На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу
України важливу роль відіграє впровадження новітніх
технологій та досягнень науково-технічного прогресу

О. Сливінська

Новітнє в аграрному
секторі

 
 
Яремійчук Роман Семенович   ]   зміст   [   Інновації в аграрному секторі