Винаходи та інновації. Винахідники України
  Науково-виробнича компанія «Інтехсервіс»

   
Дарда
Юрій Антонович


Генеральний директор
науково-виробничої компанії
«Інтехсервіс» (м. Донецьк)
 
Дарда Юрій Антонович народився 21 лютого 1953 р. у сім’ї працівників Костянтинівського металургійного заводу.
Після закінчення Донецького політехнічного інституту (спеціальність «Обробка металів тиском») Юрій Дарда з 1975 до 1983 р. працював на Донецькому виробничому об’єднанні «Точмаш». Тут пройшов шлях технолога, начальника технічного бюро, заступника начальника ковально-пресового цеху.
Період 1983–1994 рр. пов’язаний із роботою в Донецькому фізико-технічному інституті АН УРСР (з 1991 р. — Донецький фізико-технічний інститут АН України).
Протягом 1997–2007 рр. Юрій Антонович очолював ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Еталон», де успішно реалізував власні наукові задуми, спираючись на здобуті раніше знання та досвід експериментальної роботи у сфері розробки технологій виготовлення деталей підвищеної зносостійкості. За цей час було оформлено більше 30 патентів на винаходи, оголошено доповіді на міжнародних конференціях, опубліковано низку наукових статтей.
Із 2007 р. Ю. А. Дарда — генеральний директор науково-виробничої компанії «Інтехсервіс».
НВК «Інтехсервіс» — це сучасне машинобудівне підприємство, що динамічно розвивається. Воно функціонує у галузі виготовлення устаткування й запасних частин, які працюють в умовах підвищених температур і абразивного зношування, високих швидкостей та тиску.
Технології, якими керуються під час виробництва продукції працівники НВК «Інтехсервіс», базуються на результатах досліджень, проведених спільно з НТЦ «Реактивелектрон» НАН України (директор В. С. Поліщук), Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О. О. Галкіна НАН України (д. ф-м. н., чл.-кор. НАНУ В. М. Варюхін). Зокрема широко застосовуються способи поверхневих покриттів, термомеханічного й пластичного зміцнення. Вже розроблено та впроваджено технології виготовлення обладнання із композиційних матеріалів на базі карбідів титану і хрому.
Головні технічні рішення захищені патентами та стосуються конструкцій і способів одержання деталей високошвидкісних прокатних станів:
34399 В21В 39/14 — ввідна роликова коробка;
34394 В21В 39/14 — роликовий вузол ввідної роликової коробки;
34405 В21В 27/02 — прокатний валок;
87 78 В21В — проводка ввідної роликової коробки;
1527 В21В 39/14 — проводка дротового стана.

Авторами названих патентів є В. П. Алексєєв, Л. А. Петрусенко, М. А. Бабенко, В. М. Варюхін, В. С. Ковтуненко. Ці технічні рішення застосовують на НВП «Еталон», НВК «Інтехсервіс». Виготовлену продукцію постачають на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», МК «Азовсталь», ВАТ «Білоріцький металургійний комбінат» та ін.
Продукція НВК «Інтехсервіс»
Створене за розробленими проектами устаткування забезпечує надійну роботу дротових станів, зниження позапланових простоїв, підвищення якості продукції, що виготовляється.
Велике значення для подальшого впровадження у виробництво мають патенти: № 3695 У22F9/16 — «Спосіб переробки вольфрамо-кобальтових сплавів», № 6550 У22Г9/26 — «Пристрій для переробки вольфрамо-кобальтових сплавів». Їхні автори — В. С. Поліщук, Ю. А. Дарда.
Запропоновані технічні рішення дозволяють із відпрацьованих виробів, виготовлених із твердих сплавів, одержувати шихту, що складається з вихідних матеріалів і придатна для застосування. Впровадження у виробництво цих розробок дозволяє організувати переробку відпрацьованого устаткування із твердих сплавів і надалі використовувати отримані суміші для виготовлення інструментів для металургійної, машинобудівної та вуглевидобувної промисловості. Ефективність такого застосування перевірена під час створення дослідних партій роликів підвищеної зносостійкості.
Не меншу науково-виробничу цінність мають патенти № 79348 А01С1/00 — «Спосіб передпосівної обробки насіння», № 26665 А01С7/00 — «Спосіб саджання сільськогосподарських культур». Їхніми авторами є Ю. А. Дарда, В. П. Сухоруков, К. М. Пархомюк, В. П. Щепина.
Так оброблення насіння соняшнику високими гідростатичними тисками забезпечує підвищення проростання до 100%, урожайності — на 30–40%, вмісту олії в насінні — на 15–20%. Ефективність запропонованого способу підтверджена результатами дослідно-промислового висаджування в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях.
Постійне вдосконалювання технологій виробництва, застосування сучасного обладнання дозволяє НВК «Інтехсервіс» виготовляти продукцію високої якості, що відповідає вимогам сучасного споживача. Так за підсумками Національного бізнес-рейтингу в 2010–2011 рр. компанія ввійшла до десятки кращих підприємств України за напрямом «Виробництво машин і устаткування для металургії» (КВЕД 29.51.1). Варто зазначити, що до списку найпотужніших виробництв потрапили такі визнані лідери галузі, як ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат тощо. Керівник НВК «Інтехсервіс» Юрій Дарда нагороджений ювілейною медаллю «90 років Національній академії наук України» і знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності.
Вул. Зелена, 17, м. Донецьк, 83015. Адреса виробництва: вул. Югославська, 5, м. Донецьк, 83008.
Тел.: 0 (62) 203-07-25, 203-07-37, факс: 0 (62) 203-07-46. E-mail: office@its-npk.com.ua
Науково-виробниче підприємство «Екофакел»   ]   зміст   [   Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»