Винаходи та інновації. Винахідники України
  Заслужені винахідники України
Заслужений винахідник України — державна відзнака, яку відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» вручає Президент. Це звання присвоюють авторам винаходів, впроваджених в економічній та соціально-культурній сферах, а також особам, що мають заслуги у розвитку винахідництва, дизайну й ергономіки. За роки незалежності його були удостоєні багато представників наукової еліти країни.
1991 р.
Бігун Микола Михайлович — керівник групи КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ).
Жарких В’ячеслав Тимофійович — начальник відділу КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ).
Масленніков Юрій Іванович — завідувач сектору Українського науково-дослідного інституту з переробки синтетичних волокон.
Морозов Олександр Дмитрович — доцент кафедри технології і механізації будівельного виробництва Кримського інституту природоохоронного та курортного будівництва (Кримська АРСР).
Прокопченко Олексій Іванович — провідний інженер Феодосійського філіалу Науково-дослідного інституту автоматизованих пристроїв (Кримська АРСР).
Сисолін Петро Васильович — доцент Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.
Шиян Євген Григорович — асистент кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології і матеріалознавства Полтавського медичного стоматологічного інституту.
1992 р.
Горячий Володимир Григорович — провідний науковий співробітник ДП «Комплексний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут з проблем Центрального району Донбасу».
Краснобаєв Віктор Анатолійович — доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського інституту механізації й електрифікації сільського господарства.
Саченко Анатолій Олексійович — доктор технічних наук, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського фінансово-економічного інституту.
Сорока Леонід Степанович — доктор технічних наук, професор, ректор Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ).
Співак Микола Якович — доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного АН України (м. Київ).
1993 р.
Грошенко Микола Олександрович — проректор Сімферопольського державного університету (АР Крим).
Дрьомов Сергій Тимофійович — науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту аналітичного приладобудування (м. Київ).
Козелков Сергій Вікторович — начальник зміни військової частини 34436 (АР Крим).
Лейкін Марко Григорович — завідувач кафедри Сімферопольського державного університету (АР Крим).
Шляпников Володимир Олександрович — генеральний директор НВФ «Екстратехс» (АР Крим).
1994 р.
Білобров Юрій Миколайович — заступник головного конструктора АТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
Бєлявін Володимир Федорович — начальник відділу ДЗ «Буревісник» (м. Київ).
Буря Олександр Іванович — доцент Дніпропетровського державного аграрного університету.
Волченков Іван Григорович — начальник бюро АТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
Дудикевич Валерій Богданович — завідувач кафедри ДУ «Львівська політехніка».
Мішин Володимир Васильович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Державної гірничої академії України (м. Дніпропетровськ).
Овечкін Віктор Степанович — ординатор відділу Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України (м. Дніпропетровськ).
Сахаров Олег Григорович — заступник головного інженера АТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
1995 р.
Балог Йосип Степанович — професор кафедри Ужгородського державного університету.
Бєляєв В’ячеслав Євгенович — начальник відділу НВП «Машпроект» (м. Миколаїв).
Вайкан Микола Петрович — начальник сектору ВО «Комунар» (м. Харків).
Вільховик Таїсія Іванівна — провідний інженер-технолог Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування (м. Харків).
Галь Анатолій Феодосійович — доцент Українського державного морського технічного університету (м. Миколаїв).
Гарькавий Анатолій Дмитрович — старший науковий співробітник Інституту кормів Української академії аграрних наук (м. Вінниця).
Гевко Роман Богданович — заступник начальника відділу АТ «Тернопільський комбайновий завод».
Гладушняк Олександр Карпович — завідувач кафедри Одеської державної академії харчових технологій.
Даниляк Микола Ілліч — завідувач лабораторії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (м. Київ).
Жирицький Олег Георгійович — начальник відділення НВП «Машпроект» (м. Миколаїв).
Ємельянов Сергій Леонідович — завідувач сектору спеціального проектно-конструкторського бюро «Дискрет» Одеського політехнічного університету.
Ковальов Валерій Миколайович — директор АТ «Сільгоспзапчастина» (м. Миколаїв).
Кравченко Іван Іванович — головний конструктор проекту МП «Домострой» (м. Київ).
Логвиненко Анатолій Іванович — провідний науковий співробітник КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ).
Ляшенко Василь Іванович — заступник голови виконкому Жовтоводської міської ради (Дніпропетровська область).
Маслов Володимир Петрович — директор Українського технологічного центру оптичного приладобудування (м. Київ).
Микулінський Станіслав Борисович — начальник КБ МП «Луч» НВО «Український науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації» (м. Сімферополь).
Охріменко Анатолій Лукич — завідувач лабораторії АТ «НДІферммаш» (м. Київ).
Петров Валерій Євгенович — провідний інженер-конструктор СКБ «Полісвіт» ВО «Комунар» (м. Харків).
Самородов Віктор Миколайович — старший викладач Полтавського сільськогосподарського інституту.
Солодкий Олександр Дмитрович — доцент Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне).
Срібний Леонід Микитович — головний конструктор проекту Державного конструкторського бюро верстатобудування (м. Київ).
Стегній Анатолій Іванович — керівник групи Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (м. Київ).
Табацков В’ячеслав Петрович — доцент Миколаївського сільськогосподарського інституту.
Теличко Федір Федорович — професор кафедри Ужгородського державного університету.
Циганков Петро Семенович — професор Українського державного університету харчових технологій (м. Київ).
Чоба Олександр Васильович — старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ).
Шамарін Юрій Євгенович — директор Науково-дослідного інституту нових фізичних і прикладних проблем (м. Київ).
Шиян Петро Леонідович — доцент Українського державного університету харчових технологій (м. Київ).
1996 р.
Болотов Валерій Васильович — доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Української фармацевтичної академії (м. Харків).
Губайдулін В’ячеслав Фуатович — заступник проректора Донецького державного технічного університету.
Козіброда Ярослав Іванович — заступник начальника СКБ АТ «Тернопільський комбайновий завод».
Котелевець Юрій Сергійович — головний конструктор ВАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
Лупкін Борис Володимирович — начальник лабораторії АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (м. Київ).
Міхневич Олег Едуардович — керівник клініки відновного лікування та складного протезування Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії (м. Київ).
Москалець Павло Пимонович — інженер-конструктор НВП «Машпроект» (м. Миколаїв).
Парфенюк Олександр Сергійович — доцент Донецького державного технічного університету.
Смирний Михайло Федорович — доктор технічних наук, професор Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ).
Шафір Леонід Семенович — інженер Криворізького спеціального управління № 3 ВАТ «Дніпродомнаремонт» (м. Дніпропетровськ).
1997 р.
Архипов Геннадій Матвійович — начальник КБ АТ «Херсонські комбайни».
Боюн Віталій Петрович — завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ).
Безпалько Андрій Петрович — начальник відділу АТ «Тернопільський комбайновий завод».
Булгаков Володимир Михайлович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного аграрного університету (м. Київ).
Довгошей Микола Іванович — професор Ужгородського державного університету.
Домінікян Галина Олександрівна — директор Українського НТЦ «Сенсор» (м. Черкаси).
Камінський Валерій Дмитрович — доктор сільськогосподарських наук, професор Одеського сільськогосподарського інституту.
Комаров Володимир Олександрович — начальник групи Комітету науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства оборони України (м. Київ).
Матвієнко Анатолій Павлович — провідний інженер ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля (м. Дніпропетровськ).
Файнер Марко Шикович — голова товариства НВФ «Композит» (м. Чернівці).
Яцков Микола Васильович — завідувач кафедри хімії, професор Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).
1998 р.
Гащин Євген Володимирович — доцент Тернопільського державного технічного університету.
Дриженко Анатолій Юрійович — професор Національної гірничої академії України (м. Дніпропетровськ).
Жуков Ігор Анатолійович — декан Київського міжнародного університету цивільної авіації.
Копілевич Володимир Абрамович — декан Національного аграрного університету (м. Київ).
Петюнін Геннадій Павлович — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського інституту удосконалення лікарів.
Порубаймєх Володимир Ілліч — старший науковий співробітник ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля (м. Дніпропетровськ).
Руденко Аделя Вікторівна — доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту урології та нефрології АМН України (м. Київ).
Свистіль Сергій Олександрович — заступник голови Державної служби експортного контролю України (м. Київ).
Селігей Олександр Минович — начальник КБ НВО «Електронмаш» (м. Київ).
Смакоуз Георгій Микитович — начальник СКБ АТ «Тернопільський комбайновий завод».
Харченко Олександр Олегович — доцент Севастопольського державного технічного університету.
Ярошенко Володимир Федорович — завідувач кафедри Національного аграрного університету (м. Київ).
1999 р.
Баранов Олександр Миколайович — капітан першого рангу, заступник начальника Севастопольського військово-морського інституту.
Бульбас Валерій Миколайович — начальник управління АТ «Укрнафта» (м. Київ).
Горін Олександр Миколайович — директор АТ «Донецький інститут холодильної техніки».
Козловський Юрій Костянтинович — директор НТФ «Союз» (м. Хмельницький).
Короткий Юрій Васильович — провідний інженер Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ).
Корохов Владлен Григорович — доцент Кримського інституту природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь).
Красновський Ігор Наумович — начальник дослідно-випробувального центру АТ «Донецький інститут холодильної техніки».
