Винаходи та інновації. Винахідники України
  Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

   
Скороход
Валерій Володимирович


Директор, академік НАН України,
професор

В. В. Скороход — видатний український вчений у галузі створення фундаментальних основ процесів порошкової металургії й обґрунтування інженерних методів керування ними.
Народився 28 липня 1934 р. у м. Нікополі. З відзнакою закінчив металургійний факультет Київського політехнічного інституту в 1956 р. і почав працювати в Інституті металокераміки та спецсплавів, який було реорганізовано в Інститут проблем матеріалознавства НАН України. З 2001 р. очолює цей інститут.
Доктор технічних наук (1968), професор (1978), академік Національної академії наук України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987), дійсний член Міжнародного інституту науки про спікання при Сербській академії наук і мистецтв (1981), почесний член Сербської академії наук і мистецтв (1998), почесний член Польського керамічного товариства.
Автор більше 500 наукових праць, зокрема 11 монографій та більш ніж 30 винаходів та патентів. Роботи В. В. Скорохода відзначені міжнародним дипломом ім. Г. Кучинського, Міжнародною премією ім. Я. І. Френкеля, медаллю ім. Нікола Тесли, премією НАН України ім. І. М. Францевича. У 2003 р. удостоєний ордена Ярослава Мудрого V ст.

Бурові коронки, оснащені новим алмазо-
твердосплавним матеріалом із
підвищеними робочими характеристиками

Ендопротез тазостегнового суглобу з
керамічним покриттям і керамічними
головками

Кільця жарової труби пальника на
електростанціях

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича НАН України
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (заснований у 1952 р.) вирішує широкий спектр завдань сучасного матеріалознавства за такими напрямами:
– фундаментальні дослідження у галузі фізики твердого тіла (вивчення електронної будови, керування мікроструктурою і властивостями металевих, керамічних та композиційних матеріалів; проблеми міцності та пластичності) і фізичної хімії (вивчення дифузійних та бездифузійних процесів, фізико-хімічний синтез нових матеріалів (металічних, керамічних, композиційних), реологічні дослідження, вивчення процесів змочування та адгезії);
– прикладні дослідження у галузі порошкової металургії, керамічних та композиційних матеріалів (створення нових матеріалів, розробка нових технологічних процесів, нанесення покриттів, паяння різнорідних матеріалів, пошук нових застосувань матеріалів).
Косторнов
Анатолій Григорович
Академік НАН України

Баглюк
Геннадій Анатолійович
Доктор технічних наук

Вишняков
Леонід Романович
Доктор технічних наук

Дубок
Віталій Андрійович
Доктор хімічних наук

Троцан
Анатолій Іванович
Доктор технічних наук
Широковідомі наукові роботи членів-кореспондентів НАН України Г. Г. Гнесіна (дослідження широкого класу керамічних матеріалів, розробка інструментальних, зносо- та ударостійких матеріалів із нітриду та карбіду кремнію), А. Г. Косторнова (теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей матеріалів, виготовлених методами порошкової металургії, створення порошкових і волоконних матеріалів широкого призначення), О. В. Курдюмова (теоретичні та експериментальні структурні дослідження широкого класу матеріалів, створення матеріалів на основі фаз високого тиску), Ю. В. Мільмана (розробки в галузі теорії термоактиваційних процесів деформації, матеріалознавства тугоплавких металів, сплавів на основі алюмінію, аморфних та квазикристалічних матеріалів), А. В. Рагулі (створення керованих процесів синтезу складних сполук у нанодисперсному стані та їх консолідації), Ю. М. Солоніна (розвиток водневих технологій, вивчення термо- й електрохімічної взаємодії нових речовин із воднем; розробка нових матеріалів водневої енергетики); академіків НАН України Ю. В. Найдіча (дослідження в галузі капілярних явищ, адгезії та змочування, фізико-хімічних основ створення композиційних матеріалів, розробка технології паяння різнорідних матеріалів), С. О. Фірстова (вивчення гранично зміцнених матеріалів і матеріалів із високою питомою міцністю та жорсткістю, структурний аналіз матеріалів і мікромеханізмів пластичності та руйнування).
Інститут одержав 338 патентів України та інших держав на об’єкти інтелектуальної власності. Досягнення винахідників відзначені багатьма нагородами і преміями. Серед науковців інституту великою творчою активністю відзначаються:

А. І. Троцан — доктор технічних наук, заслужений винахідник України. Коло його творчих досягнень — розробка нових металургійних технологій, спрямованих на покращення властивостей сталей і вдосконалення сталеливарних процесів. Це, наприклад, склади комплексної мікролігатури для обробки розплавів із використанням рідкісноземельних металів, що забезпечує одержання сталей з оптимальним поєднанням міцнісних і пластичних характеристик та корозійної стійкості («Комплексна мікролігатура для обробки залізовуглецевих розплавів», «Комплексна мікролігатура для позапічної обробки вуглецевих і низьколегованих трубних сталей»), а також способи позапічної обробки розплавів та легування сталей порошковими матеріалами («Спосіб позапічної обробки при одержанні безперервнолитої сталі», «Спосіб обробки металевого розплаву ультрадисперсними порошками»), які дозволяють суттєво поліпшити механічні властивості сталей.

