Жаден людський розум. Він не може ні зупинитися,
ні перебувати в спокої, а поривається все далі

Френсіс Бекон

Винахідники
України

 
 
Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича   ]   зміст   [   Заслужені винахідники України