Носуленко Віктор Іванович — завідувач кафедри Кіровоградського державного технічного університету.
Павлов Ярослав Антонович — начальник КБ АТ «Тернопільський комбайновий завод».
Поліський Юрій Давидович — завідувач відділу Дніпропетровського інституту чорної металургії.
Табацков В’ячеслав Петрович — кандидат технічних наук, доцент Миколаївського державного аграрного університету.
2000 р.
Гіроль Микола Миколайович — завідувач кафедри Рівненського державного технічного університету.
Гладченко Олександр Миколайович — провідний науковий співробітник АТ «УкрНДІпластмаш» (м. Київ).
Рожківський Микола Францович — старший науковий співробітник Інституту механізації та електрифікації сільського господарства НААН України (м. Київ).
Шаров Віктор Андрійович — головний конструктор АТ «Керченський рибокомбінат» (АР Крим).
2001 р.
Іосельсон Григорій Львович — провідний науковий співробітник Харківського державного науково-дослідного інституту метрології.
Витязь Микола Миколайович — провідний інженер-конструктор ДП «Радіоприлад» (м. Запоріжжя).
Кобилянський Станіслав Іванович — генеральний директор науково-виробничого кооперативного об’єднання «Триботехніка» (м. Одеса).
Могила Валентин Іванович — доцент Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ).
Оренбойм Борис Данилович — консультант товариства «Агропром» (м. Київ).
Рилов Борис Михайлович — провідний інженер ЦНДЛ ВАТ «Укрнафта» (м. Івано-Франківськ).
Шебанов Володимир Олександрович — пенсіонер (м. Херсон).
2002 р.
Кірюк Христина Іванівна — голова первинної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України (м. Івано-Франківськ).
Коваленко Валентин Петрович — начальник КБ АТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (м. Маріуполь Донецької області).
Левченко Микола Пилипович — завідувач відділу Українського державного науково-дослідного інституту металів (м. Харків).
Найша Наум Мусійович — заступник директора холдингової компанії «Луганськтепловоз».
Супруненко Василь Володимирович — керівник групи Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).
2003 р.
Корняга Федір Васильович — головний технолог ДП «Чернігівнафтогазгеологія».
Кулєшов Євген Митрофанович — кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України (м. Харків).
2004 р.
Благодарний Микола Петрович — полковник, начальник кафедри Харківського військового університету.
Голубков Геннадій Михайлович — старший науковий співробітник ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» (м. Дніпропетровськ).
Крижанівський Володимир Андрійович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Кіровоградського національного технічного університету.
Серков Олександр Анатолійович — доцент НТУ «Харківський політехнічний інститут».
Сливко Розалія Яношівна — провідний науковий співробітник НПО «Реабілітація» (м. Ужгород).
Тарасов В’ячеслав Єгорович — начальник групи ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» (м. Дніпропетровськ).
Тривайло Михайло Семенович — кандидат технічних наук, доцент НТУУ «Київський політехнічний інститут».
2005 р.
Бєлякова Лілія Іванівна — провідний науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту металів (м. Харків).
Гіндіс Олександр Петрович — керівник відділу ДП «Науково-дослідний технологічний інститут «Темп» (м. Одеса).
Жученко Сергій Павлович — доктор медичних наук, проректор із навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Ірха Віктор Миколайович — начальник відділу АТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (Донецька область).
Магерамов Лютфалій Курбан-Алійович — головний конструктор підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова».
Манько Андрій Євсейович — заступник директора, завідувач відділу філіалу Інституту цукрових буряків УААН (м. Умань Черкаської області).
2006 р.
Ащеулов Анатолій Анатолійович — головний науковий співробітник Інституту термоелектрики НАН України і МОН України (м. Чернівці).
Базель Ярослав Рудольфович — завідувач кафедри Ужгородського національного університету.
Боримський Олександр Іванович — кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).
Бурий Володимир Трохимович — асистент кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Касьянов Анатолій Митрофанович — завідувач відділення Центральної районної лікарні Павлоградського району (Дніпропетровська область).
Луцук Олексій Спиридонович — доцент Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачовського МОЗ України.
Мнухін Анатолій Григорович — заступник директора Макіївського державного науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості (Донецька область).
Потопальський Анатолій Іванович — директор Інституту оздоровлення і відродження народів України (м. Київ).
Стрілець Володимир Миколайович — доцент Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).
Чеканович Мечислав Геннадійович — кандидат технічних наук, доцент Херсонського державного аграрного університету.
Яновський Юлій Самуїлович — директор з науки і техніки товариства НВФ «Наука» (м. Одеса).
2007 р.
Грабовий Іван Іванович — доцент кафедри Кримського інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь).
