Винаходи та інновації. Винахідники України
  Державне підприємство «Аргентум»

   
Срібний
Василь Михайлович


Генеральний директор
ДП «Аргентум»
 
Державне підприємство «Аргентум», створене 20 червня 1991 р., спеціалізується на утилізації промислових відходів, переробці лому, відходів кольорових металів і вторинної сировини, які містять дорогоцінні та кольорові метали. Воно виготовляє промислову продукцію на основі дорогоцінних металів, хімічну продукцію, спеціальні сплави, вироби порошкової металургії, медичні субстанції, антинакипін для парових казанів, клей-розплав ККТ для облицьовування меблів, мастило ЭПЗ-М для контактних з’єднань.
До виробничої структури підприємства належать: дві хімічні дільниці, металургійне і електрохімічне виробництва, відділення порошкової металургії, прокатно-штампувальний підрозділ, лабораторія проблемних досліджень, аналітична лабораторія, інноваційний центр.
Серед інноваційних факторів виробництва:
– власні технології (know-how) вилучення дорогоцінних металів із «бідної» вторинної сировини, що містить менше 0,1% золота чи металів платинової групи із забезпеченням рентабельності процесу;
– високоефективні методи афінажу дорогоцінних металів для розділення складних сумішей Ag-Pd-Au, Pt-Rh-Ir, Pt-Ti та вилучення дорогоцінних металів високої чистоти 99,90–99,99%;
– економні й універсальні методи переробки зі збереженням побічних кольорових металів (мідь, нікель, титан та інші);
– виготовлення продукції для постачальників брухту дорогоцінних металів і утворення замкнутих циклів промислового споживання та відтворення дорогоцінних металів;
– створення інноваційної продукції: електричних контактів, припоїв, дисперсних дорогоцінних металів для порошкової металургії, препарату «рідкого золота» для виробництва посуду, солі для гальванічного золотіння та сріблення, платиновмісних автомобільних каталізаторів, субстанції для одержання протиракових ліків тощо.
Продукція ДП «Аргентум» на основі дорогоцінних металів
Основні напрями дослідницької діяльності підприємства: хімічне виробництво (синтез складних сполук і препаратів, гальванопокриття), металургійне виробництво (литво і прокат дорогоцінних та кольорових металів, контактів електро-пускової апаратури), порошкова металургія (виготовлення порошків металів, сумішей металів і оксидів металів, а також інших виробів методом порошкової металургії), утилізація шкідливих відходів (гальванічних розчинів і шламів, промислових хвостів, побутових елементів живлення).
Перспективні інноваційні проекти, розроблені на ДП «Аргентум»:
Впровадження технології утилізації розчинів хвостосховищ калійних виробництв. Дослідження проведено на хвостосховищах Калуш-Голинського родовища полімінеральних калійних руд, обсяги відходів яких складають понад 40 млн м3. Технологія дозволяє переробляти розчини хвостосховищ у кухонну сіль, калімагнезію, епсоміт і 25%-й розчин магнію хлориду. Отримані речовини використовують для виробництва сільськогосподарських мінеральних добрив.
Запровадження засобів стабілізації і захисту електричних контактів. ДП «Аргентум» виготовляє електропровідну пасту марки ПЕП-МС для стабілізації та зниження електричного опору розбірних контактних з’єднань. Застосування вказаної електропровідної пасти сприяє зниженню перехідного контактного опору в 2–10 разів та захисту контактів при перевантаженнях і перенагріваннях (до 1500 С). Використання 1 кг електропровідної пасти забезпечує економію електроенергії в загальнопромислових мережах до 10 тис. кВт/год. на рік, у металургійному виробництві — 100 тис. кВт/год. на рік.
Безреагентне очищення води від сірководню та сірковмісних речовин. Технологія дає змогу очищувати кар’єрні, пластові, дренажні, природні води, зокрема води Чорного моря, промислові стоки від сірководню і сірковмісних сполук з отриманням дисперсної сірки та повним перетворенням сірководню.
Одержання водню та спеціальних видів сірки розкладом сірководню. Технологія характеризується високою повнотою перероблення сировини (сірководневих газів) з отриманням цільових продуктів — водню та спеціальних видів сірки (полімерної, дрібнодисперсної). Новоутворені речовини належать до високодефіцитних продуктів сульфатної промисловості, налагодженого виробництва яких в Україні немає. Мінімальна кількість стадій технологічного процесу дозволяє селективно одержувати необхідний вид сірки на одній установці. Технологія може бути реалізована у нафтохімічній, хімічній, харчовій, будівельній галузях, сільському господарстві та адаптованою для перероблення схожої за складом газоподібної сировини.
Переробка вторинних псевдосплавів на основі карбіду вольфраму. Технологія дозволяє переробляти твердосплавні відпрацьовані карбідовмісні матеріали з одержанням цінних продуктів — амонію паравольфрамату, який є головною сировиною для виробництва металевого вольфраму і його солей. Твердосплавні матеріали на основі карбіду вольфраму використовують у метало-бетонорізальних інструментах, геологічних бурах, військовій справі. Зараз такі матеріали та рудні запаси вольфраму в Україні не переробляють.
Переробка відпрацьованих мідно-цинкових каталізаторів. Технологія забезпечує перероблення відпрацьованих мідно-цинкових каталізаторів і отримання міді та цинку чистотою 99,98–99,99%.
Переробка відпрацьованих побутових елементів живлення (батарейок і акумуляторів). Технологія дозволяє безпечно утилізувати малі побутові джерела струму — батарейки та акумулятори до телефонів, комп’ютерів, годинників; вилучити і нейтралізувати небезпечні речовини.
Вул. Зелена, 115-б, м. Львів, 81137. Тел.: 0 (32) 241-84-70, факс: 0 (32) 270-16-46, 270-25-96.
Е-mail: argentum@lviv.farlep.net
Винахідництво та екологія   ]   зміст   [   Псахис Борис Йосифович