Винаходи та інновації. Винахідники України
  Зубкова Юлія Миколаївна

   
Завідувач відділу
непаливного використання вугілля
та утилізації відходів енергетичної
промисловості Донецького
національного університету
 
Кандидат хімічних наук, доцент, заслужений винахідник України, відомий вчений у галузі колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки вугільних дисперсних систем, теоретичної і прикладної вуглехімії. Винахідник СРСР. Заслужений винахідник України.
Із 1966 р. Ю. М. Зубкова працює в Донецькому державному університеті (зараз — Донецький національний університет). У 1969 р. достроково захистила кандидатську дисертацію. Обіймала посади асистента, старшого викладача кафедри фізичної хімії. У 1972 р. Юлії Зубковій присвоїли звання доцента з отриманням права керувати аспірантами, які навчаються за фахом «Фізична хімія».
Під керівництвом Юлії Миколаївни з 1968 р. виконували госпдоговірні та держбюджетні науково-дослідні роботи із вугільними підприємствами Донбасу, Міненерго СРСР й УРСР (загалом — 78 тем). У галузь було впроваджено п’ять рацпропозицій: спосіб нейтралізації скруберних вод на ЦОФ, флотація в різних рідких середовищах, електрокоагуляція вугільних шламів, пилоподавлення у гірничих виробках та паливних цехах ТЕС, технологія отримання теплоізоляційних матеріалів і сорбентів.
У 1976 р. її наукові праці були включені до координаційного плану НДР із проблем колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки АН СРСР, АН УРСР (розділ «Хімія твердих горючих копалин»). У 1979 р. Юлія Зубкова ввійшла до складу Наукової ради з колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки АН УРСР, була обрана вченим секретарем Міжреспубліканського наукового семінару «Колоїдна хімія твердих горючих копалин».
Протягом 1981–1991 рр. очолювала кафедру вуглехімічного синтезу й хімічної технології. У 1983 р. у ДонДУ створила кафедру вуглехімії та колоїдної хімії, науковці якої почали досліджувати специфіку Донецького регіону, а також паливно-енергетичні проблеми України. Це був єдиний науковий підрозділ з унікальною тематикою в системі освіти, галузевою та бюджетною лабораторіями, великою кількістю госпдоговорів. За новим науковим напрямом кафедри розроблено 18 експериментальних методів, п’ять спецкурсів із колоїдної хімії вугілля, програми й методичні посібники, а також відкрито спеціалізацію та аспірантуру за фахом «Колоїдна хімія» (під керівництвом Ю. М. Зубкової захищено шість кандидатських дисертацій).
У 1985–1986 рр. організувала галузеву науково-дослідну лабораторію в системі Міненерго УРСР і на її основі — філію кафедри вуглехімії та колоїдної хімії.
Із 1991 р. Юлія Миколаївна — керівник науково-дослідного відділу непаливного використання вугілля та утилізації відходів енергетичної промисловості, до якого входять: аспірантура, науковий напрям, госпдоговірна та бюджетна тематика. Ю. М. Зубкова пишається своїми учнями: к. х. н. Д. Родіним, к. х. н. Р. Пржегорлінською, к. х. н., доц. В. Басенковою, к. х. н., доц. А. Іщенко, к. х. н., доц. І. Пономарьовою, д. х. н., проф. А. Лопановим, старшими науковими співробітниками А. Бутюгіним, М. Гнеденко, І. Риктор, М. Узденніковим та ін. Вони впровадили її наукові ідеї в галузі теоретичної та прикладної колоїдної хімії вугілля.
Протягом 1991–1995 рр. під авторством та керівництвом Юлії Зубкової була створена безвідходна технологія переробки бурого вугілля, розроблені нові активні гумінові речовини, сорбенти. Ця технологія не має аналогів у світі. Її впроваджують у сільське господарство, лісове будівництво, зокрема використовують під час рекультивації та озеленення пісків, застосовують на різних ґрунтах (особливо ефективні поливи на бідних піщаних, глинистих ґрунтах, штучних субстратах, а також некореневе внесення на будь-яких ґрунтах). Перевагою технології є рідка форма речовини (без баласту), підвищена біоактивність, наявність амонієвої солі. Наукові дослідження як у галузі фундаментальних, так і прикладних наук тривають і зараз.
Спільно зі своєю науковою школою Юлія Миколаївна розробила технологію концентрування корисних компонентів мазутної та вугільної золи. Отримано нові теплоізоляційні матеріали (ТІМ) і сорбенти на основі золошлакових відходів ТЕС — алюмосилікатних мікросфер (АСМС). Сорбенти зменшують площу нафтових плям на 90–95% протягом 30–60 с. Створена оптимальна проста безвідходна технологія отримання ТІМ, що реалізується на обладнанні теплоелектростанцій. Робота захищена патентами України.
Юлія Миколаївна є автором восьми монографій, серед яких — «Коллоидная химия углей» (1998), «Комплексная технология концентрирования полезных компонентов мазутных и угольных зол» (2008), «Природные гуминовые вещества: взаимосвязь природы, способы выделения физико-химических и биологических свойств» (2008, із доповненнями — 2010), співавтором довідкових видань «Гірничий енциклопедичний словник» (Т. 1 — 2001, Т. 2 — 2002), «Мала гірнича енциклопедія» (Т. 1 — 2008, Т. 2 — 2012). Опублікувала 320 наукових праць, має 78 патентів, авторських свідоцтв та рацпропозицій.
Святкування з нагоди вручення нагороди
«Заслужений винахідник України», 2010 р.
Вона була делегатом і доповідачем на VIII Міжнародному конгресі зі збагачення копалин (Ленінград, 1968), V Конгресі з фізико-хімічної механіки (Уфа, 1972), VII Міжнародному конгресі з питань поверхнево-активних речовин (ПАР) (Москва, 1976), Конгресі з колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки ПАР (Ташкент, 1974, 1983), VII Менделєєвському з’їзді хіміків (Ленінград, 1985), Міжнародному конгресі «Вугілля–79» (Донецьк). Удостоєна подяки голови Міжнародного комітету організації конгресу «Вугілля–79».
Ю. М. Зубкова бере активну участь у суспільному житті. Була організатором восьми республіканських конференцій, членом Наукової ради з колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки АН УРСР, вченої ради факультету та вченої ради Донецького національного університету, вченим секретарем Міжреспубліканського наукового семінару «Колоїдна хімія твердих горючих копалин».
Нагороджена вісьмома медалями і дипломами ВДНГ СРСР та УРСР за впровадження новітніх технологій у вугільну промисловість, нагрудним знаком «Винахідник СРСР» (1983), медаллю «Ветеран праці» (1985), грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності (2004, 2007). У 2010 р. їй присвоїли почесне звання «Заслужений винахідник України».
Тел.: 0 (50) 822-68-06. E-mail: JuliaZubkova2006@narod.ru
Жуков Леонід Федорович, Калякін Станіслав Олександрович   ]   зміст   [    О. І. Калініченко, П. В. Зибінський, А. А. Каракозов