Винаходи та інновації. Винахідники України
  Броварець Олександр Олександрович

   
Кандидат технічних наук,
декан факультету конструювання
та дизайну машин і систем
природокористування Технічного ННІ
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
 


Лауреат премії Президента України для молодих учених. Винахідник, раціоналізатор, конструктор.
Народився 27 липня 1984 р. у м. Ніжині Чернігівської області у родині викладачів. Навчався у Ніжинському агротехнічному інституті Національного аграрного університету (2000–2004), де опанував спеціальність «Механізація сільського господарства» та отримав диплом бакалавра із відзнакою.
О. О. Броварець почав займатися науковою діяльністю у магістратурі (2004–2005) Національного аграрного університету (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України).
Навчався в аспірантурі НУБіП України за напрямом «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (2006–2009).
Із 2009 р. — асистент кафедри інженерного забезпечення рослинництва ім. акад. П. М. Василенка НУБіП України. З наступного року — старший викладач цієї кафедри.
У 2010 р. Олександр Олександрович захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Обґрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь». Із 2012 р. — декан факультету конструювання та дизайну машин і систем природокористування Технічного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України.
О. О. Броварець — фундатор вітчизняної школи технічного напряму. Завдяки своїй наполегливості та високим професійним якостям він сформував нові підходи до стратегії розвитку сучасних технічних систем природокористування, які відповідають світовим тенденціям.
За результатами наукових досліджень Олександр Броварець у співавторстві видав монографію «Обґрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь».
Основні напрями наукової діяльності пов’язані з підвищенням ефективності систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь. За результатами досліджень запропоновано нові конструктивно-технічні рішення цих систем, новизна яких захищена 30 патентами України. О. О. Броварець є автором 53 наукових праць, серед яких — 22 наукові статті, монографія.
Вручення міжнародного сертифіката фірми «Сlass»
Нині досягти істотного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва лише завдяки покращенню конструкції машинно-тракторних агрегатів неможливо. Відтак, на думку О. О. Броварця, необхідно покращити якість виконання технологічних операцій шляхом проведення моніторингу стану сільськогосподарських угідь. Реалізація цього напряму вимагає удосконалення наявних і розробки новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу агробіологічного та фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь перед сівбою, протягом вегетації і під час збирання врожаю. Використання таких технологій дає можливість досягти значного економічного ефекту завдяки оптимальному використанню виробничих засобів та технологічних процесів.
Наукові досягнення і розробки Олександра Олександровича експонували на численних міжнародних виставках та удостоєні високих нагород. Так на ХХІ Міжнародній виставці-ярмарку «Агро — 2009» він отримав золоту медаль у номінації «За проведення активної інноваційної політики у технологіях сільськогосподарського виробництва (впровадження сучасних технологій моніторингу)», на ХХІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро — 2010» — золоту медаль у номінації «За розробку пристрою реєстрації емісії вуглекислого газу в технологіях рослинництва», а на ХХІІІ Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро — 2011» — золоту медаль у номінації «За розробку і впровадження новітніх технологій моніторингу стану сільськогосподарських угідь».
Наукова праця О. О. Броварця «Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь» відзначена премією Президента України для молодих учених 2011 р.
Вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 11, м. Київ, 03041. Тел.: 0 (68) 800-47-13, 0 (97) 938-34-93.
E-mail: brovaretsnau@.ukr.net
Бойко Ольга Анатоліївна    ]   зміст   [   Марочко Іван Олександрович, Кузнецова Людмила Олександрівна