НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра іноземних мов № 2

Кафедра іноземних мов № 2 створена в 1999 р. З того часу її очолює к. філол. н., доц. І. П. Липко.
Сьогодні тут працює десятеро кандидатів філологічних наук, доцентів — І. П. Липко, Л. В. Чурсіна, Т. М. Щокіна, О. І. Петухова, Т. М. Артеменко, В. Я. Міщенко, А. В. Говорун, Н. А. Сорока, С. М. Романюк, М. О. Зайцева, кандидат наук, викладач О. М. Благодарна, п’ятеро старших викладачів — Т. С. Лозбень, І. Г. Мараховська, В. В. Зайда, Т. Є. Малєєва, Т. М. Черкасова, троє викладачів — Д. І. Демченко, О. Я. Пантелєєва, Н. В. Кулинич, а також д. пед. н., проф. Л. М. Черноватий (за сумісництвом). Вони забезпечують викладання англійської, німецької, французької, іспанської, латинської мов. Старші лаборанти кафедри — Я. Л. Ковалевська та Ю. М. Мазняк.
Відкриття цієї структури дало змогу забезпечити належні умови для викладання іноземних мов на всіх факультетах Університету, зокрема й на факультеті підготовки кадрів для Міністерства закордонних справ України.
За період існування кафедра видала низку підручників та посібників, серед яких — книги з грифом Міністерства освіти та науки України: «Англійська мова для юристів-міжнародників» (2004), «Переклад англомовної юридичної літератури» (2004), «Міжнародні конвенції у галузі прав людини» (2004), «Практична граматика англійської мови з вправами» (2005), «Система державного управління США» (2006), «Міжнародні конвенції у галузі прав людини» (переклад англомовної громадсько-політичної літератури)» (перевидання, 2006), «Переклад англомовної юридичної літератури» (перевидання, 2006), «Практична граматика англійської мови з вправами» (посібник для студентів вищих та середніх навчальних закладів із поглибленим вивченням англійської мови, 2007), «Буква закону» (підручник з англійської мови для професійного спілкування майбутніх правників, 2010).
Навчальні посібники, надруковані зусиллями викладачів і науковців кафедри, — «Посібник для студентів-юристів із поглибленим вивченням дипломатії та міжнародного права» (2004), «Тематичний збірник для студентів юридичних вишів» (2006), «Розмовні теми з німецької мови та завдання для самостійної роботи для студентів-юристів» (2006).
Тематика наукових робіт охоплює лінгвістичні основи формування іншомовної та термінологічної компетенції. Результати досліджень висвітлюють у наукових статтях і публікаціях у вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях.
Члени кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях, де очолюють секції за різними напрямами.
У 2008 р. кафедра іноземних мов № 2 провела міжвузівську науково-методичну конференцію «Вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі», яка об’єднала науковців із 25 вишів та за підсумками якої було видано збірник тез.
Кафедра співпрацює з Французьким культурним центром при Посольстві Франції в Україні, Німецьким культурним центром «Інститут ім. Гете» (Київ), Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) у м. Києві, асоціацією «Українсько-Британський розвиток» (UBD). Дев’ятеро викладачів є членами Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEEL).
Останнім часом кафедра налагодила тісні зв’язки з Вищими курсами іноземних мов та Дипломатичною академією при Міністерстві закордонних справ України і забезпечує всебічну мовну підтримку й участь Університету у різноманітних міжнародних програмах та конференціях.

 Логос Україна      << Кафедра іноземних мов № 1      [ Зміст ]      Кафедра іноземних мов № 3 >>