Винаходи та інновації. Винахідники України
  Відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

   
Поворознюк
Владислав Володимирович


Керівник відділу клінічної фізіології
та патології опорно-рухового апарату
ДУ «Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».
Доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
 
Директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, президент Української асоціації остеопорозу й Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, член правління Всесвітньої асоціації остеопорозу (IOF), віце-президент Асоціації ревматологів України, член президії Української асоціації ортопедів-травматологів, заступник голови Науково-медичного товариства геронтологів і геріатрів України, головний редактор журналів «Проблеми остеології» та «Боль. Суставы. Позвоночник»

Молодший науковий співробітник Інституту геронтології
АМН СРСР В. В. Поворознюк під час проведення
наукових досліджень

Учасники ІІІ Міжнародної конференції молодих учених
«Захворювання кістково-м’язової системи та вік»,
присвяченої пам’яті професора Є. П. Подрушняка
Народився 22 жовтня 1954 р. у с. Сидори Великополовецького (зараз Білоцерківського) району Київської області.
У 1977 р. здобув освіту в медичному інституті, де опанував спеціальність «Лікувальна справа». Того ж року почав працювати лікарем під керівництвом професора Є. П. Подрушняка (1934–2008) у відділенні клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН СРСР.
Протягом 1980–1982 рр. Владислав Володимирович навчався у клінічній ординатурі в НДІ геронтології за спеціальністю «Травматологія та ортопедія». Вирішальну роль у виборі напряму майбутньої діяльності відіграла к. мед. н., досвідчений лікар, провідний науковець Олена Василівна Орлова. У 1982 р. він вступив до аспірантури Інституту геронтології АМН СРСР (спеціальність «Травматологія та ортопедія»), а в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 1986–1987 рр. В. В. Поворознюк був молодшим науковим співробітником відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, впродовж 1987–1992 рр. — головним лікарем клініки Інституту геронтології АМН СРСР, на початку 1992-го — провідним науковим співробітником цієї установи. З березня 1992 р. очолює відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України.
У 1999 р. Владислав Володимирович захистив докторську дисертацію. У 2000 р. йому присвоєно звання професора, а в 2006 р. — почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.
Наукові дослідження В. В. Поворознюка присвячені теоретичній та клінічній медицині: вивченню особливостей деструктивно-дистрофічних змін хребта в людей різного віку, визначенню основних показників структурно-функціонального стану кісткової тканини й клінічних проявів старіння кісткової системи, нервово-м’язового апарату передньої грудної стінки, який відповідає за виникнення синдрому вертеброгенної кардіалгії в людей різного віку. Науковець розробив диференціально-діагностичні критерії верифікації вертеброгенних кардіалгій та больового синдрому в ділянці серця, запропонував лікувальні комплекси для терапії цієї патології у людей різного віку. Для оцінки здоров’я працівників промислових підприємств він разом із колективом однодумців вперше в Україні застосував автоматизовану систему кількісної оцінки ризику виникнення основних патологічних синдромів (АСКОРС).
Владислав Поворознюк — співавтор розробок біологічно активних кальцієвмісних продуктів харчування і харчових добавок «Космол», «Біокальцевіт», «Біокосмовіт» (Є. П. Подрушняк, О. В. Орлова, В. В. Поворознюк), які широко використовують для профілактики та лікування остеопорозу, остеохондрозу, остеоартрозу, при переломах кісток. Брав участь у створенні кисломолочного продукту «Геролакт», який сприяє покращенню здоров’я та продовженню життя людей літнього віку.
У 1995 р. спільно з Європейським відділенням Асоціації геронтологів учений розробив програму курсів підвищення кваліфікації для лікарів «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії», які щорічно проводить у різних областях України.
У 1996 р. під керівництвом Владислава Володимировича розпочато і вперше в Україні проведено епідеміологічні дослідження остеопорозу та його ускладнень, лонгітудинальні спостереження за структурно-функціональним станом кісткової тканини під впливом деяких шкідливих чинників довкілля. З того часу ці роботи проводяться щорічно в різних регіонах держави. В. В. Поворознюк уперше вивчив структурно-функціональний стан кісткової тканини в дітей, підлітків та дорослого населення, які проживають в Україні; визначив особливості формування піку кісткової маси. Науковець також запропонував нову методику оцінки темпу старіння кісткової системи, яку необхідно брати до уваги під час створення регіональних програм профілактики і лікування системного остеопорозу. Він уперше визначив розповсюдженість остеопорозу серед населення України, його вікові та статеві особливості, вплив основних екзогенних та ендогенних чинників на структурно-функціональний стан кісткової системи.
З ініціативи Владислава Володимировича у 1996 р. засновано Українську асоціацію остеопорозу. Учений увійшов до Правління IOF (International Osteoporosis Foundation) та бере активну участь у роботі цієї організації. Також був ініціатором I Міжнародної конференції «Актуальні проблеми остеопорозу» (1999), результатом якої стало створення Об’єднаної ради національних товариств країн Східної Європи та Балтії (Україна, Росія, Литва та ін.).
Почесна відзнака Українського науково-
