Для забезпечення успішних інноваційних перетворень
в Україні слід поєднати науку, освіту і промислове
виробництво... Актуальність такої взаємодії посилюється
ще й тим, що спільна участь наукових установ і закладів
вищої освіти, інноваційних структур і підприємств
у підготовці висококваліфікованих кадрів, здійсненні
пріоритетних досліджень, створенні та впровадженні
новітніх технологій є чи не найважливішою умовою
зростання вітчизняної економіки

О. В. Іванов

Науково-освітні
заклади

 
 
Українські вчені за кордоном   ]   зміст   [   Волинський національний університет імені Лесі Українки