Винаходи та інновації. Винахідники України
  ДП «Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАНУ» (МЦ ЕПТ)

 
Гурин

Ректор

Борис Олексійович Мовчан —академік НАН України, доктор технічних наук, лауреат Державної премії УРСР (1974), Ленінської премії (1984), премії ім. Є. О. Патона Академії наук УРСР (1989), нагороджений багатьма орденами й медалями, має почесні дипломи Американського вакуумного товариства, Міністерства авіаційної промисловості КНР. Є автором шести монографій, понад 360 наукових публікацій і більше 100 патентів на винаходи.
Як науковий керівник МЦ ЕПТ, Б. А. Мовчан особливу увагу приділяє захисту об’єктів інтелектуальної власності, що є базою для інноваційних проектів. Під його керівництвом у МЦ ЕПТ розроблена й запатентована одностадійна технологія з використанням композиційного злитка для нанесення градієнтних захисних покриттів, які мають вищий ступінь повторюваності складу, структури й довговічності порівняно з покриттями, одержуваними за традиційною багатоступінчастою технологією. Наприклад, градієнтні термобар’єрні покриття (типу NiAl/YSZ, NiCoCrAlY/AlCr/YSZ) із товщиною керамічного шару близько 150 мкм мають низький рівень теплопровідності (приблизно 1,0–1,2 Вт/мК), а їх термоциклічна довговічність у двічі-тричі вища, ніж у традиційних термобар’єрних покриттів. При цьому вартість одностадійного електронно-променевого процесу осадження приблизно удвічі нижча порівняно з традиційними технологічними процесами нанесення захисних покриттів завдяки використанню лише однієї електронно-променевої установки й відсутності проміжних технологічних операцій.Електронно-променеві установки
останнього покоління, розроблені та
виготовлені МЦ ЕПТ. Експлуатуються
в США, Канаді, КНР та Індії
Композиційний керамічний зливок та градієнтне термобар’єрне покриття NiAl/YSZ,
отримане при його випаровуванні за одностадійною технологією
Технологія електронно-променевого випару (атомізації) і наступного фізичного осадження парової фази у вакуумі (EB-PVD) для одержання матеріалів і покриттів із заданими структурою і властивостями почала розроблятися в ІЕЗ ім. Є. О. Патона під керівництвом акад. НАН України Б. О. Мовчана на початку 60-х років ХХ ст. Створені в період 1975–1991 рр. електронно-променеві технології й устаткування для нанесення захисних покриттів на лопатки газових турбін були впроваджені на багатьох підприємствах міністерств авіаційної, суднобудівної і газової промисловостей СРСР.
Державне госпрозрахункове підприємство «Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України» (МЦ ЕПТ) існує з 1994 р. і продовжує систематичні наукові дослідження та розробки нових матеріалів і захисних покриттів. Проводяться розробки варіантів гібридних електронно-променевих технологій, що поєднують фізичні й хімічні процеси осадження неорганічних речовин у вакуумі. Розроблено наукові основи електронно-променевих технологій одержання аморфних, нанокристалічних, дисперснозміцнених, мікрошарових, пористих і градієнтних матеріалів і покриттів; конкретні технології й нові зразки електронно-променевого устаткування, що здобули міжнародне визнання, захищені численними патентами (США, Європи, Росії, КНР), зокрема спільними патентами із замовниками.
Основними замовниками МЦ ЕПТ на виконання науково-дослідних контрактів є закордонні компанії та наукові центри США («Дженерал Електрик», «Пратт і Уітні», «Хромаллой», Пенсільванський університет), Канади, Росії, Індії. Сконструйовані й виготовлені в МЦ ЕПТ електронно-променеві установки успішно експлуатуються в США, Канаді, Китаї та Індії, при цьому всім замовникам пропонують як устаткування, так і нові технології. Наприклад, за останні роки в КНР встановлено п’ять установок і продано ліцензії на право промислового використання патентів для осадження градієнтних покриттів, підготовлені китайські інженери й техніки.
Останнім часом у МЦ ЕПТ почав розвиватися новий інноваційний напрям: електронно-променева технологія простих і композиційних нанопорошків і нанорідин (колоїдів) для медицини, екології й сільського господарства.
Вул. Горького, 68, м. Київ, 03150. Тел.: 0 (44) 227-60-41, факс: 0 (44) 287-31-66.
Е-mail: movchan@paton-icebt.kiev.ua. Web-сайт: www.paton-icebt.kiev.ua
Науково-виробниче підприємство «ВАЛАР»   ]   зміст   [   Науково-виробниче підприємство «Екофакел»