Винаходи та інновації. Винахідники України
  ТОВ «Науково-інноваційне підприємство «ДІЯ»
 
Директор ТОВ «Науково-інноваційне підприємство «ДІЯ» — Тищенко Микола Тарасович

ТОВ «Науково-інноваційне підприємство «ДІЯ» (засноване в 1990 р.) спеціалізується на створенні сучасних систем керування технологічними процесами (АСК ТП), підвищенні енергоефективності технологічних процесів та знешкодженні шкідливих викидів промислових підприємств.
У НІП «ДІЯ» розроблена і впроваджена у виробництво АСК ТП на чотирьох агрегатах неконцентрованої азотної кислоти, що сприяло збільшенню продуктивності виробництва на 35–40% та зменшенню безповоротних втрат платини у процесі експлуатації за одночасного збільшення показника конверсії аміаку до рівня 95–97%.
Запатентовані технічні рішення і ноу-хау проекту АСК ТП вугільного млина, що використовується в доменному і коксохімічному виробництвах, а також на котлоагрегатах ТЕЦ, сприяли уникненню переповнення і розвантаження млина паливною сировиною у процесі експлуатації. Завдяки цьому досягнуто зменшення витрат паливного вугілля порівняно з відомим аналогом, а також електроенергії на рівні 20%.
Розроблена і впроваджена у промисловість технологія очистки газових викидів із використанням ефекту утворення газорідинного емульсійного шару з високим ефектом розпилення контактної рідини, що дозволило досягти максимально можливої поверхні контактування рідини з газом та забезпечити показник очищення від пилу на рівні 99,6–99,8%.
Практично повне усунення викидів пилу в очищеному газі (не більше 20–30 мг/м3) з одночасним зменшенням викидів сірчаного ангідриду (показник очистки на рівні 90–95%) забезпечує розроблена та випробувана на дослідно-промисловій установці технологія очистки газових викидів котлоагрегатів ТЕЦ від пилу й сірчаного ангідриду.
Створена, захищена патентом і впроваджена у виробництво система АСК ТП котлоагрегату ТЕЦ забезпечує значну економію витрат повітря при послідовному спалюванні паливних газів, а також зменшення витрат тепла з димовим газом і витрат природного газу. За рахунок частотного регулювання двигунів-димососів і повітродувних вентиляторів досягнута економія електроенергії в межах 40–90%.
АСК роторним екструдуванням металевих виробів у вигляді трубок для холодильних агрегатів забезпечила безперебійну і безаварійну роботу екструзійного агрегату й унеможливила виробництво бракованої продукції, забезпечивши річний економічний ефект 750–800 тис. грн.
Підприємство атестовано Мінпромполітики України та визначено головним із питань науково-технічного забезпечення за напрямом «Автоматизовані системи управління технологічними процесами хімічного та нафтохімічного виробництва». У 2009 р. ТОВ НІП «ДІЯ» сертифіковано TUV NORD СERT за вимогами стандарту ISO 9001-2008.
Просп. 50 років СРСР, 1-Д, оф. 76, м. Дніпродзержинськ, 51937. Тел.: 0 (5692) 6-08-78, 6-05-56, 6-20-25
 
ТОВ фірма «Эргос»
 
ТОВ фірма «Эргос» — науково-виробниче підприємство, що спеціалізується на створенні високоточних (прецизійних) приладів вимірювання та регулювання.
Засноване у 1993 р. у Харкові, нині воно має все необхідне для:
– конструювання пристроїв;
– розробки програмного забезпечення для приладів;
– вхідного контролю елементної бази, що надходить;
– повного виробничого циклу;
– приймально-здавальних випробувань (зокрема стендів із перевірки електромагнітної сумісності, кліматичних випробувань);
– продажу пристроїв;
– монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
– гарантійного та післягарантійного обслуговування приладів.
Продукція ТОВ фірми «Эргос»
Головний напрям діяльності підприємства — приладобудування. Досягнуто найвищих показників точності вимірювання, а гарантійний термін експлуатації пристроїв становить п’ять років.
Фахівці ТОВ фірми «Эргос» вже розробили кілька поколінь приладів — від найпростіших аналогових регуляторів температури до складних мікропроцесорних пристроїв для керування у військовій, авіаційній і ракетно-космічній техніці, — та виготовляють їх для ринку України, Росії і Білорусі. Зараз спеціалісти працюють над створенням і практичним запровадженням інтелектуальних приладів, які дозволяють мінімізувати енергоспоживання в електротермічних печах.
Постійними замовниками є відомі підприємства:
– України, серед яких Запорізький титано-магнієвий комбінат, ПАТ «Мотор-Січ», ДП ХМЗ «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе»;
– Росії, зокрема ФДУП НВП «Істок» (Фрязіно), ВАТ «Плутон», ТОВ «Модуль-С», ММВП «Салют» (Москва), ВАТ НТЦ «Полюс» (Томськ), ДКБ «Факел» (Калінінград).
Результатом співпраці ТОВ фірми «Эргос» і ННЦ «Інститут метрології» та Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України стало створення засобів перевірки та калібрування. Серед замовників цієї продукції — Запорізька АЕС, НТУУ «КПІ», НТУ «ХПІ», наукові інститути НАН України.
Вул. Лесі Українки, 9/2, м. Харків, 61068. Тел.: 0 (57) 751-01-72, факс: 0 (57) 758-77-07.
E-mail:office@ergos.com.ua
Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»   ]   зміст   [   Публічне акціонерне товариство «Елміз»