Винаходи та інновації. Винахідники України
  Калініченко Олег Іванович, Зибінський Петро Васильович, Каракозов Артур АркадійовичКалініченко Олег Іванович

Член-кореспондент Української
технологічної академії,
професор кафедри ТТГР ДонНТУ,
доктор технічних наукЗибінський Петро Васильович

Директор ЗАТ «Компанія
«Південносхідгаз». Доцент кафедри
ТТГР ДонНТУ, кандидат технічних наукКаракозов Артур Аркадійович

Декан гірничо-геологічного факультету,
завідувач кафедри ТТГР ДонНТУ,
кандидат технічних наук, доцент
 
Срібна статуетка «Святий Георгій»
Калініченко Олег Іванович народився 13 жовтня 1948 р. у с. Чумаки Дніпропетровської області. В 1971 р. закінчив Донецький політехнічний інститут (тепер — Донецький національний технічний університет). У рідному виші пройшов шлях інженера, асистента, доцента, професора кафедри технології та техніки геологорозвідувальних робіт (ТТГР). Він — кандидат технічних наук (1979), доцент (1988), доктор технічних наук (2002), професор (2004). Був завідувачем кафедри ТТГР (1988–2000), деканом гірничо-геологічного факультету (1997–2008). О. І. Калініченко — член-кореспондент Української технологічної академії.
Підготував чотирьох кандидатів технічних наук. Є автором більше 210 наукових і навчально-методичних праць, зокрема однієї монографії, дев’яти навчальних посібників (чотири з яких — із грифом МОН України), 54 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений знаками «Шахтарська слава» трьох ступенів, «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення».
Зибінський Петро Васильович народився 15 квітня 1950 р. у м. Червоний Лиман Донецької області. У 1969 р. закінчив Краматорський машинобудівний технікум. У 1974 р. здобув освіту у Донецькому політехнічному інституті та залишився працювати у виші: був інженером, асистентом кафедри ТТГР. Після закінчення аспірантури обіймав посаду головного інженера інженерно-геологічної партії в Тихоокеанській геолого-геофізичній експедиції, а з 1984 р. — головного інженера, начальника експедиції, генерального директора Далекосхідної морської інженерно-геологічної експедиції ВНВО «Союзморінжгеологія». В 1998 р. повернувся у Донецьк.
Із 2000 р. Петро Васильович — генеральний директор ЗАТ «Компанія «Південносхідгаз». Із 2003 р. за сумісництвом працює доцентом кафедри ТТГР ДонНТУ.
Установка УМБ-130М
Кандидат технічних наук (2005). Автор 62 наукових і навчально-методичних праць (серед яких — три монографії, два навчальні посібники) та 22 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.
Каракозов Артур Аркадійович народився 27 липня 1964 р. у м. Магнітогорську Челябінської області (Росія). У 1986 р. із відзнакою закінчив Донецький політехнічний інститут, де залишився працювати і пройшов шлях інженера, асистента, доцента кафедри ТТГР.
А. А. Каракозов — кандидат технічних наук (1993), доцент (1995). Із грудня 2000 р. є завідувачем кафедри ТТГР, із 2008 р. — деканом гірничо-геологічного факультету. Підготував двох кандидатів технічних наук. Має більше 250 наукових робіт, зокрема монографію, чотири навчальні посібники (два із грифом МОН України) і 115 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За винахідницьку діяльність нагороджений нагрудним знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності.
Для буріння геологорозвідувальних свердовин та проведення інженерно-геологічних вишукувань на шельфі цей авторський колектив розробив і запровадив комплекс технічних засобів, до складу якого входять заглибні гідроударні й гідрообертальні установки, гідроударні бурові снаряди та пробовідбірники, а також створив установку для виконання статичного зондування донних ґрунтів (17 патентів України й один Росії). Особливістю комплексу є орієнтація на експлуатацію з неспеціалізованих плавзасобів, що дозволяє виконувати бурові роботи організаціям, які не мають у своєму розпорядженні спеціальних бурових суден. Використання устаткування дозволяє ДАТ «Чорноморнафтогаз» проводити інженерно-геологічні вишукування на морських нафтогазових родовищах Чорного й Азовського морів та на трасах підводних трубопроводів, а також значно скоротити терміни і вартість виконання робіт порівняно з традиційним обертальним способом буріння стаціонарними буровими верстатами зі спеціалізованих суден. Крім того, воно застосовувалося під час розвідки родовищ будівельних матеріалів у Чорному морі, експлуатувалося в Росії як на трасах трубопроводів у Чорному морі, так і при геологічній зйомці у Чукотському морі та морі Лаптєвих, а також у В’єтнамі — на нафтових родовищах «Білий тигр» і «Дракон».
У 2010 р. на ХІ Міжнародному форумі «Високі технології XXI століття» (Москва) установки УМБ-130 і УМБ-130М, розроблені О. І. Калініченком, А. А. Каракозовим та П. В. Зибінським, були відзначені почесним знаком — срібною статуеткою «Святий Георгій».
Серед розробок авторів є гідроударники для буріння свердловин і ліквідації прихоплень, ударні механізми для ліквідації аварій у свердловинах, заглибні насоси й ерліфти для відкачування зі свердловин, ерліфтні снаряди для буріння геологорозвідувальних свердловин.
Тел.: 0 (62) 338-09-94. E-mail: karakozov@donntu.edu.ua
Зубкова Юлія Миколаївна   ]   зміст   [   Кондратенко Юрій Пантелійович