НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра організації судових
та правоохоронних органів


Кафедра організації судових та правоохоронних органів створена у 1987 р. і базується на наукових та навчально-методичних традиціях кафедри кримінального процесу. Першим завідувачем був проф. Ю. М. Грошевий, а з 1992 р. кафедру очолює проф. І. Є. Марочкін.
Тут викладає 23 педагоги: двоє кандидатів юридичних наук, професорів — І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, 12 кандидатів юридичних наук, доцентів — Н. В. Сібільова, В. С. Бабкова, Т. Б. Вільчик, Д. І. Пишньов, Ж. О. Сульженко, О. О. Шандула, Р. Р. Трагнюк, І. О. Русанова, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, В. В. Кривобок, В. В. Афанасьєв, к. мед. н., доц. Г. А. Білецька, семеро кандидатів наук, асистентів — Я. О. Ковальова, А. В. Іванцова, О. О. Овсяннікова, Ю. І. Крючко, П. В. Хотенець, Є. О. Шевченко, О. В. Мельник, асист. С. О. Ковтун, аспіранти А. В. Лапкін, І. В. Юревич, С. Д. Цедік, стажист-дослідник О. Ю. Дудченко. В лабораторії кафедри працюють завідувач Т. П. Кучерова та лаборант В. В. Смирнова-Бартенєва.
Педагоги читають курси таких навчальних дисциплін: «Основи прокурорської діяльності», «Організація судових та правоохоронних органів», «Практикум з основ прокурорської діяльності», «Судова медицина і судова психіатрія», «Судове право», «Організація роботи адвокатури», «Міжнародно-правові стандарти правосуддя», «Організація роботи судів України».
На кафедрі видано низку підручників та навчальних посібників, серед яких: «Прокурорський нагляд в Україні» (І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, 1997, 2004), «Організація судових та правоохоронних органів» (2000, 2007, 2009), «Допустимість доказів у кримінальному процесі» (Н. В. Сібільова, 1991), «Прокурорський нагляд за всебічністю, повнотою та об’єктивністю дослідження обставин кримінальної справи» (Т. Б. Вільчик, 1994), «Питання організації роботи в прокуратурі» (І. Є. Марочкін та інші, 1997), «Судова медицина» (Є. М. Білецький, 1998), «Підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства» (Ю. І. Крючко, 1999), «Судова психіатрія» (Є. М. Білецький, Г. А. Білецька, 2002), «Організація роботи в органах прокуратури» (2002), «Організація роботи прокуратури (міста) з підтримання державного обвинувачення в суді» (П. М. Каркач та інші, 2003), «Судова медицина та судова психіатрія» (Є. М. Білецький, Г. А. Білецька, 2004, 2008), «Статус суддів» (І. Є. Марочкін, Ю. І. Крючко, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, Р. Р. Трагнюк, 2006, 2009), «Організація роботи адвокатури в Україні» (Т. Б. Вільчік, 2006), «Організація судової влади в Україні» (2007, 2009), «Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник» (Є. М. Білецький та інші, 2007), «Порівняльне судове право» (2008), «Організація роботи суду в Україні» (2009).
Наукові дослідження вчених кафедри в основному спрямовані на розробку загальної теорії судової влади і окремих її інститутів. Зараз тут домінують два напрями досліджень: теорія судової влади (очолює І. Є. Марочкін) та організаційно-правові проблеми діяльності прокуратури (П. М. Каркач), що тематично відповідають цільовим комплексним програмам «Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних органів» (2006–2010), «Судова влада: проблеми організації та діяльності» (2011– 2015).
За останні роки підготовлено монографії: «Проблеми підтримки державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства» (Ю. І. Крючко, 2000), «Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури» (І. Є. Марочкін та інші, 2000), «Організаційно-правові проблеми контрольної діяльності в органах прокуратури» (В. С. Бабкова, 2001), «Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого» (Р. Р. Трагнюк, 2004), «Статус суддів: теоретичний і порівняльно-правовий аналіз» (Л. М. Москвич, 2004), «Суд присяжних в Україні (проблеми становлення та розвитку)» (І. О. Русанова, 2005), «Правовий статус вищої ради юстиції» (І. В. Назаров, 2006), «Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань» (О. В. Мельник, 2007), «Доступність правосуддя і гарантії його реалізації» (О. М. Овчаренко, 2008), «Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні» (В. В. Городовенко, 2008), «Принципи побудови судової системи» (І. В. Назаров, 2009), «Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)» (Л. М. Москвич, С. О. Іваницький, І. О. Русанова, 2009), «Проблеми суддівського самоврядування в Україні» (О. В. Білова, 2009), «Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян» (Є. О. Шевченко, 2009).
Науковці кафедри брали участь у підготовці проектів законів «Про статус суддів України», «Про судоустрій України», «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України», «Про міліцію», «Про Конституційний Суд України», «Про прокуратуру України», «Про Вищу раду юстиції України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю», а також Державної програми з боротьби з організованою злочинністю та корупцією, проекту реформування кримінальної юстиції України тощо.
Вони стали учасниками роботи міжнародного науково-практичного семінару «Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів» (2005), науково-практичних конференцій «Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення» (2005), «Теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції України» (2006), «Досудове слідство: проблемні питання та шляхи їх вирішення» (2007), «Проблеми формування сучасного освітнього середовища: проблеми і перспективи» (2009), «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (2009), «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» (2010), міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні аспекти судової реформи» (2008), круглих столів із нагоди Дня науки «Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю» (2007), на тему «Права людини — основа реформування законодавства і вдосконалення правозастосовної діяльності» (2009), міжнародних самітів «Суди та суспільство» (2010) «Судова реформа в Україні і світові стандарти незалежності судової влади» (2010).

 Логос Україна      << Кафедра основ безпеки життєдіяльності      [ Зміст ]      Кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн >>