Винаходи та інновації. Винахідники України
  Осокін Володимир Васильович (1940–2011)

   
Завідувач кафедри холодильної
і торговельної техніки Донецького
національного університету економіки
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
(1993–2011).
Відмінник освіти України.
Академік Міжнародної академії холоду.
Доктор технічних наук, професор
 
Технологічна схема гасіння конічного породного відвалу
вапняною суспензією: 1 — ємність із вапняною суспензією
(V=200м3); 2 — водовіддільник; 3 — відцентровий насос
ЦНС-60; 4 — вакуумний насос ЖВН-50; 5 — ін’єктор;
6 — всмоктувальний перфорований патрубок;
7 — нагнітальний трубопровід;
8 — всмоктувальний трубопровід; 9 — газовідвідні
перфоровані труби; 10 — конічний породний відвал;
11 — гумовий шланг
Народився 4 жовтня 1940 р. у с. Старо-Шанське Костромської області (Росія) у селянській родині.
У 1958 р. зі срібною медаллю закінчив школу в м. Сталіно (сьогодні — м. Донецьк) і почав працювати підземним машиністом електровоза на шахті «Мушкетовська-Вертикальна» (Донецьк).
У 1964 р. Володимир Осокін завершив навчання у Донецькому політехнічному інституті, де отримав диплом із відзнакою, та подальші чотири роки обіймав інженерні посади на шахті «Мушкетовська-Вертикальна» і шахті № 6 «Червона Зірка».
Протягом 1968–1971 рр. Володимир Васильович навчався в аспірантурі ДПІ. В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію та став науковим співробітником цього інституту. Впродовж 1973–1974 рр. він проходив стажування в Остравському гірничо-металургійному інституті (Чехословаччина).
У 1992 р. В. В. Осокін захистив докторську дисертацію «Біогеохімічні основи способів запобігання самозайманню осадових гірничих порід вугільних родовищ».
Інноваційна та винахідницька діяльність науковця була спрямована на створення умов технічної й екологічної безпеки. Він зареєстрував 40 винаходів, мав авторські свідоцтва на способи запобігання газодинамічним явищам у вугільних шахтах, способи провітрювання шахтних виробіток у разі їх виникнення, пристрої для локалізації спонтанних потужних газовиділень. Володимир Васильович — автор близько 400 наукових і науково-методичних праць, серед яких — 20 підручників та десять монографій. Зокрема результати практичного використання винаходів, що стосуються запобігання газодинамічним проявам та їх локалізації у вугільних шахтах, теоретично обґрунтовано й узагальнено в монографії «Запобігання газодинамічним явищам у вугільних шахтах» (1984), яка була видана у співавторстві та нагороджена Першою премією Міністерства вищої і середньої фахової освіти України (із врученням нагрудного знака).
Під час написання докторської дисертації Володимир Осокін зареєстрував авторські свідоцтва та патенти на способи попередження самозаймання осадових гірничих порід і їх гасіння, пристрої і технології утилізації теплоти породних відвалів. Матеріали докторської дисертації стали основою для формування та реєстрації (у співавторстві) двох наукових відкриттів: «Явище виділення з піритовмісної гірничої породи елементної сірки під дією тіонових бактерій» (1998) та «Властивість піритовмісних порід породжувати викиди водокислотних парів і породи у техногенних відвалах вугільних родовищ» (2010). Дослідження вченого пояснюють природу самозаймання вугілля та вуглисто-глинистих порід, екологічно шкідливих проявів у піритовмісних породах, причини, умови і механізм викидів водокислотних парів та гірничої маси в техногенних відвалах вугільних родовищ.
Результати експериментальних і теоретичних досліджень із використанням згаданих авторських свідоцтв і патентів висвітлено у монографіях, виданих у співавторстві: «Запобігання самозайманню гірничих порід» (1990), «Запобігання екологічно шкідливим проявам у породах вугільних родовищ» (1996), «Горіння порід вугільних родовищ і їх гасіння» (2000), «Явище викиду породи вугільних родовищ із відвалів» (2010).
Науково-технічні розробки Володимира Васильовича у сфері гірничої безпеки застосовують на шахтах Донецько-Макіївського району Донбасу (з 1986 р.), а також на шахтах Ростовської області РФ (з 1991 р.).
У 2010 р. В. В. Осокін спільно з російськими фахівцями отримав патент Російської Федерації на «Спосіб гасіння породних відвалів, які палають», що, за даними Роспатенту (2008), увійшов до сотні кращих винаходів Росії.
Володимир Васильович мав патенти України у галузі енергозбереження і технічної безпеки під час використання вибухопожежонебезпечних вуглеводнів як холодоагентів у холодильній техніці (на прикладі ізобутану). Він став одним із розробників наукових положень, виведених у цій сфері, які базуються на експериментальних дослідженнях та витлумачені в монографії «Науково-технічні основи підвищення надійності і технічної безпеки побутової холодильної техніки, що працює на вуглеводнях, — на прикладі ізобутану» (В. В. Осокін, К. А. Ржесік; 2009).
Науково-технічні досягнення вченого неодноразово експонувалися на всеукраїнських і міжнародних (у Німеччині, Польщі, Болгарії, Чехії) виставках.
В. В. Осокін нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю Російської академії природничих наук «Автор наукового відкриття» пам’яті лауреата Нобелівської премії П. Л. Капіци (1998), відзнаками Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» та Української православної церкви тощо.
Вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050. Тел.: 0 (62) 304-27-82.
E-mail: htt@kaf.donduet.edu.ua
Найш Наум Мусійович   ]   зміст   [   Остапченко Людмила Іванівна