Щоб забезпечити виживання в нинішньому світі,
потрібна єдність сучасного світорозуміння, єдність дій всього
людства зі збереження природи. І в цьому велика роль науки...

Закон України
«Про охорону навколишнього
природного середовища»

Новітнє в екології

 
 
Носівська селекційно-дослідна станція   ]   зміст   [   Винахідництво та екологія