Винаходи та інновації. Винахідники України
  Жуков Леонід Федорович

   
Завідувач відділу термометрії
та фізико-хімічних досліджень
Фізико-технологічного інституту металів
і сплавів НАН України.
Доктор технічних наук
 
Л. Ф. Жуков — відомий фахівець у сфері температурного контролю технологічних процесів, устаткування і матеріалів, а також теплофізичного експрес-аналізу хімічного складу та структури металевих сплавів.
Леонід Федорович має більше 500 публікацій, серед яких 96 авторських посвідчень і патентів України та Росії, а також 29 патентів Австралії, Болгарії, Німеччини, Канади, США, Швеції і Японії. Його винахід «Спосіб вимірювання температури», що має патент № 54756А, є переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахід року — 2003» у номінації «Кращий винахід у галузі хімії і металургії». Він є автором відкриття «Аномальний тепловий ефект Жукова».
На базі розробок Л. Ф. Жукова вдосконалено відомі технології контактного і безконтактного контролю та регулювання температури, а також термографічного і термоелектричного експрес-аналізу металевих сплавів, створено принципово нові напрями контролю, зокрема безперервної світловодної і багатоколірної безконтактної термометрії, а також термодинамічного експрес-аналізу структури сплавів.
Прибутки від ліцензійних продажів становлять понад 500 тис. доларів США. Розробки вченого впроваджено із високим техніко-економічним ефектом на підприємствах України, країн СНД, Німеччини, США, Японії, Тайваню, Ірану і Болгарії. Наприклад, засновані на безперервному світловодному термоконтролі методи, засоби й алгоритми комплексного контролю та оптимального керування режимами експлуатації індукційних плавильних, міксерних і розливних печей знижують енерговитрати (20–80%), брак через порушення температурного режиму (40–100%), вигар шихтових матеріалів (20–40%), а також підвищують термін служби футерівки (50–100%) і продуктивність печей (40–80%), запобігають аваріям, пов’язаним із надлишковим нагріванням або охолодженням металу. При застосуванні розробок на промислових печах типу ІЧТ (ємністю 10 т і потужністю 2,2 МВт) було досягнуто рекордне практично дворазове зниження витрат електроенергії до 440 кВт/год. на виплавку і перегрів до 14000 С тонни чавуну.
Винаходи Леоніда Федоровича можуть бути використані як на вітчизняних, так і на закордонних металургійних, ливарних, керамічних, скляних та інших підприємствах.
Бульв. В. Вернадського, 34/1, м. Київ, 03680. Тел.: 0 (50) 475-07-45, факс: 0 (44) 424-20-86.
E-mail: zhukov@i.com.ua; thermogauge@gmail.com. Web-сайт: www.zhukov.kiev.ua
 
Калякін Станіслав Олександрович

   
Професор кафедри будівництва
шахт та підземних споруд ДонНТУ.
Доктор технічних наук, доцент,
Ph. D. «Technical Scieces»
 
Народився 1953 р. у Казахстані. У 1979 р. закінчив гірничий факультет Донецького політехнічного інституту й отримав диплом гірничого інженера.
За розподілом був направлений на роботу в Макіївський науково-дослідний інститут із безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). Станіслав Олександрович працював у відділі підривних робіт і підривних матеріалів на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. За матеріалами наукових досліджень, виконаних у МакНДІ, підготував і в 2002 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.
У 2004 р. С. О. Калякін став доцентом Донецького національного технічного університету. У 2011 р. науковець захистив докторську дисертацію і нині працює професором кафедри будівництва шахт та підземних споруд ДонНТУ. Станіслав Олександрович — відповідальний за проведення науково-дослідних робіт кафедри, читає лекції з дисципліни «Руйнування гірських порід вибухом» для студентів гірничих спеціальностей.
Фахівець у сфері запобіжних вибухових речовин і підривних робіт у вугільних шахтах, він виконав великий комплекс наукових та практичних досліджень із розробки і впровадження на вугільних шахтах високозапобіжних вибухових речовин, стійких до вигоряння. Брав безпосередню участь у проведенні 19 науково-дослідних робіт, результатом яких стало створення, запровадження й успішне застосовування нових запобіжних амонітів IV класу Г-5 і П-5, високозапобіжних вугленітів V класу 13П/1 та 13П, а також високозапобіжного вугленіту VI класу 10П.
Зараз Станіслав Олександрович розробляє нові ефективні й безпечні засоби та способи ведення підривних робіт у вугільних шахтах на основі підривних нанотехнологій одержання інгібіторів підривних реакцій окислювання метану й вугільного пилу. Коло його наукових інтересів досить широке і окреслюється дослідженнями детонації конденсованих енерговмісних систем, фізики вибуху при руйнуванні гірських порід і дії вибуху на навколишнє середовище, розробки сучасної концепції вибухобезпечності вугільних шахт і створення безпечних засобів та способів проведення підривних робіт.
С. О. Калякін — автор понад 162 наукових праць, опублікованих у провідних виданнях України, Росії, Польщі, Чехії, Болгарії. Має 43 авторські свідоцтва і патенти, багато з яких успішно впроваджені у виробництво.
Тел.: 0 (62) 301-09-23. E-mail: yglenit@gmail.com
Зайцев Володимир Васильович   ]   зміст   [   Зубкова Юлія Миколаївна