Винаходи та інновації. Винахідники України
  Бойко Ольга Анатоліївна

   
Кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри фізіології,
біохімії рослин та біоенергетики
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
 
Народилася 3 лютого 1970 р. у Києві у сім’ї науковців-біологів.
Сферичний вірус, що уражує шапинкові
гриби

Деформація плодового тіла гливи
звичайної (Pleurotus ostreatus), внаслідок
дії інфекції
У 1987 р. закінчила школу та почала працювати препаратором у мікробіологічній групі лабораторії екології і токсикології ім. О. П. Кришталя біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1988 до 1993 р. навчалася на біологічному факультеті цього вишу, пройшла спеціалізацію на кафедрі ботаніки (спеціальність «Біолог-ботанік нижчих рослин»).
О. А. Бойко була інженером відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (1993–1994), інженером, молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом кафедри ботаніки КНУ імені Тараса Шевченка (1994– 2007). У 2000 р. без відриву від виробництва захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія» на тему «Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць» і отримала ступінь кандидата біологічних наук. Науковим керівником дисертації був д. б. н., професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України Л. П. Бучацький.
Великий вплив на дослідження Ольги Анатоліївни мали її наставники та вчителі: к. б. н. Т. М. Поважна, д. б. н., професор, член-кореспондент НАН України І. О. Дудка, д. б. н. А. С. Бухало, д. б. н. Е. Ф. Соломко, професор, академік НААН України М. М. Мусієнко, д. б. н., професор Л. І. Остапченко, д. б. н. Н. А. Бісько, д. б. н. О. І. Пидюра (світлої пам’яті).
Із 2007 р. О. А. Бойко — завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Разом зі своїми колегами (чл.-кор. НААНУ М. Д. Мельничуком, чл.-кор. НАНУ І. П. Григорюком, проф. В. О. Дубровіним та іншими) розробила новий системний науковий підхід до розуміння взаємодії рослинного організму з грибами (Basidiomycetes). Уперше оцінила комплексний вплив близько 15 патогенів різної природи (бактерій, вірусів, мікроскопічних грибів) на ріст і розвиток їстівних та лікарських грибів у природних біоценозах і трансформованому середовищі. На базі біохімічних фракцій неінфікованих грибів створена низка біопрепаратів (стимуляторів) росту і розвитку рослин, таких як «БОА», «Біоекофунге-1».
В основі біопрепаратів, розроблених Ольгою Анатоліївною, — нові наукові підходи використання сполук із грибів та біологічних носіїв із рослин різних родин. Для застосування на практиці враховується інформаційна фізіологічна система рослинного організму, яка сприймає компоненти препарату на своєрідних носіях. Цей науково-виробничий підхід науковець запропонувала вперше, провівши аналіз 80 видів рослин і десятків шапинкових лікарських та їстівних грибів із метою формування біохімічних фракцій для створення біопрепаратів нового покоління. Відповідно до особливостей використання варіанти композицій препаратів можна змінювати і в разі потреб наповнювати сполуками природних мінералів.
Лабораторні та польові досліди дали змогу помітити стимуляцію росту і розвитку рослин томату, сої, соняшнику, цукрового буряку та деяких багаторічних рослин. Простежено також антивірусну дію препаратів. На кількох штамах вірусу тютюнової мозаїки було доведено, що репродукція цього надзвичайно поширеного патогену на польових рослинах значно вповільнюється. На ці та інші дослідження Ольга Анатоліївна разом зі своїми колегами отримала чотири патенти на винаходи: «Спосіб обробки рослин препаратом стимуляції росту та розвитку», «Препарат стимуляції росту та розвитку рослин БОА», «Композиція біохімічних речовин для стимуляції продуктивності та захисту від хвороб сільськогосподарських рослин», «Спосіб стимуляції продуктивності сільськогосподарських рослин та їх захисту від хвороб». Опублікувала 32 наукові праці, зокрема:
Огляд виробничих дослідів
1. Бойко О. А. Екологія та діагностика вірусних хвороб печериць. — К.: Фітосоціоцентр, 1999. — 24 с.
2. Boyko Olga A. Stady of virus diseases of edible mushrooms (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach, Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm) // Inter. Journal of Medicinal Mushrooms. — 2001, Vol. 3. — P. 123.
3. Бойко О. А., Григорюк І. П., Мельничук М. Д. Гриби (Basidiomycetes): властивості в екологічних нішах, продуценти біологічно активних речовин // Агроекологічний журнал. — 2011. — № 3. — С. 69–75.
Результати експериментів стали основою для доповідей, оприлюднених на вітчизняних і зарубіжних конференціях.
О. А. Бойко бере активну участь у громадському житті університетів. Її обирали головою профбюро біологічного факультету та членом профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступником декана із виховної роботи НУБіПУ. Протягом кількох років вона разом з іншими біологами займається громадською діяльністю у молодіжному таборі на дунайському острові Татару.
Тел.: 0 (50) 548-98-29. E-mail: olga_bojko@ukr.net
Інновації в аграрному секторі   ]   зміст   [   Броварець Олександр Олександрович