Об’єктом інноваційного підприємництва виступає весь рух
наукової ідеї — від її обґрунтування вченими, винахідниками
до масштабного практичного втілення
в господарську практику...
Основні етапи інноваційного процесу —
дослідження, розробка, впровадження, використання

З. С. Варналій

Науково-виробничі
підприємства

 
 
Сливко Розалія Яношівна   ]   зміст   [   Державний авіабудівний концерн «Антонов»