Винаходи та інновації. Винахідники України
  ТзОВ «Інститут інформатики й управління»

   
Поронович
Володимир Володимирович


Директор


Інститут інформатики й управління — заклад, який протягом 40 років займається розробкою і впровадженням автоматизованих систем управління виробничо-господарською діяльністю підприємства із застосуванням найсучасніших інформаційних технологій.
Із 1970 р. СКБ системотехніки (у майбутньому — Інститут інформатики й управління) було головною організацією Міністерства радіопромисловості СРСР, яка створювала та впроваджувала автоматизовані системи управління (АСУП) на 150-ти підприємствах галузі. Розроблена ним АСУП «Львів» визнана першою у Радянському Союзі типовою системою для підприємств масового і великосерійного виробництва продукції телерадіоапаратобудування. Біля витоків її створення стояли видатні науковці АН УРСР, організатори виробництва, інженери, програмісти: академік В. М. Глушков, С. О. Петровський, академік В. І. Скурихін, А. Ф. Земсков, член-кореспондент АН УРСР А. О. Морозов, к. екон. н. М. Ф. Кудрик, д. ф.-м. н. В. В. Шкурба, к. т. н. Ю. П. Шкуркін, к.т.н. А. М. Чухлєбов, Є. Н. Манн, В. В. Поронович, Д. Г. Меншутіна, С. Й. Міцик та інші.
Протягом 1970–1985 рр. СКБ системотехніки під науковим керівництвом Інституту кібернетики АН УРСР розробило та впровадило на підприємствах країни типові АСУП «Марс» (на базі родини ЕОМ «Наїрі») та АСУП «Меркурій» (на основі родини ЄС ЕОМ). Ці системи комплексно автоматизували весь спектр взаємопов’язаних управлінських функцій на підприємствах.
Упродовж 1970 р. науковці СКБ створили типовий автоматизований комплекс проектування технологічних процесів складання та налаштування базових блоків уніфікованих телевізійних приймачів, а протягом 1978–1984 рр. — типове програмне забезпечення проектування технологічних процесів штампування, пластмасопереробки тощо для виробництва телерадіоапаратури.
У 80-х ХХ ст. роках СКБ системотехніки було перетворено у Науково-дослідний інститут інформатики й управління та спільно з Інститутом кібернетики АН УРСР підготувало концептуальні основи створення інтегрованої автоматизованої системи управління (ІАСУ) науково-виробничим об’єднанням. ІАСУ забезпечувала взаємодію автоматизованих процесів розробки та виробництва продукції від наукових досліджень до управління технологічним обладнанням.
Із 1982 до 1985 р. тривала робота з виготовлення родини роботів, які без допомоги людей перевіряли та налаштовували параметри функціональних блоків на регламентовані показники, що повністю нівелювало вплив людського фактору і, відповідно, значно підвищувало якість кінцевої продукції.
Протягом 1983–1988 рр. НДІ інформатики й управління розробив і впровадив на підприємствах країни типову автоматизовану систему оперативно-диспетчерського управління гнучкими технологічними комплексами, які у тісному взаємозв’язку із АСУ технологічним обладнанням, АСУ складськими і накопичувальними засобами та АСУ транспортом ефективно керували високоавтоматизованими багатономенклатурними виробництвами.
За високі досягнення Інститут та його працівників неодноразово нагороджували дипломами і медалями ВДНГ СРСР. У різні роки за нові розробки науковці А. Ф. Земсков, Ю. П. Шкуркін, М. Ф. Кудрик, О. В. Андрєєв одержали державні премії України в галузі науки і техніки.
У 2002 р. заклад перейменовано в ТзОВ «Інститут інформатики й управління». Сьогодні тут працюють висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи на різних типах комп’ютерної техніки, знанням різноманітних мов програмування, що застосовуються під час створення новітніх систем управління базами даних (СУБД), операційних систем, мають вагомі знання і досвід у сфері побудови систем управління, виробничих процесів, а також документообігу на підприємстві, систем підготовки і прийняття управлінських рішень.
Інститут розробив, впровадив у виробництво та підтвердив на практиці багатофункціональність, зручність і надійність своїх розробок. Нині він пропонує користувачам низку різнорівневих програмних продуктів, які використовують сучасні СУБД, ОС й орієнтовані на автоматизацію різноманітних облікових і управлінських завдань підприємства:
– систем підготовки і прийняття управлінських рішень;
– планування виробничо-господарської діяльності;
– обліку фінансової діяльності;
– складського обліку товарно-матеріальних цінностей;
– управління збутом готової продукції та маркетингом;
– управління основними засобами;
– оперативного і фінансового лізингу, обліку телефонних і орендних послуг.
Крім цього, Інститут інформатики й управління надає повний спектр інформаційних і технічних послуг:
– ліцензійний продаж, встановлення, навчання, налаштування на умови користувача, впровадження бухгалтерських програм: 1С: Підприємство, 1С: Бухгалтерія, 1С: Торгівля, 1С: Зарплата і Кадри — 7.7, 8.1 (локальна і мережева версії);
– формування електронної звітності;
– комп’ютерний зв’язок із банком і фінансові програми;
– створення комп’ютерних мереж;
– розробка веб-сторінок;
– інформаційні бази даних;
– офісні пакети й утиліти, антивірусні програми.
Підтвердженням якості й надійності програмного забезпечення та його відповідності сучасним вимогам вітчизняних користувачів є створення і впровадження автоматизованих систем управління на великих та малих підприємствах Львова: ПАТ «Концерн-Електрон», ЗАТ «Термоприлад», СП «Сферос-Електрон», ФЛК «Електрон-Лізинг», ДП «Енергоцентраль», ВАТ «Львівський інструментальний завод» й інших. Про це також свідчать отримані інститутом відзнаки: звання кращого підприємства м. Львова у сфері науки та виробництва (2003), диплом лідера промисловості та підприємництва України (2004), диплом за розвиток і зміцнення економічних зв’язків між Україною та Росією (2005) тощо.
Вул. Стороженка, 32, м. Львів, 79018. Тел.: 0 (32) 233-71-66.
E-mail: ndiu@electron.ua
Донецький національний університет імені Михайла Туган-Барановського   ]   зміст   [   Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя