Винаходи та інновації. Винахідники України
  Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
 
У 2012 р. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова на конкурсі «Краще технічне рішення у сфері суднобудування і морської техніки цивільного призначення» ІІІ Міжнародного форуму «Морська індустрія Росії — 2012» представив мобільну науково-дослідну лабораторію підводної робототехніки «Дельта», призначену для технічного забезпечення навчального процесу і проведення наукових досліджень студентів, аспірантів та вчених за морською тематикою. Вона створена у 2011 р. зусиллями колективу науковців вишу, до якого входять: ректор С. С. Рижков, проректор із наукової роботи В. С. Блінцов, старший науковий співробітник Г. В. Бабкін, завідувач морської лабораторії «Дельта» О. В. Блінцов, доценти С. В. Блінцов, Д. О. Жук, Д. В. Костенко, аспіранти О. П. Клочков та А. С. Сірівчук, викладач С. Л. Трибулькевич, інженер О. М. Красюк.
Мобільна науково-дослідницька
лабораторія «Дельта»
На основі мобільної науково-дослідної лабораторії підводної робототехніки «Дельта» аспіранти проводять дисертаційні дослідження за науковими напрямами «Механіка і конструювання суден», «Суднові енергетичні установки», «Судноводіння», «Електричні системи та комплекси».
Судно-носій мобільної науково-дослідної лабораторії підводної робототехніки забезпечує реалізацію функціональних завдань малогабаритних телекерованих прив’язних підводних апаратів-роботів «Інспектор» та «Софокл», опускного підводного відеокомплексу ПСВ-90/100.
Так малогабаритні телекеровані прив’язні підводні апарати-роботи проекту «Інспектор» призначені для пошуку й інспектування затонулих об’єктів за допомогою відео-, гідроакустичних і магнітометричних пристроїв, високоякісного документування процесу і результатів досліджень. Робоча глибина занурення апаратів-роботів становить 150 м, довжина кабель-троса — до 500 м, маршова швидкість — 2 вузли. Маса бази — 35 кг. Кількість членів екіпажу — дві особи.
Малогабаритні телекеровані прив’язні підводні апарати проекту «Софокл» використовують для пошуків, ідентифікації та інспекції затонулих об’єктів відео-, гідроакустичними і магнітометричними пристроями, виконання простих підводно-технічних робіт із застосванням підводних маніпуляторів, документування процесу і результатів підводних досліджень із супутниковою геоприв’язкою (GPS).
Опускний підводний відеокомплекс ПСВ-90/100 призначений для здійснення візуального обстеження борту суден, причальних стін, підводних частин морських стаціонарних платформ та інших морських технічних споруд. Максимальна глибина занурення відеокомплексу — 100 м. Його поворотна частина має кут обертання ±1500 і забезпечує повний та високоякісний відеоогляд підводних об’єктів із документуванням результатів.
Малогабаритний телекерований
прив’язний підводний апарат-робот
проекту «Інспектор»
Судно-носій мобільної науково-дослідної лабораторії підводної робототехніки «Дельта» укомплектоване сучасними засобами підводної робототехніки і гідроакустики, що дозволяє виконувати широкий спектр морських робіт різного призначення — пошукових, технічних, природоохоронних, дослідницьких, освітніх.
Загальні характеристики мобільної науково-дослідної лабораторії «Дельта» такі: довжина — 25 м, ширина — 5,6 м, висота — 5,6 м, осадка — 2,6 м, водотоннажність — 127 т, дедвейт — 24 т, потужність ГД — 180 к. с., швидкість — 9 вузлів, дальність плавання — 1200 км, автономність — шість діб, максимальна кількість пасажирів — сім осіб, екіпажу — вісім. Загальна вартість розробки становить 1 млн доларів США.
Протягом 2011–2012 рр. мобільну лабораторію підводної робототехніки «Дельта» використовували для пошуку затонулих об’єктів (суден та кораблів часів Великої Вітчизняної війни з боєприпасами на борту в акваторії острова Березань), обстеження підводної частини очисних споруд м. Миколаєва на річці Південний Буг (на замовлення Миколаївського міськвиконкому), поверхні дна річки Дніпра для виявлення затонулих об’єктів (за завданням Херсонської облдержадміністрації).
Підводний апарат серії «Агент»
Підводний апарат серії «The North Star»
Вчені Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова упродовж 1991–2011 рр. розробляли:
– теоретичні основи проектування судна;
– теорію нелокальної стійкості суден при постійно діючих випадкових збуреннях;
– теорію технічної стійкості суден;
– теорію надійності суден;
– метод формування і розв’язування комплексу задач функціонування суден, який забезпечує ефективність продуктивного використання та безпеки експлуатації;
– метод розв’язання оптимізаційних задач проектування кораблів;
– новий підхід до очищення викидів із суднобудівних підприємств та суден в атмосферу, гідросферу й літосферу завдяки енергопотенціалу самих викидів, що забезпечує високий рівень екологічної чистоти при побудові й експлуатації кораблів (отримано 30 патентів);
Підводний апарат МТК-200
– статичні масловіддільники газотурбінних двигунів (ГТД), які перевершують світові аналоги, мають підвищену надійність та впроваджені на більш ніж 800 суднових ГТД виробництва НВКГ «Зоря-Машпроект» третього та четвертого поколінь: ДЖ 59, ДТ 59 ГПА-10, ГПА 12, ГПА 16; ГТГ 12, ГТГ 16; М 80 ГПА-25 тощо;
– струменні масловологовіддільники для енергосистем стиснутого повітря і систем кондиціонування повітря (використовуються на понад 150 підприємствах суднобудівної та суміжних галузей, на суднах і в ГТД);
– газоочисник випускних газів суднових двигунів;
– установку та контактний апарат для випарованого очищення нафтовмісних вод суден;
– технологію переробки й утилізації органічних відходів;
– технології виготовлення і формування корпусу судна;
– нежилі підводні апарати «Агент-1», «Агро-буй», «Дельта-П», «Скарус», «Чорномор», «Софокл-М», «КНПА», «BL-50» та ін.;
– плазмове різання, яке проводять у спеціальних басейнах під водою, що забезпечує відсутність теплових деформацій і шкідливих викидів (було впроваджено на Миколаївському суднобудівельному заводі «Океан»);
– концепцію віртуальної верфі;
– універсальні транспортні судна: інноваційний постачальник (Екс-Бау), швидкохідний паром типу DFF 3209, танкер продуктів TCOP ss, дослідницьке риболовне судно МРС-45, мілководне сейсмічне дослідницьке судно, компактне напівзанурене офшорне судно та ін.
Малогабаритні прив’язні підводні
апарати серії «Атлеш»
Серійний зразок «Софокл»
на випробуваннях
Співробітники Науково-дослідного інституту паяння і зварювання тиском у вакуумі, що діє при університеті, займаються розробкою вакуумного обладнання, дифузійного зварювання у вакуумі, способів спаювання металів із керамікою, математичного моделювання напружено-деформованого стану. Вони створили надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д, призначений для з’єднання складних за конфігурацією і громіздких за габаритами виробів із тугоплавких металів, жароміцних сплавів та композиційних матеріалів із металами.
За вагомі результати у науково-дослідній та винахідницькій діяльностях колектив науковців університету на чолі з ректором, проф. С. С. Рижковим отримав Державну премію України у галузі науки і техніки (2011).
Просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025. Тел.: 0 (512) 70-91-00, факс: 0 (512) 42-46-52.
E-mail: university@nuos.edu.ua. Web-сайт: www.nuos.edu.ua
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України   ]   зміст   [   Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України