Винаходи та інновації. Винахідники України
  Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

 
Ясній
Петро Володимирович


Ректор університету

П. В. Ясній — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Відомий учений у галузі механіки руйнування матеріалів, він є автором більше 250 наукових праць, серед яких дві монографії та 15 патентів на винаходи. Петро Володимирович — керівник Центру інформаційних технологій, до складу якого входить перша в Україні регіональна академія «Cisсo Systems» (США) у галузі комп’ютерних мереж, президент наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», керівник низки міжнародних проектів.

Лабораторія електронної мікроскопії
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя — вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації із п’ятдесятирічною історією. Впродовж усього періоду наукової діяльності вишу сформувалися основні наукові напрями, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку вітчизняної науки.
До складу університету входять дев’ять факультетів, зокрема факультет із роботи з іноземними студентами, три коледжі, Науково-виробничий інститут перспективних технологій, Інститут дистанційного навчання, центри інформаційних технологій, франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу, трансферу технологій та інші, 17 науково-дослідних лабораторій. Проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 22 спеціальностями, діють аспірантура з 20 та докторантура з чотирьох спеціальностей, а також п’ять спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за вісьмома фаховими напрямами. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя успішно співпрацює із провідними українськими та зарубіжними вишами, науковими закладами та корпораціями, серед яких — «Cisco», «Microsoft», «STmicroelectronic», «QNX Software Systems», «Oracle», «D-link», «Schneider Electric». Університет має досвід роботи із виконання проектів за міжнародними програмами, зокрема «Tempus», фонду «Відродження». Тривають роботи за грантами низки спільних проектів із США, Китаєм, Словенією, Польщею, Росією, Білоруссю.
У виші сформувалися 14 наукових шкіл, визнаних не лише в Україні, а й за кордоном, діяльність яких спрямована на вирішення фундаментальних і прикладних наукових проблем. Зокрема під керівництвом П. В. Яснія заснована та успішно функціонує наукова школа «Розробка методів прогнозування і підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій», вчені якої розробили методи оцінки тріщиностійкості й довговічності матеріалів за наявності тріщин із урахуванням впливу експлуатаційно-технологічних факторів, запропонували класифікацію матеріалів за чутливістю і циклічністю до попереднього пластичного деформування, створили та ввели в експлуатацію унікальне експериментальне обладнання.
Корпуси № 1 і № 2 університету
Загалом науковці університету зробили більше 40 проектів, серед яких наземні антенні комплекси для дистанційного зондування Землі та супутникового зв’язку, екологічний моніторинг, мікро- та міні-ГЕС, малообертові вітрогенераторні установки, системи дистанційного контролю і керування об’єктами енергетики, електро- та світлотехнічні системи й апарати, високоефективні джерела вторинного живлення, біотехнічні системи діагностики здоров’я людини, кавітаційні системи очищення води, полімерні деталі та вузли газотранспортних систем, сільськогосподарські й транспортно-технологічні машини, комплекси для їх відновлення та випробовування, металорізальні пристосування й інструменти, розробки з харчової біотехнології та багато інших. Університет має відповідну ліцензію на проектування енергетичних і зовнішніх інженерних споруд та на проведення енергоаудиту.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя посідає провідне місце серед вищих навчальних закладів України у сфері патентної діяльності. Тільки за останні п’ять років науковці отримали 276 патентів на винаходи і корисні моделі та 12 свідоцтв на авторське право. Високий рівень інноваційних розробок підтверджується нагородами, здобутими на загальнодержавних і міжнародних виставках, у яких виш постійно бере участь.
Науковці університету долучаються до багатьох регіональних програм і реалізують низку проектів для потреб області й міста. Так ТНТУ ім. І. Пулюя — головний виконавець програми науково-технічної співпраці, укладеної Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою та Західним науковим центром НАН України. Поштовхом для розвитку інноваційної діяльність вишу стане створення у цьому році на його базі наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», співзасновниками та партнерами якого є провідні підприємства та установи Західного регіону України і держави в цілому, а також іноземні університети та корпорації.
Вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001. Тел.: 0 (352) 52-41-81, факс: 0 (352) 25-49-83.
E-mail: univ@tu.edu.te.ua. Web-сайт: www.tntu.tu.edu.ua
ТзОВ «Інститут інформатики й управління»   ]   зміст   [   Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації