Винаходи та інновації. Винахідники України
  Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»

   
Порєв
Володимир Андрійович


Завідувач кафедри наукових, аналітичних та екологічних
приладів і систем Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»

Гордість кафедри. Зліва направо:
перший ряд: О. А. Дашковський,
С. Ф. Петренко; другий ряд: В. П. Маслов,
М. О. Маркін
Сьогодні в Україні понад 300 закладів освіти готують працівників екологічної галузі. Водночас відчувається гостра потреба у спеціалістах, які не лише розуміють сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, а й вільно орієнтуються у розмаїтті технічних засобів, номенклатура і кількість яких постійно зростають, володіють специфікою аналітичного та екологічного приладобудування. Саме з цією метою в Національному технічному університеті України «КПІ» була створена кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем, яка готує фахівців зі спеціальності «Прилади та системи екологічного моніторингу».
Концепція підготовки спрямована на реальні перспективи застосування отриманих знань у сучасних умовах, що забезпечується збалансованим навчальним планом, в якому поєднані традиційні для провідного технічного університету дисципліни: інформатика, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, електричні мікромашини, метрологія, телевізійні інформаційно-вимірювальні системи, офісні комп’ютерні технології, архітектура комп’ютерних мереж та інші, а також фахові дисципліни кафедри: прилади контролю якості харчових продуктів та води, геоінформаційні системи екологічного моніторингу, аналітичні екологічні прилади, інформаційні технології в екології, логістика, екологія сталого розвитку, екологічна безпека, екологічний аудит.
Належний рівень навчального процесу забезпечує активна наукова та винахідницька діяльність працівників кафедри. Так один з ініціаторів її заснування — доцент, к. т. н. О. А. Дашковський — є автором більше 100 винаходів. Під його керівництвом розроблені, захищені патентами України і серійно випускаються різноманітні прилади для контролю головних забруднювачів атмосфери: NO, NO2, SO2, CO, CO2, NH3, CH4, H2S та кисню.
На кафедрі плідно працюють д. т. н., професор В. П. Маслов, якому належить понад 300 патентів на винаходи, а також д. т. н., професор С. Ф. Петренко — засновник вітчизняної школи наномеханотроніки, в активі якої понад 100 патентів, зокрема й патенти США і Росії, якими захищені розробки світового рівня.
Газоаналізатор 603 ЕХ01-3М
Завідувач кафедри, д. т. н., професор В. А. Порєв, започаткував в Україні науковий напрям «Телевізійна пірометрія» (теорія і практика вимірювання високих температур за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем). На сьогодні в активі вітчизняної наукової школи телевізійної пірометрії близько 100 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами, участь у виконанні проекту «Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів у космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури» в рамках Національної космічної програми України «Міжнародна орбітальна станція-2», при виконанні якого в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України була розроблена унікальна технологія зонної плавки, захищена патентом на винахід «Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму» (Б. Є. Патон, В. А. Порєв, Ю. А. Асніс та ін., 2008 р.).
Науковці кафедри розробили запатентоване згодом обладнання для експрес-контролю бактеріальної забрудненості молока та м’ясопродуктів. Прилади прості й зручні в користуванні та забезпечують високу вірогідність контролю. Експериментальний зразок приладу для експрес-контролю бактеріальної забрудненості молока представлений у Музеї НТУУ «КПІ».
Сьогодні естафету винахідницької діяльності на кафедрі приймають молоді викладачі, серед яких наймолодший у НТУУ «КПІ» кандидат технічних наук, заступник завідувача з наукової роботи М. О. Маркін — автор п’яти патентів.
Під час навчання на кафедрі отримали патенти студенти О. С. Істіборович, М. В. Дякін, Д. М. Горін, Т. С. Сологуб, О. В. Янушкевич, А. А. Касянчук, С. М. Кущовий та інші.
Цирконієвий аналізатор кисню ГА 15ЭХ 02
Кристал кремнію у вакуумній камері

Просп. Перемоги, 37, корп. 1, м. Київ, 03056. Тел.: 0 (44) 406-85-03.
E-mail: prof@barvinok.net
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України   ]   зміст   [   Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича