Винаходи та інновації. Винахідники України
  Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України та ТДВ «ІНТЕРХІМ»
 


Андронаті
Сергій Андрійович


Директор інституту, завідувач відділу
медичної хімії, академік НАН України


Редер
Анатолій Семенович


Генеральний директор ТДВ «ІНТЕРХІМ»,
кандидат хімічних наук


Головенко
Микола Якович

Завідувач відділу фізико-хімічної
фармакології, академік НАМН України
Одним з основних напрямів співпраці Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України та ТДВ «ІНТЕРХІМ» є пошук, конструювання, розробка та впровадження у медичну практику інноваційних лікарських засобів, тобто тих, які вперше у світі отримують дозвіл на маркетинг на підставі доведених даних щодо їх ефективності, безпеки та якості. Вчені інституту спільно з ТДВ «ІНТЕРХІМ» свого часу створили низку лікарських засобів, які виробляли та широко застосовували як у нашій країні, так і за її межами. Сьогодні на теренах країн СНД препарати «Феназепам®ІС», «Гідазепам ІС» та «Аміксин®ІС» є візитівкою вітчизняної фармацевтичної науки. Наукова діяльність інституту завжди була спрямована на пошук та розробку інноваційних ліків, здатних не лише замінити імпортні аналоги, а й за ефективністю та безпечністю переконливо конкурувати з ними. Впровадження у виробництво оригінальних розробок інституту здійснювало ТДВ «ІНТЕРХІМ».
Перед початком досліджень достеменно визначається мета пошуку, перспектива використання нового знання та ресурси, які доведеться інвестувати в його впровадження. Із цією метою вже на ранніх етапах планування дослідники і розробники лікарських засобів своїм головним завданням вважають скринінг тих захворювань, в оптимізації лікування яких існує гостра необхідність і щодо яких є наукові перспективи, які дозволять запропонувати більш ефективні методи лікування.
Методологія раціональної оцінки майбутнього лікарського засобу передбачає його існування у спектрі наявних препаратів. Другим компонентом, безперечно, є економічна доцільність розробки, яка безпосередньо залежить від фінансування системи охорони здоров’я, соціальної сфери та добробуту населення.

Інноваційний лікарський засіб «ЛЕВАНА®ІС» — впровадження вітчизняної науки у виробництво

Враховуючи специфіку виникнення інсомнії та її патофізіологічний механізм, препарати, які традиційно використовують для лікування цієї патології, на практиці залишаються однією із найпроблемніших фармакотерапевтичних груп. У зв’язку із цим особливо актуальним є створення снодійних засобів, які дозволяють людині зберігати соціальну активність, що досягається за рахунок зменшення постсомнічного синдрому (ранкова млявість, слабкість, головний біль, важкість у голові, порушення концентрації уваги, ослаблення пам’яті тощо). Статистичні дані свідчать, що різні снодійні засоби постійно приймають близько 3% населення світу, періодично — 25–30%, причому частота вживання збільшується із віком пацієнта.
Останніми роками результатом фундаментальних досліджень взаємозв’язку структури та властивостей активної молекули, а також уявлень про молекулярну дію стало створення фармацевтичної субстанції Левана — моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4]-діазепін-3-іл] сукцинату моногідрату. За хімічною структурою нова активна молекула є інноваційною, що зумовлює її оригінальний спектр фармакологічних властивостей та доведений багатьма науковими дослідженнями високий терапевтичний потенціал. Готовий лікарський препарат «Левана®ІС» у формі таблеток пройшов всебічні фармако-токсикологічні випробовування та клінічні дослідження у провідних лікувальних установах України. Фармакологічні властивості препарату зумовлюють снодійну дію, транквілізуючий, анксіолітичний, вегетостабілізуючий ефекти, які визначають зворотний розвиток загальноневротичної симптоматики, швидке скорочення вегетативних проявів у хворих на нейроциркуляторну дистонію із синдромом порушення сну, що в свою чергу сприяє відновленню глибини і тривалості сну. В ході клінічних досліджень доведено високу ефективність препарату як сучасного снодійного засобу, добру переносність та належний профіль безпеки, що є особливо значущим, враховуючи зазвичай притаманні снодійним препаратам побічні ефекти.
Терапевтичною перевагою препарату є його виявлена снодійна дія. На відміну від інших засобів бенздіазепінового ряду (нітразепам, флунітразепам, феназепам), «Левана®ІС» здатна збільшувати тривалість не тільки повільнохвильового, а й парадоксального сну при незмінній кількості його епізодів. Це робить снодійний ефект більш фізіологічним. У пацієнтів, які взяли участь у клінічних дослідженнях, у процесі лікування не було виявлено виражених побічних явищ або реакцій. При цьому було доведено, що «Левана®ІС» має виражену снодійну дію — у хворих з інсомнією неорганічної етіології на фоні нейроциркуляторної дистонії прийом препарату сприяв скороченню періоду засинання, підвищував тривалість та якість сну, не викликав сонливості (при збереженні високої працездатності) наступного дня та «синдрому відміни» після закінчення курсу лікування. За даними статистичного аналізу суб’єктивних оцінок пацієнтів, отриманих у ході клінічних досліджень, можна констатувати, що прийом препарату «Левана®ІС» забезпечує на наступний після застосування день хороше самопочуття, бадьорість та здатність концентрувати увагу.
З огляду на значущість розробки вітчизняного інноваційного засобу «Левана®ІС» Національна академія наук України відзначила його розробників — С. А. Андронаті, М. Я. Головенка та А. С. Редера — премією «За видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології».
Люстдорфська дорога, 86, м. Одеса, 65080. Тел.: 0 (48) 777-29-50.
E-mail: info@interchem.com.ua. Web-сайт: www.interchem.com.ua
Відділення ендокринної хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова   ]   зміст   [   Марцінишин Юрій Данилович