Іщенко Федір Іванович — головний конструктор-начальник Управління установок та газоперекачувальних агрегатів.
Корчин Ігор Олександрович — провідний науковий співробітник — учений секретар Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України (м. Київ).
Коломійцев Анатолій Кузьмич — головний конструктор проекту ВАТ «Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова» (м. Донецьк).
Кузьменко Валерій Миколайович — інженер АТ «Чернігівпобутрадіотехніка».
Смук Ростислав Теодорович — генеральний директор підприємства «НВКП «Спаринг-Віст Центр» (м. Львів).
Шкода Віталій Антонович — начальник бюро відділу АТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (м. Маріуполь Донецької області).
2008 р.
Богомья Володимир Іванович — кандидат технічних наук, полковник, провідний спеціаліст Національного центру управління та випробувань космічних засобів Національного космічного агентства України (м. Київ).
Вовкотруб Микола Пилипович — кандидат хімічних наук, професор, завідувач кафедри колоїдної і органічної хімії та якості пестицидів Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).
Загорулько Олександр Миколайович — кандидат технічних наук, полковник, заступник начальника Центру управління польотами космічних апаратів Національного центру управління та випробувань космічних засобів Національного космічного агентства України (АР Крим).
Кондратенко Юрій Пантелійович — професор Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.
Лазорик Михайло Іванович — доцент кафедри Ужгородського національного університету.
Набоков Валерій Олександрович — начальник бюро АТ «Головний спеціальний конструкторсько-технологічний інститут» (м. Маріуполь Донецької області).
Троцан Анатолій Іванович — доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (м. Київ).
Червоний Іван Федорович — завідувач кафедри металургії кольорових металів Запорізької державної інженерної академії.
2009 р.
Агапонов Микола Нефедович — доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Кримської гірсько-лісової науково-дослідної станції УкрНДІЛГА (м. Алушта АР Крим).
Дуднік Костянтин Дмитрович — член організації винахідників «Привілегія» (м. Одеса).
Зайка Володимир Якович — начальник бюро АТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (Донецька область).
Єлецьких Володимир Іванович — начальник конструкторського бюро ліній рольгангів АТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
Каліберда Микола Стефанович — голова правління — головний конструктор АТ «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» (м. Слов’янськ Донецької обл.).
Козлинський Мирослав Петрович — професор кафедри Львівського ордена Червоної Зірки Інституту сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного НУ «Львівська політехніка».
Машталір Вадим Віталійович — капітан.
Мікульонок Ігор Олегович — доцент кафедри НТУУ «Київський політехнічний інститут».
Пестунов Володимир Михайлович — професор кафедри Кіровоградського національного технічного університету.
Русин Андрій Васильович — професор Ужгородського національного університету.
Свистунов Микола Васильович — директор міжгалузевого НВП «Апекс» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (м. Миколаїв).
Сергійчук Борис Васильович — провідний інженер ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» (м. Дніпропетровськ).
Стукаленко Михайло Іванович — доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Сопільник Любомир Іванович — автор патентів у автотранспортній галузі (м. Львів).
Тарабаринов Петро Васильович — директор науково-дослідного і проектного інституту АТ «Укрнафта» (м. Івано-Франківськ).
Токарев Олександр Олексійович — провідний конструктор АТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (Донецька область).
Шевченко Тарас Георгійович — професор кафедри геодезії НУ «Львівська політехніка».
Яблоков Володимир Васильович — молодший науковий співробітник відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України (м. Київ).
2010 р.
Беліков Віктор Трифонович — науковий співробітник військового інституту Одеського національного політехнічного університету.
Білошенко Віктор Олександрович — заступник директора Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України.
Зубкова Юлія Миколаївна — завідувач відділу Донецького національного університету.
Попов Степан Іванович — провідний інженер-конструктор АТ «Азовмаш» (м. Маріуполь Донецької області).
Рижиков Володимир Діомидович — завідувач відділення Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків).
Слєпов Лев Іванович — доцент кафедри Національної академії оборони України (м. Київ).
Цмур Юрій Юрійович — доцент кафедри Ужгородського національного університету.
2011 р.
Бєкіров Ескендер Алімович — завідувач кафедри Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь).
Керницький Іван Степанович — доктор технічних наук, завідувач кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ.
Палійчук Іван Васильович — доцент кафедри Івано-Франківського національного медичного університету.
Соловйов Олександр Федорович — провідний конструктор ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. акад. О. Г. Івченка».
2012 р.
Кебко Василь Григорович — провідний науковий співробітник лабораторії селекції і технології м’ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН України.
Коломієць Володимир Олександрович — керівник лабораторії Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України.
Кривенко Володимир Петрович — провідний інженер ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля» (м. Дніпропетровськ).

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича   ]   зміст   [   Белалов Євген Якович