НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кримський юридиЧний Інститут НацІонального унІверситету
«ЮридиЧна академІЯ УкраЇни
ІменІ Ярослава Мудрого»

ГУТОРОВА
Наталія Олександрівна


директор Кримського юридиЧного Інституту
НацІонального унІверситету «ЮридиЧна академІЯ
УкраЇни ІменІ Ярослава Мудрого»


Народилася 29 грудня 1966 р. у Харкові. У 1988 р. закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського.
У 1996 р. їй було присвоєно вчений ступінь кандидата, а в 2002 р. — ступінь доктора юридичних наук. З 2000 р. Наталія Олександрівна — доцент кафедри кримінального права та кримінології, з 2003 р. — професор кафедри кримінального права.
У 2006 р. її обрали членом-кореспондентом, а в 2010 р. — академіком Національної академії правових наук України.
Н. О. Гуторова нагороджена орденом княгині Ольги III ст. (2004), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» II ст. (2002).
У 2005 р. вона стала лауреатом премії імені Ярослава Мудрого та переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини. Кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».
Наталія Олександрівна — автор понад 90 наукових та науково-методичних праць.

Кримський юридичний інститут Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого створено у 2006 р. шляхом реорганізації відокремлених структурних підрозділів вишу — Кримського факультету та Сімферопольського юридичного технікуму. Кримський факультет як структурний підрозділ Академії було відкрито в 2001 р. на основі клопотання Ради Міністрів і Верховної Ради АР Крим щодо заснування факультету з огляду на необхідність підвищення якості підготовки юридичних кадрів для цього регіону країни. Деканом було призначено доцента О. Ф. Котівіді. Сімферопольський юридичний технікум функціонує з 1988 р., першим директором було призначено В. П. Пелишенка, а в 2001 р. технікум реорганізовано у самостійний підрозділ Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Очолював Сімферопольський юридичний технікум член науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України, к. ю. н., доц. В. П. Хандога. Зараз директором Кримського юридичного інституту є доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Н. О. Гуторова.
Інститут готує бакалаврів за спеціальністю «Правознавство». Випускники мають можливість отримати диплом спеціаліста та магістра на факультетах Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Навчання здійснюється за денною та заочною формами як за державним замовленням, так і коштом фізичних та юридичних осіб. Зараз тут здобуває освіту понад півтори тисячі студентів.
У Кримському юридичному інституті працює чотири кафедри: загальнотеоретичних правових дисциплін (завідувач — к. і. н., доц. О. В. Балагура), цивільно-правових і господарсько-правових дисциплін (к. ю. н., доц. Л. М. Подкоритова), адміністративно-правових і кримінально-правових дисциплін (к. ю. н. А. О. Храбров), соціально-економічних дисциплін (к. філос. н., доц. Г. А. Гущинський). Тут викладають три доктори та 22 кандидати наук.
Інститут забезпечений сучасним матеріально-технічним обладнанням. Фонд бібліотеки, який налічує понад тисячу примірників книг, постійно поповнюється навчальною, методичною та науковою літературою. Працюють чотири комп’ютерні класи, забезпечені електронними виданнями наукової та навчально-методичної літератури; щотижнево оновлюється база законодавства «Ліга-Закон».
Студенти Інституту беруть активну участь у науковій роботі студентського наукового товариства, що об’єднує дві секції історико-теоретичних, спеціальних і загальноосвітніх дисциплін. На засіданнях слухають наукові доповіді студентів із проблем найважливіших галузей права України. Підсумком роботи студентського товариства є щорічні науково-практичні конференції за участю співробітників Апеляційного суду АР Крим та прокуратури АР Крим. В Інституті створено «Бізнес-клуб», на зібраннях якого студенти разом із суддями, керівниками правоохоронних і контролюючих органів, банків, страхових компаній АР Крим обговорюють актуальні проблеми правового регулювання та охорони економічних відносин, знаходять шляхи вирішення найбільш складних та недостатньо врегульованих питань щодо господарської діяльності.
Функціонує культурно-освітній молодіжний центр і студентське спортивне товариство.


Вересов Володимир Миколайович
Заступник директора Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Кандидат юридичних наук

Народився 15 листопада 1960 р. у м. Жлобин Гомельської області (Білорусь).
У 1991 р. закінчив Нижегородську вищу школу МВС СРСР (спеціальність «Правознавство»).
У 2004 р. В. М. Вересов почав працювати в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого — обійняв посаду доцента кафедри адміністративно-правових і кримінально-правових дисциплін Кримського юридичного інституту. З 2007 р. — заступник директора Кримського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», директор Сімферопольського юридичного технікуму.
Володимир Миколайович — автор понад десяти наукових і навчально-методичних праць.


Будівля Кримського юридичного інституту Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 Логос Україна      << Заочний факультет № 2      [ Зміст ]      Полтавський юридичний інститут >>