Винаходи та інновації. Винахідники України
  Саченко Анатолій Олексійович

   
Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційно-
обчислювальних систем і управління
Тернопільського національного
економічного університету,
заслужений винахідник України
 
Народився 27 лютого 1945 р. У 1968 р. закінчив Львівський політехнічний інститут, в 1976 р. — аспірантуру. У 1978 р. захистив кандидатську, а в 1988 р. — докторську дисертацію.
Після завершення навчання протягом двох років працював інженером обчислювального центру у Вінниці. З 1970 р. — у Тернопільському фінансово-економічному інституті (нині — ТНЕУ). Тут пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до наукового керівника галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем збору й обробки інформації Мінелектронпрому СРСР. У 1989 р. створив кафедру ІОСУ та відкрив спеціальність «Економічна інформатика та АСУ». Був засновником і першим директором (1994–2005) інституту (тепер факультету) комп’ютерних інформаційних технологій, створеного на базі кафедри ІОСУ.
Нині за сумісництвом є науковим керівником НДІ комп’ютерних інтелектуальних систем ТНЕУ, а також координатором Українсько-американської програми з комп’ютерних наук.
Навесні 1992 р. стажувався в університетах Великобританії, а в 1993 р. — у вишах та компаніях Канади. У 2002–2003 рр. був Фулбрайт-професором у департаментах комп’ютерних наук Університету штату Мейн і Боден коледжу, а в 2011 р. — у департаменті комп’ютерної інженерії Університету Нью-Гемпшир (США).
У колі наукових інтересів А. О. Саченка — розподілені інтелектуальні системи, високопродуктивні обчислювальні системи, обчислювальний інтелект та кібербезпека, безпровідні сенсорні мережі, управління ІТ-проектами, застосування нейронних мереж.
Має понад 450 наукових праць, зокрема «Совершенствование методов измерения температуры», «Измерение температуры датчиками со встроенными калибраторами», «Cyberspace security and defence: research issues», «Approach to improving network capable application processor based on IEEE 1451 standard». Автор 70 патентів. Науковий керівник і розробник понад 20 національних та міжнародних проектів.
Голова міжнародної конференції IDAACS, головний редактор міжнародного журналу «Комп’ютинг», провідний член IEEE, керівник відділення приладобудування та обчислювального інтелекту ІЕЕЕ, голова відділу докторських дисертацій ІЕЕЕ, академік Української академії економічної кібернетики та Нью-Йоркської академії наук, асоційований професор Університету Нью-Гемпшир.
Нагороджений дипломами УАН (1975) і Національного комітету стандартів при Раді міністрів СРСР (1976).
Тел.: 0 (97) 431-34-25, 0 (95) 609-20-60, факс: 0 (352) 47-50-53. E-mail: as@tneu.edu.ua
 
Селігей Олександр Минович

   
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних
та інформаційних систем Кременчуцького
національного університету
ім. М. Остроградського,
заслужений винахідник України
 
Народився 27 лютого 1939 р. у Харкові. У 1961 р. закінчив Київський політехнічний інститут (спеціальність «Математичні і лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої»). З 1961 р. працював на Київському заводі «Радіоприлад», а протягом 1965–1999 рр. був інженером, провідним інженером, начальником КБ на Київському заводі обчислювальних і керуючих машин та в НВО «Електронмаш».
Запроваджував у серійне виробництво пасивний запам’ятовуючий пристрій керувальної машини широкого призначення «Дніпро», створеної Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова.
Розробив і налагодив виготовлення: довготермінового запам’ятовуючого пристрою керувальної обчислювальної системи «Дніпро-2», блока мікрокоманд ЕОМ моделі М 4030, постійного запам’ятовуючого пристрою ЕОМ моделі М 4030-1, модулів пам’яті мікро-ЕОМ СМ-1800.
У 1973 р. закінчив аспірантуру КПІ та захистив кандидатську дисертацію.
До кола наукових інтересів О. М. Селігея входить захист даних у запам’ятовуючих пристроях та їх оброблення для підвищення надійності й технологічності, а також патентоздатності об’єктів інформаційних технологій.
Є автором 35 наукових праць, 68 винаходів, які отримали авторські свідоцтва СРСР, патенти України та Росії. Більшість розробок впроваджено у промисловості. Винахід «Пристрій для контролю мікросхем ПЗП» нагороджений грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності в номінації «Кращий винахід — 2002».
Олександр Минович брав участь у роботі всесоюзних науково-технічних конференцій із проблем запам’ятовуючих пристроїв, був членом бюро секції «Запам’ятовуючі пристрої» Науково-технічного товариства радіоелектроніки та зв’язку ім. О. С. Попова.
Протягом 1999–2004 рр. обіймав посади старшого наукового співробітника, завідувача відділу, головного експерта в Українському інституті промислової власності. У сфері винахідництва опублікував дев’ять праць, виступав із доповідями на VI та VII міжнародних конференціях «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» (2002, 2003).
Із 2004 р. працює доцентом у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. В 2009 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних та інформаційних систем.
Нагороджений знаками «Винахідник СРСР», «Кращий винахідник приладобудування СРСР», «Заслужений винахідник України» (1998).
Тел.: 0 (5366) 3-01-45. E-mail: selihey@ukr.net
Остапченко Людмила Іванівна   ]   зміст   [   Логвиненко Анатолій Іванович, Тарасов В’ячеслав Єгорович