Проекти
      Наші книги
      Електронна книгарня
      Мистецька галерея
      Дизайнерський центр
      Рекламний розділ
      Нагороди видавництва
      Вакансії
      Пошук
      Контактна інформація
      Свідоцтва

Портал «Винахідники України»

 

 
supported by dataStore


Як тебе не любити, Києве мій! Прекрасне місто на схилах Дніпра. З потужною духовною аурою сьогодні переживає справжній ренесанс завдяки талановитим архітекторам, невтомним будівельникам, які створюють неповторні архітектурні житлові ансамблі, площі, транспортні розв’язки.
Книга розповідає про будівельно-архітектурний розвиток української столиці, про її велич, красу. Про тих, хто прагне зробити місто на берегах могутнього Славутича найкращим, найохайнішим, найзеленішим на континенті. У його розбудові – енергія, талант великої плеяди працівників проектних, науково-дослідних інститутів, архітектурних творчих майстерень, будівельників. Кращі з кращих представлені у цьому виданні — їх повинна знати вся країна!
Ціна: 50.00 грн.Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.
Ціна: 200.00 грн.

 

Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» ІІ том — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських винахідників та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які цілком присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено також компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.
Ціна: 200.00 грн.

 

Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», перші два томи якого побачили світ у 2010 та 2012 роках. Це довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів і науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя не легкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено навчально-науковим закладам, які, від часу свого створення й донині, є колискою наукових кадрів і осередком винахідницької та пошукової діяльності в різних галузях науки і техніки. У книзі також міститься розгорнута інформація про компанії, наукові й інноваційні підприємства та установи України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
Видання покликане популяризувати найсучасніші вітчизняні технічні розробки та інновації, донести інформацію від винахідника до інвестора, аби винахід міг приносити користь людям.
Ціна: 200.00 грн.Презентаційне видання присвячене Донецькому національному технічному університету. Вже протягом 90 років він є одним із найкращих технічних вишів України, що готує висококласних фахівців для промисловості нашої держави: від гірничих майстрів, інженерів, економістів до керівників шахт і великих промислових підприємств. Серед випускників ДонНТУ — також відомі політичні та громадські діячі. У всі роки університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й технічну еліту нації.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя поколінь випускників вузу і його професорсько-викладацького складу.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Донецького національного технічного університету, містить спогади та цікаві студентські історії, а також інформацію про високі досягнення його випускників та очолюваних ними підприємств і компаній.
Ціна: 350.00 грн.


 
Презентаційне видання «Кераміка України» знайомить читачів із історією виникнення, становлення і розвитку керамічної галузі в Україні.
На сторінках книги представлено біографічні відомості та роботи художників, які працюють у різних жанрах і стилях, але всіх їх об’єднує глибока закоханість у глину.
Окремі розділи видання розповідають про виробництво керамічної продукції, а також досягнення українських вчених у створенні нових видів кераміки з покращеними властивостями.
Книга буде цікавою як для фахівців так і для широкого загалу читачів.
Ціна: 450.00 грн.


 
Книга є продовженням історично-довідкового видання «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» та присвячена діяльності одного з найдавніших і найпотужніших навчальних закладів юридичного профілю на теренах України та Східної Європи. Вона висвітлює етапи становлення і розвитку Харківського юридичного інституту, його перетворення в університет національного значення, містить інформацію про наукову й освітню роботу на сучасному етапі.
Головна цінність видання — це розповідь про видатних юристів, які мали честь навчатися в цьому виші (або навчати інших) та досягли високих професійних успіхів. Їх об’єднує гордість за навчальний заклад, де вони здобували глибокі знання та отримували безцінні поради від викладачів-правознавців світового рівня.
Ціна: 150.00 грн.


 
Історично-довідкове видання «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» присвячене найбільшому та найкращому на теренах України та Східної Європи спеціалізованому вищому юридичному навчальному закладу. Ця книга унікальна найвищим рівнем видавничої культури та цікавою інформацією про становлення і потужний розвиток славнозвісного Харківського юридичного інституту. Головна цінність видання – це розповідь про видатних юристів, що мали честь навчатися в цьому поважному вузі (або навчати інших) та досягти значних успіхів на професійній ниві. Всіх їх об’єднує рідна alma mater, а також гордість за навчальний заклад, де вони отримували безцінні знання та поради від викладачів-правознавців світового рівня.
Ця книга розпочала літопис випускників академії з метою показати роль академії у формуванні кадрового потенціалу України та інших країн світу.
Ціна: 150.00 грн.


 
Видання присвячено одному із провідних мистецьких навчальних закладів України — Львівській національній академії мистецтв, яка уже понад півстоліття готує високопрофесійні мистецькі кадри, чия творчість відома не лише нашій державі, а й за кордоном.
Книга знайомить читачів з історією заснування, розвитку та становлення цього вишу, представляє роботи українських митців, випускників та працівників Львівської національної академії мистецтв, а також демонструє роль закладу у формуванні кадрового потенціалу нашої держави.
Ціна: 250.00 грн.


 
Книгу присвячено діяльності одного з найдавніших аграрних навчальних закладів України — Львівському національному аграрному університету, який упродовж 155 років готує висококваліфікованих фахівців у галузі сільського господарства — від інженерів-аграріїв до архітекторів сільськогосподарського будівництва.
Нині Львівський національний аграрний університет, який продовжує свої славні вікові традиції, є багатопрофільним вищим навчальним закладом із розвиненою структурою, високим рівнем викладання та потужною науково-дослідною базою. Молоде покоління отримує освіту, яка відповідає світовим стандартам; у стінах закладу плекається професіоналізм, високоморальність та патріотизм майбутнього покоління українських аграріїв.
Довідково-біографічне видання висвітлює основні віхи становлення львівського вишу від часу створення Рільничої школи в Дублянах до сьогодні, подає літопис славетних постатей, які стояли біля витоків університету, та видатних випускників ЛНАУ, які примножили лави української інтелектуальної еліти.
Ціна: 200.00 грн.


 
Видання присвячене одному із найдавніших вищих навчальних закладів України — Львівському національному університету імені Івана Франка, який уже протягом 350 років творить, зберігає і примножує національні наукові, культурні й освітні традиції, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал нашої держави.
Ціна: 250.00 грн.


 
Книга «Медично-оздоровчий комплекс столиці» — довідково-іміджеве видання, що містить розгорнену інформацію про медичні організації та медичні заклади столиці різного напрямку: міські лікарні, пологові відділення та жіночі консультації, стоматологічні клініки, центри вузькоспеціалізованої допомоги із зазначенням адрес, телефонів та днів і годин прийому. Крім того, зі сторінок книги можна дізнатися про досягнення провідних лікарів і науковців України. Поруч із даними про заклади офіційної медицини у виданні розміщено відомості про установи та окремих цілителів, що спеціалізуються на народних методах оздоровлення людини.
У книзі також міститься коротка історична довідка про історію розвитку медицини, фармацевтичної справи та освіти, стоматології, а також про традиції народної медицини в Україні.
Ціна: 50.00 грн.Ювілейне видання «Ми — далівці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля» ілюструє тривалий шлях становлення одного з найавторитетніших вищих навчальних закладів нашої держави, його внесок у розвиток технічної освіти Східного регіону України. Книга презентує здобутки вчених, які творили історію університету, та науковців, які опікуються його майбутнім нині, а також досягнення випускників. Увазі читачів пропонується не лише історично-довідкова інформація про діяльність навчального закладу, а й спогади та роздуми викладачів «Далівського університету» і випускників, яким він дав путівку в життя.
Ціна: 200.00 грн.Книга присвячена історії розвитку та поступу нафтогазової промисловості України. Висвітлено питання геологічних і геофізичних досліджень, буріння свердловин, видобування нафти та газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, їх переробки, газопостачання та газифікації, забезпечення галузі кадрами. Основну увагу приділено фахівцям — вченим та виробничникам, які зробили вагомий внесок в інноваційний розвиток нафтогазового комплексу країни.
Ціна: 200.00 грн.


 
Презентаційне видання присвячене одному із найстаріших технічних вищих навчальних закладів України — Національному університетові «Львівська політехніка», який ось уже понад 160 літ творить, зберігає і примножує багаті наукові й освітні традиції, неперервно і невтомно готує нові покоління кваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, гартує сили і характер, виховує еліту молодої незалежної української держави.
Львівська політехніка дала Україні та світові тисячі видатних особистостей — науковців, державних і суспільно-громадських діячів, сотні тисяч висококваліфікованих інженерів, спеціалістів різних галузей народного господарства, які не тільки успішно працюють на підприємствах України та за її межами, а й обіймають високі керівні посади на виробництві, у вітчизняних університетах, академічних інститутах, у державних органах та органах місцевого самоврядування.
Книга проведе читача сторінками неповторної історії Львівської політехніки, розповість про її народження і становлення в різні періоди суспільно-політичного життя, наукові відкриття і навчальні будні, структурні перебудови і освітні реформи, про провідних науковців, педагогів і випускників.
Ціна: 500.00 грн.


 
Презентаційне видання присвячене науковій діяльності Національного університету «Львівська політехніка», яка є його основним виміром та суттю й наповнює університет індивідуальним змістом, а також створює особливе середовище,що заохочує, спонукає до подальшого пізнання, пошуку та нових відкриттів.
Історичний шлях Львівської політехніки вимірюється десятиліттями і проходить крізь різні історичні епохи.Але у всі часи свого розвитку університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й духовну еліту нації — висококваліфікованих інженерів та науковців.
У літописі університету — духовні та інтелектуальні звершення сотень видатних особистостей: будівничих нетлінних храмів, архітекторів, хіміків, математиків,механіків, геодезистів.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Львівської політехніки, історію розвитку наукових шкіл,визнаних в Україні та поза її межами,наукові здобутки провідних науковців і педагогів, а також досягнення випускників.
Події, відображені у книзі, охоплюють період до березня 2010 року.
Ціна: 500.00 грн.


 
Книга присвячена 85-річчю Національного університету водного господарства та природокористування – єдиного вищого навчального закладу цього профілю на теренах України та колишнього Радянського Союзу.
Ця книга є довідково-біографічним, презентаційним виданням, що продовжує серію про наших славних сучасників і тих, хто назавжди вкарбував своє ім’я в історію незалежної української держави та її науки. Біля витоків університету стояли відомі вчені, професори Київського політехнічного інституту, а утвердитись як навчальний заклад найвищого рівня акредитації йому судилося у місті Рівному. Зі сторінок книги читач дізнається про створення і становлення Національного університету водного господарства та природокористування, його викладачів і науковців, які внесли значний вклад у розвиток водогосподарської галузі України та колишнього Радянського Союзу, підготували тисячі найкращих її фахівців, а також про випускників університету – наших славних сучасників, які займають ключові посади в міжрайонних та обласних управліннях водного господарства України, Росії, країн близького та далекого зарубіжжя , зводять гідростанції, річкові дамби, зрошують землі, осушують болота, працюючи, як на виробництві, так і в наукових лабораторіях та кабінетах.
Ціна: 50.00 грн.Презентаційне видання присвячене діяльності Одеського національного морського університету, який від моменту свого заснування — вже протягом 80 років — є одним із найкращий вишів України, що готує висококласних фахівців морської справи: від інженерів-кораблебудівників до керівників портів і судоремонтних підприємств.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя братерства «водників», серед яких — і цілі покоління випускників вузу, і його професорсько-викладацький склад, які спільними зусиллями створили незабутню дружню атмосферу «Одеського водного».
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Одеського національного морського університету й містить чимало спогадів та цікавих студентських історій його випускників.
 

 

Другий том презентаційного видання, яке присвячене діяльності Одеського національного морського університету, який від моменту свого заснування — вже протягом 80 років — є одним із найкращий вишів України, що готує висококласних фахівців морської справи: від інженерів-кораблебудівників до керівників портів і судноремонтних підприємств.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя братерства «водників», серед яких — і цілі покоління випускників вишу, і його професорсько-викладацький колектив, які спільними зусиллями створили незабутню дружню атмосферу Одеського Водного.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Одеського національного морського університету й містить чимало спогадів і цікавих студентських історій його випускників.
 Презентаційне видання присвячене історії одного з найстаріших та найпотужніших вітчизняних вишів технічного профілю — Харківського національного університету радіоелектроніки. За понад 80 років своєї діяльності він пройшов шлях від інженерно-будівельного інституту до навчального закладу національного значення, в якому сьогодні здобувають освіту майбутні фахівці у сфері штучного інтелекту, інформаційної безпеки, програмісти, радіотехніки, зв’язківці, економісти, інформаційні аналітики.
Із Харківським національним університетом радіоелектроніки пов’язана наукова кар’єра всесвітньо відомих учених, більшість із яких зробили свій внесок у розвиток вишу.
Ця книга знайомить з історією заснування навчального закладу, висвітлює основні етапи його становлення, містить інформацію про викладачів і науковців, а також презентує професійні здобутки випускників та очолюваних ними підприємств.
Ціна: 250.00 грн.Видання присвячене діяльності Хмельницького національного університету, який протягом 50 років творить, зберігає і примножує наукові, культурні й освітні традиції Хмельниччини, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал України.
Зі сторінок книги читач дізнається про всі історичні перипетії розвитку Університету від моменту його заснування до років розквіту в часи незалежної України, структурні перебудови й освітні реформи, які провадилися у виші. У книзі також представлена інформація про діяльність провідних науковців, викладачів і випускників Хмельницького національного університету.
Ціна: 200.00 грн.


 
Книга «Юристи України. Правова еліта держави» — довідково-біографічне видання про тих, хто присвятив себе юриспруденції, а значить, утвердженню у нашому житті верховенства права. Ми маємо можливість познайомитися з яскравими, непересічними особистостями юриспруденції. Поряд із досвідченими, заслуженими юристами представлена молода генерація правників, що вже впевнено заявила про себе.
У книзі вміщено також інформацію про найкращі навчальні заклади держави, які готують майбутню правову еліту держави.
Ціна: 60.00 грн.