Винаходи та інновації. Винахідники України
  Остапченко Людмила Іванівна

   
Директор навчально-наукового
центру «Інститут біології»,
завідувач кафедри біохімії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
 
Академік Академії наук вищої школи України, доктор біологічних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені О. В. Палладіна НАН України


Людмила Остапченко народилася у Києві. Випускниця Київського державного університету імені Тараса Шевченка, вона навчалася в аспірантурі при кафедрі біохімії біологічного факультету, після закінчення якої пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до директора ННЦ «Інститут біології».
Людмила Іванівна належить до кола видатних співробітників КНУ імені Тараса Шевченка, які зробили вагомий внесок у розвиток університету. Її принциповий організаторський підхід полягає у залученні до досліджень творчих, ініціативних та всебічно розвинених особистостей.
Монографії Л. І. Остапченко
ННЦ «Інститут біології» — один із найбільших навчально-наукових підрозділів університету, метою діяльності якого є поєднання наукових досліджень, освітньої та інноваційної роботи; підготовка нового покоління науковців і висококваліфікованих фахівців; визначення можливостей трансформації одержаних фундаментальних знань в ідеї, які мають прикладний характер; підвищення конкурентоздатності науково-дослідних робіт; впровадження новітніх технологій у виробництво тощо. В інституті успішно реалізують стандарти європейської вищої освіти, запроваджують у навчальний процес інноваційні технології, проводять комп’ютеризацію навчання, опікуються підвищенням рівня педагогічної майстерності молодих викладачів, науково-методичного забезпечення дослідницької роботи студентів та індивідуальної наукової роботи магістрів і аспірантів. В освітньому процесі використовують такі інноваційні методики, як робота з малими групами, модульне навчання, комп’ютерні презентації лекційного матеріалу тощо.
Талановитий педагог та ініціативний організатор, Л. І. Остапченко викладає нормативні курси з біоорганічної хімії, біохімії, біотехнології, а також спеціальні курси, керує науковими дослідженнями молодих учених та спеціалістів вищої кваліфікації. Під її керівництвом підготовлено і захищено 30 кандидатських та три докторські дисертації, а наукові роботи студентів і аспірантів нагороджені преміями та стипендіями Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.
Одна з основних традицій, започаткованих директором Інституту біології, — формування згуртованого, дружного професорсько-викладацького колективу. Головним критерієм підбору вчених є талант і здатність до самостійної наукової праці. Людмила Остапченко розуміє, що майбутнє науки — у руках обдарованої молоді, тому всіляко підтримує наукові інтереси молодих дослідників.
Людмила Іванівна є головою методичної комісії з біології Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, відповідальним редактором журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серія «Біологія») та наукового збірника «Проблеми регуляції фізіологічних функцій».
Людмила Іванівна Остапченко зі своїми учнями
Науковий доробок Л. І. Остапченко нараховує більше 500 праць, серед яких — монографія «Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназів лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впливу», яка в 2005 р. була удостоєна премії імені академіка О. В. Палладіна НАН України. Діяльність ученої спрямована на фундаментальне та практичне вирішення актуальних питань регуляції функціональної активності клітин. Вона вперше розробила підходи до вивчення функціонування універсальних систем регуляції трансдукції сигналу (циклонуклеотид-, кальцій- та 2’,5’-олігоаденілатзалежних каскадів) у клітинах слизової оболонки травного тракту за умов розвитку та гоєння нейродистрофічних уражень, а також довела, що Egr-1 — ключовий ген і фактор транскрипції в експериментальному виразкоутворенні, встановила залучення Н3-гістамінових рецепторів у шлункове виразкоутворення, дослідила механізми розвитку передпухлинних станів шлунка та товстого кишечника і розробила ефективні методи їх профілактики у пацієнтів із гіпоацидними станами та ахілією.
Людмила Іванівна багато уваги приділяє вдосконаленню університетської науки, розширенню й зміцненню зв’язків вишу з науково-дослідними установами НАН і НАМН України, бере участь у виконанні наукових робіт за грантами ДКНТ та НАНУ, є керівником науково-дослідних тем, які виконують на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської міської державної адміністрації, а також керівником наукового проекту, який проводять згідно з угодою про творчу співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Каліфорнійським університетом Ірвайн (США). Має спільні гранти з Угорською і Польською академіями наук.
За вагомий особистий внесок у розвиток біологічної науки та високий професіоналізм їй було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004). Л. І. Остапченко нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009), знаками МОН України «Петро Могила» (2007), «За наукові досягнення» (2008) та відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2010).

Тел.: 0 (44) 522-39-92. E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Осокін Володимир Васильович   ]   зміст   [   Саченко Анатолій Олексійович, Селігей Олександр Минович