Винаходи та інновації. Винахідники України
  Співак Микола Якович

   
Доктор біологічних наук,
професор, чл.-кор. НАН України,
заслужений винахідник України,
зав. від. Інституту мікробіології
і вірусології ім. Д. К. Заболотного
НАН України
 
 
  М. Я. Співак — відомий фахівець у галузі мікробіології, вірусології та імунобіотехнології. Основні напрями його наукової діяльності:
   1) визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у нормі та при патології (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного та змішаного вірусно-бактерійного генезу; а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами);
   2) оптимізація технологій отримання нових високоефективних інтерфероногенних та противірусних препаратів, створених на основі похідних і аналогів флуоренонів;
   3) біотехнологічні основи конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людей і тварин.
   Наукові здобутки М. Я. Співака:
   – вперше встановив явище полілізогенії у фітопатогенних бактерій та вивчив закономірності взаємодії фаги-бактерії;
   – уперше розробив оригінальні підходи до використання клітин лімфоїдних органів як клітин-продуцентів інтерферонів;
   – встановив, що під час індукції інтерферонів клітини продукують інші цитокіни та низькомолекулярні дефензиноподібні пептиди з антибактеріальною активністю;
   – визначив закономірності процесу індукції цитокінів під дією оригінальних молекулярних комплексів із полірибонуклеотидів та лігандів-інтеркаляторів;
   – запропонував гіпотезу універсального механізму інтерфероногенезу через локальну деформацію певних ділянок мембрани клітин із подальшим включенням регуляторної системи вторинних клітинних месенджерів;
   – встановив ключову роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції та асоційованих із нею передпухлинних захворювань;
   – започаткував новий напрям в інтерферонології — визначення антибактеріальної ефективності препаратів природного інтерферону та його імуномодулюючої здатності. Це дало змогу запропонувати нові високоефективні технології лікування хворих на сепсис, гнійно-хірургічні інфекції та ДВС-синдром;
   – сформулював поняття про систему інтерферону та виявив її прямі й зворотні зв’язки з імунною та нейроендокринною системами організму;
   – розробив методологію визначення інтерферонового статусу організму, що дозволяє встановити роль та місце системи інтерферону на популяційному рівні;
   – встановив фундаментальні основи функціонування системи інтерферону при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, викликаних канцерогенними папіломавірусами. Це дало змогу розробити новий напрям цілеспрямованої стимуляції інтерфероногенезу, оснований на оригінальній концепції спрямованого конструювання сполук — індукторів інтерферону, додати інформацію про загальну архітектуру та морфогенез складних вірусів тварин та рослин, віднесених до одного таксону, що пов’язано з розумінням фундаментальних проблем вірусології у плані еволюції фіто- та зоопатогенних рабдовірусів;
   – за допомогою сучасних методів імунобіотехнології одержав препарати інтерферону першого та другого поколінь, а також перспективні індуктори інтерферону;
   – визначив індивідуальні показання та протипоказання до клінічного застосування препаратів інтерферону і його індукторів при вірусних, бактеріальних захворюваннях та інших патологічних процесах.
   Результати наукових досліджень М. Я. Співака лягли в основу низки офіцинальних лікувально-профілактичних препаратів для людей і тварин: спленоферони, лейкінферон, діаферон, антивірусні препарати вірекси, а також імуностимулюючі препарати біфідим, фітомакс. Розроблено біотехнологічні основи одержання рекомбінантних білків — антигенів вірусів гепатиту, СНІДу, лейкозу та ін., що дозволило створити для клінічної діагностики конкурентоспроможні тест-системи та забезпечити потреби медичних закладів України.
  

Під час вручення премії імені Д. К. Заболотного НАН України
Фундаментальні результати наукових досліджень М. Я. Співака відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, преміями ім. Д. К. Заболотного, ім. І. І. Мечникова та ім. О. О. Богомольця НАН України, срібною медаллю ім. І. П. Павлова (Росія), золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія) та золотою медаллю ВДНГ СРСР.
   М. Я. Співак — автор 436 наукових робіт, зокрема 10 монографій, 4 практичних посібників та 4 методичних рекомендацій, 68 авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.
   Монографії Миколи Співака «Сепсис: імунологія та імунокорекція» (2007), «Імунотропні препарати» (2008), «Інтерферон і система мононуклеарних фагоцитів» (2002), «Папіломавірусна інфекція і система інтерферону» (2008), «Інтерферони: біологічні та клінічні ефекти» (2006), «Нариси про фагоцитоз» (2009) заповнили інформаційний вакуум у цих питаннях.
   Із-поміж патентів та авторських свідоцтв, які впроваджені в практику охорони здоров’я та народне господарство, найвідоміші такі: «Стимулятор імунітету у тварин», «Спосіб лікування гнійно-септичних захворювань», «Спосіб лікування гострих пневмоній у дітей раннього віку», «Спосіб отримання препарату інтерферону», «Індуктор інтерферону», «Біологічно активний препарат і спосіб його отримання», «Спосіб реабілітації хворих променевим ураженням», «Спосіб вибору імуномодулятора та його оптимальної дози для корекції імунітету у хворих», «Спосіб одержання інсуліну» та інші.
 
Вул. Заболотного, 154, м. Київ.
Тел.: 0 (44) 526-94-25. E-mail: spivak@serv.imv.kiev.ua
     Назад   ]   Зміст   [   Вперед