Історично-іміджеве видання
«Винаходи та інновації. Винахідники України» ІІ том

Автор-упорядник
Директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
Микола Серб

Керівник проекту
Оксана Гавриленко

Редагування текстів
Альона Артюх, Світлана Столбюк

Коректор
Інна Нібак

Концептуальне рішення
Михайло Нестеренко

Макетування, комп’ютерна верстка
Михайло Нестеренко
Віктор Стежка

Редакція висловлює вдячність усім учасникам проекту

Інформаційне забезпечення
Наталія Васькевіч, Оксана Гавриленко, Катерина Дмітрієва,
Світлана Міщенко, Віктор Мельничук, Галина Одобеску, Ірина Тимченко, Костянтин Шиденко, Руслана Яконюк

Використання матеріалів без дозволу редакції заборонено.
Замовники відповідають за зміст наданої інформації, за дотримання авторських прав і прав третіх осіб,
за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів.
Видавець виходить із того, що замовник завчасно отримує
всі необхідні для публікації дозволи

ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»
вул. Мельникова, 12, м. Київ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
№ 3093 від 29.01.2008 р.
Список використаних джерел   ]   зміст   [   Видавничий центр «Логос Україна»