Винаходи та інновації. Винахідники України
  Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
Національної академії наук України

   
Ковалюк
Захар Дмитрович


Директор Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України.
Доктор фізико-математичних наук, професор

Ковалюк Захар Дмитрович — відомий вчений у галузі напівпровідникового матеріалознавства.
Народився 6 березня 1940 р. У 1961 р. закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького університету. Багато років працював у Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, з 1990 р. — керівник цієї наукової установи.
Захар Дмитрович — доктор фізико-математичних наук (1984), професор (1987), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001). До наукових інтересів ученого належать: технологія вирощування шаруватих кристалів, їх інтеркаляція і деінтеркаляція, створення катодних матеріалів для літієвих джерел струму, радіаційно стійкі шаруваті матеріали й гетеропереходи на їх основі, вуглецеві матеріали рослинного походження для електродів суперконденсаторів, наноструктури на базі шаруватих матеріалів, матеріали для спінтроніки.
З. Д. Ковалюк є автором більше 500 наукових праць, зокрема понад 70 винаходів та патентів.

Основні напрями наукової роботи, яку проводять у Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, — теоретичні дослідження у сфері вузькозонних та шаруватих кристалів, практичні дослідження в галузі інтеркаляційного матеріалознавства, створення катодних матеріалів для літієвих джерел струму, електродів суперконденсаторів, датчиків тиску, фотоелектричних радіаційно стійких гетероструктур, інтеркаляційних нанокомпозитних конденсаторів, виготовлення матеріалів для спінової електроніки.
У науковому світі широковідомі досягнення докторів фізико-математичних наук, які працюють у відділенні, — В. К. Дугаєва (теоретичні дослідження матеріалів для спінової електроніки), В. Н. Катеринчука (фотоелектричні властивості наноструктурованих гетеропереходів на основі шаруватих кристалів), Є. І. Слинька (розробка технології синтезу вузькозонних напівпровідників на основі телуридів свинцю-олова-германію, легованих елементами з незаповненими d- і f-оболонками; одержання нових напівпровідникових матеріалів із глибокими та резонансними рівнями в енергетичному спектрі та високою температурою феромагнітного впорядкування, придатних для застосувань у спіновій електроніці й інфрачервоній техніці діапазону 10 100 мкм).
Винахідники Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича проводять дослідження у сфері нанотехнологій, наноматеріалів і наноприладів. Серед винаходів — «Спосіб одержання квантових точок телуриду свинцю» (А. П. Бахтінов, В. М. Водоп’янов, Є. І. Слинько, З. Д. Ковалюк), «Нанокомпозитний фотоконденсатор» (А. П. Бахтінов, В. М. Водоп’янов, З. Д. Ковалюк, В. В. Нетяга, Д. Ю. Коноплянко), «Спосіб синтезу пористого вуглецевого матеріалу з органічної сировини рослинного походження» (З. Д. Ковалюк, С. П. Юрценюк, В. М. Боднарашек). Є також розробки у галузі літієвих джерел струму і датчиків тиску: «Літієве джерело струму» (А. В. Заслонкін, З. Д. Ковалюк, І. В. Мінтянський, П. В. Савицький, О. В. Дудяк), «Півторавольтовий літієвий елемент» (О. В. Дудяк, А. В. Заслонкін, З. Д. Ковалюк, І. В. Мінтянський, П. І. Савицький), «Датчик тиску» (В. К. Лук’янюк, З. Д. Ковалюк).
Провідними винахідниками Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України є:
Бахтінов Анатолій Петрович — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Досліджує проблеми самоорганізації наноструктур на основі халькогенідів металів III і IV груп, розробляє нові нанокомпозитні матеріали на базі шаруватих халькогенідів, вуглецю і сегнетоелектриків, вивчає технологію створення і фізичні властивості бар’єрних структур на основі нанокомпозитних матеріалів, широкозонні оксиди і феромагнітні метали. Мета його наукових досліджень — створення ефективних низькочастотних накопичувачів електричної енергії і фільтрових конденсаторів для широкого діапазону частот із високою питомою електричною ємністю, високотемпературних фотоелектричних перетворювачів нового зразка на основі шаруватих структур із сегнетоелектричними квантовими ямами, гібридних спінтронних бар’єрних наноструктур із квантовими точками та квантовими ямами для інформаційних технологій. У результаті проведених робіт отримано патенти і подано заявки на винахід, які стосуються способів виготовлення наноструктур, а також створення нових пристроїв на основі наноструктур типу «шаруватий напівпровідник-сегнетоелектрик»: вирощування однорідних масивів квантових точок сполук АIVВVI з ультрависокою густиною на діелектричних підкладках, створення інтеркаляційного фільтрового конденсатора, виготовлення закапсульованих у вуглецеві оболонки наночастинок нікелю, інтеркаляційного накопичувального конденсатора, нанокомпозитного фотоконденсатора, високочастотного спінового конденсатора.
Юрценюк Сидір Прокопович — головний конструктор Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, співавтор 21 винаходу в галузі нетрадиційних джерел струму та конденсаторів на подвійному електричному шарі. Є розробником технології синтезу нанопористого вуглецевого матеріалу з органічної сировини рослинного походження з питомими характеристиками, які не поступаються світовим аналогам. Він запропонував спосіб формування надтонких електродів суперконденсаторів, що сприяє розвитку нових конструктивних рішень у практичному конденсаторобудуванні. Його «Спосіб визначення питомої ефективної робочої поверхні пористого електроду суперконденсатора» використовують як експрес-метод у технологічних процесах синтезу пористих вуглецевих матеріалів для електродів хімічних джерел струму та суперконденсаторів. С. П. Юрценюк спроектував конструкції суперконденсаторної батареї, що витримує надвеликі вібраційні навантаження.
Вул. Ірини Вільде, 5, м. Чернівці, 58001. Тел.: 0 (3722) 52-51-55, факс: 0 (3722) 3-60-18.
Е-mail: chimsp@ukrpost.ua
Хмельницький національний університет   ]   зміст   [   Винахідники України