Михайлівною Корніліною.
Лабораторія здійснює наукову та практичну діяльність за напрямами:
– вивчення етіологічних факторів у розвитку запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів, статевих органів та у виникненні чоловічого і жіночого безпліддя, невиношуванні вагітності тощо;
– дослідження зворотної реакції імунної системи в реалізації запальних процесів;
– створення експериментальних моделей запальних захворювань (пієлонефриту, гломерулонефриту, пневмонії), зумовлених збудниками різних таксономічних груп для вивчення особливостей етіопатогенезу і розробки адекватних методів етіопатогенетичної терапії (разом з академіком НАМН України Аліною Михайлівною Романенко);
– створення та вдосконалення методів етіологічної діагностики інфекційних та інфекційно-запальних захворювань;
– дослідження антибактеріальної, антивірусної й антимікотичної активності, а також імуномодулюючих властивостей нових лікарських засобів in vivo та in vitro (спільно з професором С. Л. Рибалко).
Разом із фахівцями Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України на замовлення космічних агенцій України і Росії Ада Вікторівна брала участь у створенні полімерів із антимікотичними властивостями. Розробки у цій сфері є важливими складовими науково-технічного прогресу, особливо якщо йдеться про медицину та ветеринарію. Спільно із заступником директора цього інституту, професором Юрієм Васильовичем Савельєвим, провела унікальні дослідження, присвячені проблемам захисту полімерних матеріалів від плісеньутворюючих грибів (мікроміцетів) на орбітальних станціях, у медицині та ветеринарії.
Співробітники лабораторії беруть участь у багатьох науково-практичних конференціях, серед яких «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу», «TORCH-інфекції», а також долучаються до організації майстер-класів із різних методів діагностування.
Ада Вікторівна створила наукову школу з клінічної мікробіології, підготувала більш ніж 30 кандидатів та докторів наук. Надбанням видатного мікробіолога є вісім монографій, зокрема «Мікробіологічні дослідження в урології», «Імунітет і інфекції при пересадці нирок», «Оніхомікози у мешканців України» тощо. Вона має понад 500 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, є автором 30 авторських свідоцтв на винаходи і патентів.
За успішне впровадження новацій Аді Руденко присвоїли звання «Заслужений винахідник України». Її наукові досягнення високо оцінила держава — вона отримала Грамоту Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом». Також нагороджена грамотами Президії АМН України. Ада Вікторівна — лауреат премії ім. академіка Д. К. Заболотного.
Тел.: 0 (97) 369-13-87. E-mail: miclab@mail.ru
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького   ]   зміст   [   Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова