Винаходи та інновації. Винахідники України
  Державний авіабудівний концерн «Антонов»

 
Ківа
Дмитро Семенович


Голова правління Державного авіабудівного концерну
«Антонов», президент — генеральний конструктор
ДП «Антонов»

Д. С. Ківа — доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Міжнародної академії інженерних наук, Герой України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. О. К. Антонова НАН України, премії ім. П. В. Дементьєва.

Народився 8 жовтня 1942 р. у м. Казань (Росія).
У 1964 р. здобув освіту у Харківському авіаційному інституті й відтоді працює на Авіаційному науково-технічному комплексі ім. О. К. Антонова (зараз — державне підприємство «Антонов»). Із 1979 р. — заступник головного конструктора, з 1987 р. — головний конструктор, а з 1991 р. — перший заступник генерального конструктора. Упродовж 2005–2006 рр. Дмитро Семенович виконував обов’язки генерального конструктора ДП «Антонов». У 2006 р. він став генеральним конструктором АНТК ім. О. К. Антонова, а в 2010 р. — президентом — генеральним конструктором ДП «Антонов». Із жовтня 2008 р. — голова правління Державного авіабудівного концерну «Антонов».
Д. С. Ківа є автором більше 100 наукових праць, 16 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробки пасажирських, вантажних та багатоцільових літаків, досліджень, конструктивних і технологічних рішень для конкретних умов експлуатації, розробок методів забезпечення високої надійності, безпеки і ресурсу літаків.
Вчений зробив великий внесок у розвиток теорії та практики створення легких пасажирських і транспортних літаків короткого зльоту та посадки, був науково-технічним керівником конструювання багатоцільових літаків Ан-28 та Ан-38, брав участь у розробці практично всіх літальних апаратів серії «Антонов»:
– легких багатоцільових літаків Ан-3, Ан-32, Ан-74 та їх модифікацій;
– середнього транспортного літака короткого злету та посадки Ан-70;
– широковідомих у світі важких транспортних літаків Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія» і їх модифікацій;
– регіональних пасажирських літаків Ан-140, Ан-148, Ан-158.
Ан-124
Дмитро Семенович розробив і застосував нову методологію забезпечення безпеки польотів, підтримки льотної придатності та сертифікації авіаційної техніки, що відповідає найновішим нормам безпеки і правилам сертифікації згідно з міжнародними стандартами. Її використовують на всіх етапах створення літаків «Антонов», що дозволяє значно скоротити кількість дорогих натурних льотних випробувань.
Вагомим здобутком Дмитра Ківи стали проведені ним дослідження характеристик композиційних матеріалів на основі вуглеводневих волокон та методів збільшення жорсткості металевих конструкцій шляхом зміцнення їх вуглепластиками. Він запропонував і обґрунтував принципи пошуку раціональних конструктивно-технологічних рішень, в основі яких — залежність між системами якісного пріоритету композиційних матеріалів та експлуатаційних вимог до конструкції літаків, що дозволило зменшити їх вагу, збільшити ресурс, зберігаючи високу безпеку польотів.
ДП «Антонов» під керівництвом Д. С. Ківи реалізує низку перспективних авіаційних проектів. Підприємство розробляє та будує нові літаки і модифікації раніше створених повітряних суден, забезпечує їх експлуатаційне супроводження, виконує інжинірингові роботи з підвищення ресурсу авіатехніки, що експлуатується, проводить навчання та перенавчання льотного і технічного персоналу замовника, виконує повітряні перевезення надважких та великогабаритних вантажів.
Розвиваючи високі технології, ДП «Антонов» тісно співпрацює з НАН України, дослідно-науковими інститутами та вищими навчальними закладами, сприяючи розвитку національної науки і науково-технічних кадрів. На підприємстві щорічно проводять 250–270 наукових дослідів у сфері аеродинаміки, міцності та матеріалознавства.
Дмитро Семенович виконав великий обсяг робіт із налагодження міжнародної співпраці авіаційної галузі України з компаніями й науковими установами Росії, Китаю, Індії, Ірану та країн Європи, зокрема Німеччини, Франції, Великобританії й інших. Лише у програмі Ан-148 беруть участь більше 200 підприємств із 15 держав. Літаки «Антонов» будують в Ірані, Польщі, Росії, Китаї. У відносинах із цими країнами ДП «Антонов» виступає в ролі експортера «ноу-хау», новітніх технологій та ідей. Створення повітряних суден такого рівня неможливе без використання сучасних технічних розробок, постійного вдосконалення методів проектування і застосування сучасного устаткування, причому у всіх головних напрямах авіабудування.
Одним із таких напрямів є аеродинамічні дослідження. Завдяки аеродинамічному комплексу, створеному на основі власної аеродинамічної труби АТ 1, фахівці підприємства можуть проводити повний цикл продувальних випробувань, починаючи від проектування моделей і розробки експериментального обладнання та закінчуючи видачею рекомендацій і висновків. Тут можна здійснювати різні дослідження аеродинамічних характеристик не тільки літаків, а й аеростатичних, безкрилих і гвинтокрилих літальних апаратів, дельтапланів та парапланів, вивчати процеси десантування парашутистів і техніки, а також конструювати та виготовляти динамічно подібні й дистанційно керовані моделі. В аеродинамічному комплексі підприємства розроблено та створено багато унікальних «ноу-хау» світового рівня (наприклад, продувальні імітатори силових установок), захищено чимало кандидатських і докторських дисертацій.
Ан-158
Другою, не менш важливою, складовою частиною якості літака, від якої багато в чому залежить безпека польоту, є його міцність. На ДП «Антонов» функціонує один із найбільших в Європі міцнісний випробувальний комплекс. Саме тут виконують натурні сертифікаційні міцнісні перевірки повітряних суден різної класності (від дельтапланів до гігантів типу «Руслан» і «Мрія»), розроблені достовірні методи забезпечення необхідної міцності та ресурсу літаків й інших конструкцій, схильних до статичних та динамічних навантажень.
Сучасний літальний апарат не можна уявити без широкого застосування конструкцій із полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). Створені на основі вуглецевих, скляних, органічних і гібридних армуючих волокон, вони за комплексом властивостей неперевершені порівняно з металевими матеріалами. Зокрема, ці конструкції відрізняються меншою вагою, кращою якістю зовнішньої поверхні, підвищеною корозостійкістю, менш трудомісткі у виготовленні. Завдяки цим та іншим корисним якостям ПКМ широко використовуються у структурі літаків. Якщо раніше з полімерних композиційних матеріалів виробляли в основному несилові елементи конструкції, то в процесі створення нових «Анів» із ПКМ формують найвідповідальніші високонавантажувальні агрегати крила й оперення літака, засоби механізації несівних поверхонь і велику частину зовнішньої обшивки. Наприклад, на Ан-70 із ПКМ зроблені кіль, передкрилки та закрилки, елерони й інтерцептори, практично всі обтічники і зализи, стулки вантажного люка та багато іншого. Обсяг застосування композитів в Ан-70 досягає 25% від загальної маси конструкції проти 6% на «Руслані». Завдяки цьому вдалося досягти значно вищої транспортної і економічної ефективності літака в цілому.
На підприємстві розвиваються практично всі технологічні напрями авіабудування: відбувається це системно, відповідно до конкретних програм підвищення технічного рівня літаків «Ан».
Інтегруючою ланкою в цьому складному процесі виступають сучасні комп’ютерні інформаційні технології (КІТ). Стратегія їх застосування передбачає розробку та реалізацію на ДП «Антонов» і на підприємствах-партнерах технології повного електронного визначення виробу й паралельного інжинірингу, основаного на тривимірному моделюванні, створенні інтегрованої бази даних проекту. Вже сьогодні на виробництві введені в експлуатацію кілька конструкторських залів комп’ютерного моделювання, обладнаних новітніми комп’ютерними станціями, сервери і ядро обчислювальної мережі, а також впроваджені сучасні системи автоматизованого проектування. Оснащено сотні робочих місць, які дозволяють виконувати тривимірне проектування. Багаторівнева інформаційна система підприємства забезпечує комфортну безперервну взаємодію користувачів як з основними інформаційними ресурсами комплексу, так і між собою. Організовано систему навчання конструкторів і технологів. Розробляється програма освоєння роботи з КІТ для всіх категорій фахівців. Впровадження комп’ютерних інформаційних технологій забезпечує оперативну реалізацію запитів замовника, підвищення якості під час створення або модифікації виробів, що дозволяє підприємству брати участь у спільних міжнародних авіаційних проектах.
Першим літаком на теренах країн СНД, повністю розробленим на основі тривимірного комп’ютерного проектування, став регіональний реактивний Ан-148, конструювання якого було завершено в 2004 р. Завдяки застосуванню КІТ вдалося значно зменшити трудомісткість розробки агрегатів і окремих елементів літака. Так цикл створення електроджгутів було скорочено в 5–6 разів, а цикл виготовлення деталей і оснащення — в 2,5–3 рази.
Щорічно колектив ДП «Антонов» поповнюється молодими фахівцями, серед яких — випускники Національного авіаційного університету (НАУ). Вони вирізняються широким загальноосвітнім рівнем, ґрунтовною науковою підготовкою, організаторськими здібностями, здатністю оперативно аналізувати проблеми, знаходити й реалізувати найбільш раціональні шляхи їх вирішення.
Ан-225 «Мрія»
Талановитий керівник та чуйна людина, Д. С. Ківа зумів зберегти колектив конструкторів, робочих, випробувачів авіаційної техніки та соціальну базу підприємства — дитячі садки, бази відпочинку, поліклініку, спорткомплекс, дитячий оздоровчий комплекс. Для виконання пріоритетної Державної програми розвитку вітчизняного літакобудування, збереження та підтримки інженерно-технічного потенціалу, зокрема молодих фахівців, та збільшення кількості робочих місць під час серійного виробництва літаків «Антонов» на підприємстві реалізується програма будівництва соціального та доступного житла господарським способом. У 2012 р. було зведено два будинки, заплановано будівництво ще двох.
У 2009 р. він став лауреатом загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Промисловець року». Цього звання Дмитро Семенович удостоєний за високі здобутки в професійній діяльності, насамперед за створення пасажирських літаків сімейства Ан-148. Отримуючи нагороду, він наголосив: «Єдина мета моїх зусиль полягає в тому, щоб авіаційна промисловість України знову посіла гідне місце у світовому літакобудуванні, а компанія «Антонов» закріпила свій статус лідера у створенні конкурентоздатних транспортних та регіональних пасажирських літаків».
Д. С. Ківа був удостоєний нагороди міжнародної організації із забезпечення безпеки польотів «Flight Safety Foundation» (FSF), орденів «За заслуги» ІІІ–І ст. (1998, 2001, 2004), Ярослава Мудрого V ст. (2009). У 2009 р. Дмитру Семеновичу присвоєно звання Героя України із врученням ордена Держави.
У 2010 р. державному підприємству «Антонов» було надано статус «Виробник кращих вітчизняних товарів 2010 року» у номінації «Літако- і ракетобудування» та вручена найвища нагорода загальнонаціонального конкурсу — «Кращий вітчизняний товар 2010 року». Торговельна марка «Антонов» стала переможцем у номінації «Національна торговельна марка року» XVI Загальнонаціональної програми «Людина року — 2011». Таке звання отримують вітчизняні торгові марки, імена яких стали синонімами якості.
Ці нагороди — заслуга колективу підприємства, дружної команди однодумців, об’єднаних загальною метою, людей, які володіють високим творчим потенціалом і здатні створювати авіаційну техніку світового рівня.
Вул. Академіка Туполєва, 1, м. Київ, 03062. Тел.: 0 (44) 454-31-49, факс: 0 (44) 400-70-98.
E-mail: info@antonov.com. Web-сайт: www.antonov.com
Сливко Розалія Яношівна   ]   зміст   [   Дослідне виробництво Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