Винаходи та інновації. Винахідники України
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 
Сьогодні працівники університету проводять наукові роботи за понад 50 ініціативними темами; чотири теми фінансує МОЗ України. Лабораторія промислової токсикології виконує госпдоговірну тематику з токсиколого-гігієнічної експертизи продуктів харчування, меблів, промислових та господарських товарів, хімічних реагентів. Співробітники 14 клінічних кафедр залучені до виконання близько 40 мультицентричних досліджень з апробації нових лікарських засобів. Четверо молодих науковців ЛНМУ отримують гранти Президента або Кабінету Міністрів України, восьмеро є стипендіатами Західного наукового центру НАН і МОНмолодьспорту України та Львівської облдержадміністрації.
Науково-дослідна робота університету здійснюється за наступними напрямами: пошук нових біологічно активних речовин, хвороби матері та дитини, дослідження системного впливу пухлин на організм і питань хіміотерапії раку, комплексне лікування хвороб пародонту, діагностика та лікування уражень головного мозку різної ґенези, діагностика, консервативне та хірургічне лікування хвороб серцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, ендокринної та сечовидільної систем, організація і управління охороною здоров’я та фармацевтичним забезпеченням населення.
У ЛНМУ розвиваються і активно функціонують 22 наукові школи: акушерсько-гінекологічна, біохімічна, гігієнічна, інфекціоністів, історії медицини та фармації, офтальмологічна, патологоанатомічна, патофізіологічна, педіатрична, психіатрична, стоматологічна, терапевтична, фармакологічна, фізіологічна, фтизіатрична, хіміко-фармацевтична, хірургічна.
За кількістю праць, опублікованих науковцями університету у міжнародних реферованих фахових виданнях, згідно з базою даних SCOPUS, ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів України та 15 місце серед усіх університетів держави. За підсумками виставки «Інноватика в освіті України», організованої МОНмолодьспорту та Національною академією педагогічних наук України у жовтні 2011 р. в Києві, університет нагороджений золотою медаллю лауреата конкурсу у номінації «Інноватика у вищій освіті» та дипломом за активну участь в освітній інноваційній діяльності.
Протягом 2007–2011 рр. працівники ЛНМУ отримали 358 патентів. Зокрема, в 2011 р. були зареєстровані патенти на винахід: «Спосіб швидкого виявлення, виділення та підрахунку апоптичних клітин, що базується на аглютинації» (Р. С. Стойка, Р. О. Білий, В. О. Антонюк), «Спосіб дренування черевної порожнини після проведення лапароскопічної холецистектомії» (В. Ф. Інденко, М. П. Стрийків, І. Й. Євстахевич, Ф. П. Інденко, Ю. Л. Євстахевич, О. О. Трошков, В. В. Орлик, Т. В. Лещук, В. Л. Новак), «Спосіб профілактики ішемії товстої кишки при операції резекції аневризми та протезування черевної аорти» (І. І. Кобза, Ю. Г. Орел, А. О. Ярка, Р. А. Жук, А. Т. Кіхтяк, Р. В. Радиш), «Спосіб лікування рецидивного хіміорезистентного раку яєчників» (Н. А. Володько, В. А. Барилка, М. І. Ломницька, Б. І. Соломко), «Комбінований інфузійний препарат» (Б. О. Кондрацький, В. Л. Новак, Я. Б. Кондрацький), «Плазмозамінник поліфункціональної дії» (Б. О. Кондрацький, Д. Л. Качмарик, О. М. Панас, О. П. Волос, М. Й. Винарчик, Ю. В. Деркач, Л. Г. Дорошенко, В. Л. Новак), «Спосіб ультраструктурної діагностики незворотної гібернації міокарда при ішемічній хворобі серця» (Ю. Г. Кияк, О. Ю. Барнетт, Д. І. Беш, В. І. Ковалишин, Г. Ю. Кияк).
Було досягнуто позитивного результату внаслідок включення до комплексного лікування хронічного головного болю у дітей препаратів «Стимол» і «Магне В6» («Розробка методів ранньої профілактики і лікування основних функціональних порушень та соматичної патології у дітей різних вікових груп», проф. С. Л. Няньковський). Досліджено алельний поліморфізм гену LMP2 His\His у хворих із рецидивною герпетичною інфекцією («Дослідження взаємозв’язку алельного поліморфізму гену імунопротеасоми LMP2 із особливістю перебігу герпетичної інфекції ВПГ 1/2 типу», проф. В. В. Чоп’як) та прогностичні чинники несприятливого перебігу ішемічної хвороби серця («Прогностичне значення вихідних параметрів метаболізму ліпідів, гемостазу та білок-синтезуючої функції печінки при використанні стандартизованих методів лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та асоційованих з інфекційними чинниками хвороб внутрішніх органів», проф. О. М. Радченко). Вивчено «Закономірності територіального розподілу онкологічної патології у Львівській області в умовах екологічно зміненого довкілля» (проф. В. І. Федоренко).
Вчені університету розробили алгоритм експертно-реабілітаційного обстеження хворих та інвалідів із застосуванням стандартизованих реабілітаційних інструментів («Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів народної і нетрадиційної медицини, курортології, фізіорефлексотерапії в діагностиці, лікуванні, реабілітації хронічних судинних уражень головного мозку, захворюваннях жовчовивідних шляхів, печінки, шлунково-кишкового тракту, імунодефіцитних та клімактеричних станів», проф. Л. В. Андріюк), опрацювали нові методики досягнення контролю при бронхіальній астмі у дітей (проф. Л. В. Беш), а також методи ранньої профілактики і лікування основних функціональних порушень та моніторингу стану здоров’я населення («Управління здоров’ям населення України на етапі реформування медичної галузі», проф. В. В. Рудень).
Оптимізовано діагностику внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених («Розробка методів ранньої профілактики і лікування основних функціональних порушень та соматичної патології у дітей різних вікових груп», проф. С. Л. Няньковський), створено метод оперативного лікування відкритокутової глаукоми («Удосконалення методів діагностики та лікування глаукомного процесу», проф. І. Я. Новицький), диференційовано діагностичні критерії гепаторенального синдрому I та II типів («Захворювання печінки змішаної етіології: сучасні принципи діагностики та комплексного лікування», проф. О. О. Абрагамович).
Науковці ЛНМУ займаються синтезом та пошуком протиракових агентів з групи 4-азолідонів та споріднених гетероциклічних систем для раціонального дизайну «лікоподібних молекул» як потенційних лікарських засобів (чл.-кор. НАМН України Б. С. Зіменковський, проф. Р. Б. Лесик). Активно проводиться дослідження проблем екопатології, зокрема хімічних хвороб людини та розвитку васкулітів, ангіопатій, патології мікроциркуляції (чл.-кор. НАН, академік НАМН України Д. Д. Зербіно). Із позицій прикладної фізіології та профілактичної токсикології досліджуються закономірності взаємодії організму і ксенобіотиків, механізми адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі при екстремальних впливах (чл.-кор. НАМН України М. Р. Гжегоцький). Опрацьовуються питання діагностики і корекції порушень гомеостазу при патології вагітності, зокрема при дисфункції плаценти (чл.-кор. НАМН України Л. Б. Маркін). Удосконалюються методи хірургічного лікування патології ендокринних органів, ендоскопічних та ендоваскулярних операційних втручань (академік НАМН України М. П. Павловський).
Вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010. Тел.: 0 (32) 260-30-66, факс: 0 (32) 276-79-73.
E-mail: zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
Лазорик Михайло Іванович   ]   зміст   [   Руденко Ада Вікторівна