Винаходи та інновації. Винахідники України
  Відділення ендокринної хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова

   
Дейнеко
Ілля В’ячеславович


Завідувач відділення.
Кандидат медичних наук
 
Народився у Дніпропетровську. В 1997 р. закінчив лікувальний факультет Дніпропетровської державної медичної академії. Пройшов інтернатуру за фахом «Оториноларингологія». У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію «Внутрішньоартеріальна суперселективна поліхіміотерапія раку ротоглотки». У 2006 р. пройшов спеціалізацію із хірургії та ендокринної хірургії. Наукова діяльність спрямована на боротьбу із задавненими, тяжкими формами злоякісних пухлин щитоподібної залози, шиї і верхніх дихальних шляхів.

Відділення ендокринної хірургії у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова відкрито в 1996 р. Заснував його і тривалий час очолював к. мед. н. Г. М. Гагаркін. Із 2007 р. завідувачем є к. мед. н. І. В. Дейнеко, консультантом від кафедри — д. мед. н., професор кафедри хірургії № 2 І. В. Люлько. Серед співробітників — лікар вищої категорії В. А. Кравченко, лікар С. П. Меренкова, старша медсестра О. М. Діденко. Відділення працює із потужною діагностичною і лікувальною базою обласної багатопрофільної лікарні, має можливість проведення найсучасніших методів діагностики й лікування захворювань ендокринних органів. Тісна співпраця з кафедрою хірургії № 2 медичної академії, відділеннями загальної, гнійно-септичної й судинної хірургії, лор-клінікою, відділенням ендокринної терапії, радіоізотопною лабораторією та іншими підрозділами лікарні дозволяє діагностувати й лікувати пацієнтів із найскладнішими й задавненими захворюваннями щитоподібної залози, наднирників, грудних залоз у чоловіків.
У відділенні за рік проводиться понад 600 хірургічних операцій, із них більше 120 — у випадку раку щитоподібної залози. Основна патологія представлена пухлинними й гіпертрофічними захворюваннями. Успішно проводиться хірургічне лікування гіпертрофії грудних залоз у чоловіків (гінекомастії), пухлин шиї різного походження, алотрансплантація кісткової тканини хворим із гіпопаратиреозом. За останні чотири роки у відділенні не зареєстровано жодного післяопераційного летального результату. Відсоток післяопераційних ускладнень у вигляді парезу гортані й гіпопаратиреозу становить до 0,74% і є одним із найнижчих серед провідних світових клінік. За останні три роки не було сформовано жодної стійкої трахеостоми через тяжкий, декомпенсований парез гортані після операції.
Науковим напрямом у клініці є лікування задавненого, розповсюдженого раку щитоподібної залози із проростанням трахеї й гортані, яремної вени, з метастазами в лімфатичні вузли. Такі хворі раніше були приречені на загибель. Протягом восьми років у клініці спільно з д. мед. н. С. М. Тимчуком, а також колегами з лор-онкологічного відділення здійснюється комбіноване лікування: внутрішньоартеріальна й системна поліхіміотерапія, радикальне видалення пухлини з резекцією і реконструкцією верхніх дихальних шляхів, дисекції шиї, з одномоментною латерофіксацією голосової складки, з урахуванням повної функціональної реабілітації пацієнтів і подальшою радіойодотерапією. Так було проліковано 36 осіб, і показник виживання у цій групі хворих із повним відновленням дихання природнім шляхом й голосової функції склав 73%.
Також із 2008 р. у відділенні проводять операції при захворюванні паращитоподібних залоз у разі виявлення гіперпаратиреозу (аденома, рак, первинний або вторинний гіперпаратиреоз у гемодіалізних хворих). Успішно було проведено 28 операцій із видалення паращитоподібних залоз із нормалізацією їх функцій.
В Україні активно порушується питання про прихований гіперпаратиреоз, тобто гіперкальціємію, гіперфункцію паращитоподібних залоз. За даними статистики таких хворих виявляється 1 на 200. Це захворювання згодом переростає у тяжкий стан, що супроводжується руйнуванням кісток, важким протіканням сечокам’яної та жовчокам’яної хвороб. За допомогою хірургічного лікування паращитоподібних залоз лікарі клініки допомагають таким важким пацієнтам.
Співробітники відділення. Зліва направо: перший ряд:
лікар-ординатор В. А. Кравченко, сестра-хазяйка
Ж. Б. Малькова, маніпуляційна сестра І. П. Тимошенко;
другий ряд: старша сестра О. М. Діденко, завідувач
відділення І. В. Дейнеко, перев’язочна сестра Л. Є. Бут
Також у відділенні впроваджені малоінвазивні методи лікування під контролем ультразвукового сканування: склерозирувальні пункції колоїдно-кістозного вузлового зобу розмірами до 2,5 см, внутрішньоорганне субфасційне введення дипроспану при хронічних компресійних аутоімунних і підгострих тиреоідитах, що дозволяє ефективно зняти запальну реакцію й уникнути системного застосування гормонів наднирників. Ці методики дають змогу уникнути відкритого хірургічного втручання у 75% пацієнтів. Якщо в 2006 р. малоінвазивно було проліковано до 50 пацієнтів, то в 2010 р. — більше 200 осіб, а у 2011 р. планується близько 300.
Із 2009 р. спільно з кафедрою хірургії та завідувачем кафедри проф. О. Б. Кутовим проведено роботу із впровадження хірургії пухлин наднирників, що є вершиною досконалості в роботі відділення ендокринної хірургії. Разом з онкологами, абдомінальними хірургами здійснюється радикальне лікування задавненого раку наднирника з метастазами, за необхідності — з резекціями печінки, селезінки, нирки. Це велике досягнення для клінічної лікарні, адже такі операції виконують лише у кількох науково-дослідних інститутах України. Повністю вирішено питання з лабораторним і гормональним моніторингом хворих після таких операцій, а також їх реанімаційного догляду.
Працівники відділення отримали два патенти України: «Внутрішньоартеріальна суперселективна поліхіміотерапія пухлин голови й шиї», «Комбіноване лікування задавненого раку щитоподібної залози з ларинготрахеальною інвазією». Опубліковано більше 22 статей на різні наукові розробки клініки. В 2008 р. лікарі відділення пройшли курси підвищення кваліфікації у Москві за програмою IFHNOS «Сучасні аспекти хірургії й онкології голови й шиї». У 2009 р. завідувач відділення І. В. Дейнеко виголосив доповідь «Лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози» на Євразійському онкологічному конгресі в Мінську. В 2010 р. працівники відділення були учасниками міжнародних конференцій з ендокринної хірургії у Вінниці, Києві та Санкт-Петербурзі та міжнародної конференції із проблем раку щитоподібної залози.
Пл. Жовтнева, 14, м. Дніпропетровськ, 49005. Тел.: 0 (56) 373-09-57.
E-mail: ilyad@rambler.ru
Інноваційні технології в медицині   ]   зміст   [   Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського