НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра фінансового права

У 2001 р. у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було засновано кафедру фінансового права. З моменту створення її очолює акад. Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, д. ю. н., проф. М. П. Кучерявенко. Тут працює 17 викладачів: двоє докторів наук, професорів — М. П. Кучерявенко, Є. О. Алісов, дев’ятеро кандидатів наук, доцентів — І. М. Бондаренко, О. О. Дмитрик, Д. А. Кобильнік, О. А. Лукашев, М. О. Перепелиця, О. О. Радіонов, Г. В. Россіхіна, Л. В. Товкун, С. Є. Федоров, шестеро кандидатів наук, асистентів — Д. О. Білінський, П. М. Дуравкін, А. С. Кравчун, А. В. Салєнков, М. С. Шаренко, Т. М. Шульга. Завідувач лабораторії кафедри — Е. Б. Павленко, лаборант — Г. С. Романова.
Педагоги опікуються викладанням навчальних дисциплін «Фінансове право» та «Податкове право».
За період своєї діяльності кафедра видала серію підручників, навчальних посібників та монографій: «Основи податкового права» (2003), «Правове регулювання непрямих податків в Україні» (Г. В. Бех, 2003), «Податкове право» (2003), «Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні» (М. О. Перепелиця, 2003), «Податкове право України» (2004, 2010), «Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні» (Є. О. Алісов, 2004), «Зміст і класифікація фінансових правовідносин в Україні» (О. О. Дмитрик, 2004), «Фінансове право України» (2009), «Податкове право України: академічний курс» (М. П. Кучерявенко, 2008), «Курс податкового права» (М. П. Кучерявенко, 2002, 2004, 2005, 2007), «Податкові процедури: правова природа та класифікація» (М. П. Кучерявенко, 2009).
У 2005 та 2010 рр. члени кафедри долучалися до підготовки науково-практичних коментарів до Бюджетного кодексу України. Вони досліджують актуальні проблеми фінансового та податкового права за напрямами «Теоретичні проблеми правового регулювання оподаткування в Україні», «Система фінансового права», «Правовий статус суб’єктів фінансового права», «Джерела фінансового права», «Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні», «Проблеми застосування фінансово-правових норм», «Права людини та проблеми організації і функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства», «Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні», а також беруть участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів, інших нормативних актів (Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України тощо).
Викладачі кафедри фінансового права — учасники міжнародних наукових заходів: наукової конференції «Конституційне регулювання федеральних і регіональних фінансів» (Саратов, 2003), міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми розвитку аудиту в державах з перехідною економікою» (Баку, 2004), «Фінансова система Росії: досвід і перспективи правового регулювання» (Красноярськ, 2008), «Роль прозорості в ефективному управлінні фінансовими ресурсами у післякризовій економіці» (Баку, 2009), «Система фінансового права» (Одеса, 2009), міжнародної наукової конференції «Формування правової системи в Україні на сучасному етапі» (Дніпропетровськ, 2005), науково-практичних конференцій «Бюджет та фінансовий контроль у державному управлінні» (Харків, 2004), «Особливості формування місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної системи України» (Київ, 2005).
Результати досліджень кафедри висвітлено у серіях наукових статей, опублікованих у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях (у збірниках «Фінансове право», (Москва), «Вісник Саратовської державної академії права» (Саратов) тощо).

 Логос Україна      << Кафедра філософії      [ Зміст ]      Кафедра фізичного виховання № 1 >>