медичного центру проблем остеопорозу
У 1998 р. В. В. Поворознюк заснував Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, який надає лікувально-консультативну допомогу хворим із патологією опорно-рухового апарату, проводить діагностику, профілактику та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку і статі, масштабні епідеміологічні дослідження з вивчення чинників ризику виникнення та розповсюдження захворювань кістково-м’язової системи в населення України та за її межами, розробляє національні програми оздоровлення населення, яке проживає на територіях із незадовільним станом довкілля, поширює знання із проблем остеопорозу, остеоартрозу й остеохондрозу серед лікарів різних спеціальностей і пацієнтів. У 2004 р. центр став лауреатом рейтингу «Кращі підприємства України» в номінації «Медицина та охорона здоров’я».
Владислав Володимирович — головний редактор журналу Української асоціації остеопорозу «Проблеми остеології», спеціалізованого науково-практичного журналу «Боль. Суставы. Позвоночник».
У 2002 р. з ініціативи професора В. В. Поворознюка створено Українську асоціацію менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, яка того ж року ввійшла до складу Європейської асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-суглобової системи (EMAS).
Є автором і співавтором понад 900 наукових робіт, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв, 20 монографій, серед яких: «Остеопороз на Украине», «Глюкокортикоїд-індукований остеопороз», «Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение», «Менопауза та остеопороз», «Менопауза и заболевания костно-мышечной системы», «Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку», «Памидроновая кислота в лечении патологии костной ткани». Із 2007 р. за редакцією Владислава Поворознюка для практичних лікарів виходить збірник наукових праць «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку».
Під його керівництвом захищено 29 кандидатських та п’ять докторських дисертацій.
Владислав Володимирович був учасником і керівником робіт зі створення, апробації й впровадження в практичну медицину низки наукових розробок. Серед них: метод та пристрій для діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини — система «Арм-остеолог» (автоматизоване робоче місце лікаря-остеолога); метод комп’ютерної рентгеностеоденситометрії («Спосіб оцінки стану кісткової тканини та пристрій для його виконання», автори — В. В. Поворознюк, В. О. Шалаєв, О. П. Дмитренко); метод і пристрій для діагностики структурно-функціональних змін навколосуглобових тканин при остеоартрозі колінних суглобів, який включає комплексне застосування стандартизованої рентгенографії колінних суглобів і комп’ютерної обробки рентгенограм із використанням системи алгоритмічних обрахунків на програмно-апаратному комплексі «OSTIM+» («Спосіб діагностики та моніторингу гонартрозу та пристрій для його використання», автори — В. В. Поворознюк, Н. В. Григор’єва, В. О. Шалаєв, В. Б. Заєць, О. П. Дмитренко); метод і пристрій для діагностики структурно-функціональних змін навколосуглобових тканин при остеоартрозі кульшових суглобів «Ostim-Thigh», що передбачає одночасне виконання рентгенограм обох кульшових суглобів, дозволяє провести їхню порівняльну оцінку й знижує променеве навантаження на пацієнта, пристрій забезпечує високий ступінь стандартизації рентгенограм кульшових суглобів, що дозволяє застосувати цифрові технології для оцінки отриманих даних, підвищити інформативність і об’єктивність оцінки стану здоров’я пацієнта (автори В. В. Поворознюк, І. О. Озеров, В. О. Шалаєв, Н. В. Григор’єва).
Колектив відділу клінічної фізіології та патології опорно-
рухового апарату ДУ «Інститут геронтології НАМН України»
на чолі з проф. В. Поворознюком
Сьогодні до сфери наукових інтересів ученого належать питання епідеміології, патогенезу, діагностики, профілактики й лікування захворювань опорно-рухового апарату, його вікових змін та особливостей при супутній патології різних органів і систем.
Владислав Поворознюк — організатор постійних шкіл-семінарів для лікарів «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи» (з 2006 р.), курсів інформації і стажування «Діагностика та лікування остеопорозу» (з 2007 р.), міжнародної школи для практичних лікарів «Кістково-м’язова система і вік» (з 2008 р.). Він займається викладацькою діяльністю у кількох вітчизняних вишах, зокрема Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Сімферопольському державному медичному університеті. В програмі курсів підвищення кваліфікації для лікарів «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії» та в курсі лекцій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика використано наукові роботи В. В. Поворознюка.
Учений приділяє особливу увагу формуванню наукової особистості молодих науковців та лікарів. Із 2008 р. щорічно проходить Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті вчителя Владислава Володимировича, професора Є. П. Подрушняка, у роботі якої на конкурсній основі беруть участь науковці з України, Австрії, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану.
Реалізацію новаторських задумів професора В. В. Поворознюка завжди підтримує дружній колектив однодумців — наукові співробітники та лікарі відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».
Вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114. Тел.: 0 (44) 431-05-50, факс: 0 (44) 430-41-74.
E-mail: okfpodac@ukr.net
Руденко Ада Вікторівна   ]   зміст   [   Сливко Розалія Яношівна