Винаходи та інновації. Винахідники України
  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 
Шубін
Олександр Олександрович


Ректор Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

О. О. Шубін — доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Міжнародної академії холоду, заслужений працівник освіти України. Він є автором понад 330 наукових праць, зокрема 15 монографій, 18 підручників та навчальних посібників, 13 патентів і авторських свідоцтв.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського — один із найстаріших вищих навчальних закладів України (заснований у 1918 р.). Біля витоків вишу стоїть знаний учений-економіст міжнародного рівня, професор Михайло Іванович Туган-Барановський. Сьогодні ДонНУЕТ є провідним навчально-методичним та науковим центром у галузі економіки, торгівлі, технології та обладнання харчових виробництв. Університет широко відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Проректор А. А. Садєков відкриває Міжнародну науково-
практичну конференцію з удосконалення холодильної
техніки. Донецьк, ДонНУЕТ
Серед найбільш вагомих досягнень учених ДонНУЕТу особливої уваги заслуговують наукові відкриття, зареєстровані Міжнародною асоціацією авторів наукових відкриттів у 1997, 2007–2009 роках: «Явище виділення з піритовмісної гірничої породи елементної сірки під дією тіонових бактерій» (автори — професори В. В. Осокін, М. П. Зборщик), «Явище викиду породи вугільних родовищ із відвалів» (професори В. В. Осокін, М. П. Зборщик, В. І. Ландик, О. М. Горін, О. О. Шубін), «Явище індукційного зниження імунітету рослин до шкідників» (професори О. О. Шубін, М. О. Рябченко, доц. В. Д. Малигіна), «Явище конституційної стійкості в імунітеті рослин до шкідників» (проф. М. О. Рябченко). Премії Президента України для молодих учених була удостоєна робота «Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України» (доц. І. В. Попова), а Державної премії України в галузі науки і техніки — роботи «Науково-технічні основи створення і освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та морозильників із високою енергетичною ефективністю» (проф. О. О. Шубін) та «Система управління фінансами у сфері освіти і науки» (проф. А. А. Садєков). Грамоти Президії НАН України за кращі наукові роботи отримали доцент О. В. Пиріков і студенти І. Першина, А. Азарян, премією імені Івана Франка Державного комітету телебачення і радіомовлення України в номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» була нагороджена монографія «Управління підприємствами друкарських ЗМІ: маркетинговий підхід»» (проф. А. А. Садєков, доц. В. В. Брадов).
У квітні 2008 р. за наукові відкриття професор М. О. Рябченко одержав орден Європейської академії природничих наук «Золотий орел» (Ганновер, Німеччина).
До державної бази найбільш перспективних винаходів України включено два патенти на винахід професора М. О. Рябченка: «Спосіб перевірки хлібопекарських властивостей борошна, яке містить протеолітичні ферменти клопа шкідлива черепашка» і «Спосіб діагностики зерна на заселеність його імаго мірошницької та комірної вогнівок», що дають можливість покращити якість зерна для виготовлення борошна, імунітет і його фізіологічну дію на організм людини, використовувати зерно в лікувально-профілактичному та дієтичному харчуванні.
Експозиція ДонНУЕТ на Міжнародному екологічному
форумі. Донецьк, ДВЦ
Патент на винахід «Спосіб гасіння породних відвалів», виданий Російською Федерацією професору В. В. Осокіну, належить до 100 найкращих винаходів Росії.
За останні три роки науковці університету під керівництвом професорів О. О. Шубіна, В. А. Гніцевич, І. М. Заплетнікова, В. В. Осокіна, В. Г. Погребняка, А. М. Поперечного, О. М. Рябченка, В. О. Сукманова, Г. Ф. Коршунової, В. Д. Малигіної, доцентів Л. В. Молоканової та О. Л. Фалько отримали 89 патентів України, найбільш перспективні з яких:
– «Композиція для виготовлення хека гарячого коптіння» (доценти І. В. Дітріх, Л. В. Молоканова), в якому використання овочів сприяє суттєвому поліпшенню органолептичних властивостей харчової та біологічної цінності, підвищенню конкурентоспроможності;
– «Спосіб розмірної класифікації сипких харчових продуктів» (доц. О. Л. Фалько), що дає можливість збільшити продуктивність, змінити швидкість переміщення харчового продукту в процесі сепарації;
– «Мармелад «Айвовий» (проф. В. Д. Малигіна, доц. І. В. Дітріх), згідно з яким використання плодів айви японської сприяє покращенню органолептичних властивостей, харчової та біологічної цінності, створенню більш конкурентоспроможного продукту.
Вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050. Тел.: 0 (62) 342-92-91, факс: 0 (62) 304-83-16.
E-mail: info@donduet.edu.ua
Одеський національний морський університет   ]   зміст   [   ТзОВ «Інститут інформатики й управління»