А. Г. Косторнов — академік НАН України, автор кількох десятків винаходів. Серед досягнень останніх років вагоме місце посідають розробки антифрикційних матеріалів, вони захищені патентами України («Порошковий антифрикційний матеріал на основі міді», «Композиційний антифрикційний самозмащувальний матеріал на основі міді», «Самозмащувальний композиційний антифрикційний матеріал на основі міді», «Антифрикційний зносостійкий порошковий матеріал на основі заліза», «Самозмащувальний композиційний антифрикційний матеріал на основі міді для роботи у вакуумі»). Розроблені матеріали використовуються у галузі створення космічної техніки нового покоління, приладобудування, машинобудування та енергетики для виготовлення підшипників, шарнірів, вкладишів, втулок тощо. Винаходи працюють у безокисних середовищах й у вакуумі без примусової подачі мастила, у вузлах тертя машин і механізмів в умовах сухого тертя, при великих тисках та значних швидкостях ковзання.

Л. Р. Вишняков — доктор технічних наук, автор 73 винаходів, винахідник року Національної академії наук України. Серед його розробок — авіаційні блискавко-захисні в’язано-паяні сітки, які, на відміну від наявних просічних фольг, є вдвічі легшими та мають кращі дисипативні властивості завдяки петельній сітчастій структурі, покритій легкоплавким припоєм, що знижує ризик надмірного руйнування конструкцій літака та підвищує безпеку польотів («Спосіб пайки петель трикотажної сітки з мідного дроту», «Блискавкозахисне покриття»). Завдяки розробленим блискавкозахисним покриттям літак АН-148 став літаком для всепогодної експлуатації.

Г. А. Баглюк — доктор технічних наук, винахідник року Національної академії наук України. Коло його наукових інтересів охоплюють технологічні та матеріалознавчі проблеми в галузі розробки нових зносостійких порошкових матеріалів на основі гетерогенних залізо-вуглецевих, мідних і титанових сплавів та ефективних технологій і обладнання для виготовлення із них виробів конструкційного та інструментального призначення.
До його найбільш помітних розробок належать: «Спосіб спікання виробів із металевого порошку», «Спосіб компактування порошків», «Вібраційний млин», «Спосіб деформаційної обробки металів та сплавів», «Спосіб одержання заготовок із порошкових матеріалів». Висока ефективність застосування розроблених технологій та обладнання зумовлена підвищеною зносостійкістю одержуваних матеріалів і високим коефіцієнтом використання металу порівняно із традиційними металургійними процесами.

В. А. Дубок — доктор хімічних наук, професор, автор і співавтор 270 публікацій, 23 винаходів. Ним започатковані розробка і введення в клінічну практику різних видів кераміки медичного призначення, зокрема біоактивної кераміки і композитів — абсолютно біосумісних неорганічних матеріалів, що перетворюються при імплантації в кістку і дозволяють відновити її після травм, видалення пухлин, при лікуванні стоматологічних хвороб, генетичних дефектів тощо. За багато тисяч операцій із цією керамікою не було жодної невдачі, спричиненої імплантованим матеріалом.
До новітніх досягнень Інституту можна віднести розробки в галузі нанотехнологій та наноматеріалів. Це винаходи: «Спосіб виготовлення нановолокон нітриду кремнію» (автори П. М. Силенко, А. М. Шлапак, А. В. Рагуля); «Спосіб виготовлення карбідокремнієвих нановолокон» (автори П. М. Силенко, А. М. Шлапак, С. М. Каверіна, А. В. Рагуля, В. В. Скороход); «Спосіб обробки нанокристалічних порошків тугоплавких сполук в потоці газу» (автори О. Б. Згалат-Лозинський, А. В. Рагуля, В. Г. Колесніченко, Н. І. Тищенко); «Спосіб виготовлення нановолокон карбіду кремнію» (автори П. М. Силенко, А. М. Шлапак, А. В. Рагуля); «Спосіб виготовлення мікро- та нановолокон ТіВ2» (автори П. М. Силенко, А. М. Шлапак, Ю. М. Солонін, А. В. Рагуля). Створені наноматеріали завдяки комплексу підвищених властивостей можуть бути успішно використані для виготовлення матеріалів мікроелектроніки, машинобудування та приладобудування.

Вул. Кржижановського, 3, Київ, 03680. Тел.: 0 (44) 424-74-35, факс: 0 (44) 424-21-31.
E-mail: ragulya@ipms.kiev.ua. Web-сайт: www.ipms.kiev.ua
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ «КПІ»   ]   зміст   [   Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова