НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра міжнародного права

Кафедра міжнародного права створена у 1944 р. Тоді її очолив академік АН УРСР, заслужений діяч науки Української РСР, проф. В. М. Корецький.
У 1950 р. її об’єднали з кафедрою державного права, а завідувачем став доц. В. О. Барахтян. У 1966 р. кафедру поновили як окрему структурну одиницю. Тут викладали міжнародне право, державне право зарубіжних соціалістичних країн і державне право буржуазних держав та країн, що розвиваються. Кафедрою керував к. ю. н., доц. О. І. Свєчкарьов.
У квітні 1977 р. відбулася ще одна реорганізація і з того часу тут викладали дві основні навчальні дисципліни — міжнародне право і державне право зарубіжних країн. Завідувачем обрали відомого фахівця в галузі міжнародного права, д. ю. н., проф. М. В. Яновського. Протягом 1993–2007 рр. кафедру очолював к. ю. н., проф. В. О. Ріяка.
З 2007 р. нею керує член-кореспондент Національної академії правових наук України, д. ю. н., проф. М. В. Буроменський.
Зараз тут працює 20 викладачів: кандидати юридичних наук, доценти — О. В. Тарасов, І. Б. Кудас, Ю. В. Щокін, В. М. Стешенко, О. Я. Трагнюк, О. В.Сенаторова, О. А. Мірошниченко, О. М. Сіваш, Н. В Погорецька, І. М. Жуков, Є. М. Білоусов, О. П. Радчук, І. А. Шуміло, кандидати юридичних наук, асистенти — В. Ю. Полатай, Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, Ж. В. Чевичалова, асистенти — А. В. Ткаченко, О. І. Станкевич. Завідувач кабінету кафедри — О. Г. Сімакова, лаборант — О. В. Мякота.
Головні курси, які читають на кафедрі, — «Міжнародне право», «Основи права Європейського Союзу», «Європейська конвенція із захисту прав людини та основоположних свобод і юридична практика», «Міжнародне приватне право», а також спецкурси: «Історія дипломатії», «Дипломатичне та консульське право», «Дипломатичний протокол», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю», «Міжнародне право в період збройних конфліктів».
Викладачі й науковці досліджують проблеми, пов’язані з теорією міжнародного права, міжнародного права прав людини, права Європейського Союзу, міжнародного співробітництва з питань юрисдикції, міжнародно-правового режиму території. Протягом 2006–2010 рр. вони розробляли комплексно-цільову програму «Проблеми історії, теорії і практики державного права зарубіжних країн і міжнародного права». Впродовж 2011–2015 рр. заплановано дослідження цільової комплексної програми «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права й іноземного конституційного права».
За останні роки співробітники кафедри видали підручники та навчальні посібники: «Міжнародне право» (2005), «Конституційне право зарубіжних країн» (В. О. Ріяка, В. С. Семенов, М. В. Цвік, 2006), «Міжнародний захист прав людини та права біженців» (М. В. Буроменський, 2002), «Міжнародне право в документах» (М. В. Буроменський, Ю. В. Щокін, В. М. Стешенко, Р. Б. Хорольський, 2006), «Основи права Європейського Союзу» (М. В. Буроменський, Ю. В. Щокін, В. М. Стешенко, Р. Б. Хорольський, 2005), «Конституційне законодавство зарубіжних країн» (В. О. Ріяка, К. О. Закоморна, 2007). Особливої уваги заслуговують такі наукові праці, як «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року)» (2008), «Проект USIAD «Україна: верховенство права». Пілотна програма громадського моніторингу в судах. Лютий — жовтень 2007» (В. М. Тешенко, 2008), «Захист прав ВІЛ-інфікованих осіб у суді. Науково-практичний посібник для суддів» (2009), збірник законів та міжнародних договорів України «Законодавство України із запобігання і покарання за корупційні правопорушення» (2009), «Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією» (І. С. О. Нуруллаєв, 2009), «Юрисдикція Суду Європейського Союзу» (Т. В. Комарова, 2010), «Місце звичаїв загального міжнародного права та у правопорядку України» (Ю. В. Щокін, 2007).
Викладачі кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, що проводяться під егідою Програми розвитку ООН, Всесвітнього банку розвитку, Ради Європи, Європейської Ради, Управління Верховного Комісара з прав людини, Міжнародної асоціації міжнародного права, Центрального європейського університету, Московського державного інституту міжнародних відносин тощо, які відбуваються у Польщі, Великій Британії, Словаччині, Угорщині, Норвегії, Росії, а також Україні («НАТО і Україна», «Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України», «Теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції України», «Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми»).

 Логос Україна      << Кафедра логіки      [ Зміст ]      Кафедра трудового права >>