Винаходи та інновації. Винахідники України
  Яцков Микола Васильович

   
Директор Технічного коледжу,
завідувач кафедри хімії,
професор Національного
університету водного господарства
та природокористування (НУВГП).
Заслужений винахідник України
 
Микола Васильович Яцков — член-кореспондент Української екологічної академії наук. Відмінник освіти України. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Нагороджений дипломом учасника Всеукраїнського проекту «Ювіляри України. Події та особистості ХХІ ст.», нагрудними знаками МОН України «А. С. Макаренко», «Василь Сухомлинський», двома почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Грамотою президії Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва, медаллю «60 років Збройних сил СРСР», грамотою Федерації баскетболу України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, подякою Рівненської обласної ради народних депутатів, двома почесними грамотами Рівненського обласного управління освіти та науки, Почесною грамотою міського голови м. Рівне.
Народився 11 березня 1953 р. у м. Рівному. В 1975 р. із відзнакою закінчив хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, опанувавши спеціальність «Хімія». У 1980–1983 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізики Українського інституту інженерів водного господарства.
Микола Васильович працює у цьому навчальному закладі з 1980 р. Обіймав посади молодшого наукового співробітника, аспіранта, старшого наукового співробітника, завідувача, наукового керівника проблемної науково-дослідної лабораторії електромагнітних методів очищення (ЛЕМО). На початку 1994 року став завідувачем кафедри хімії, з липня 2000 року — директором-організатором, а з січня 2001 року — директором Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування. Із 1994–2011 рр. був головою Рівненської обласної секції з хімії Малої академії наук.
У колі наукових інтересів М. В. Яцкова — магнітно-електричне розділення дисперсних систем та фізико-хімічні методи очищення речовин. Він є співавтором наукового відкриття «Закономірності розподілу феро-, діа- і парамагнітних дисперсних часток в об’ємі багатофазних текучих середовищ під багатофакторним впливом на систему» (2007).
Микола Васильович — автор понад 350 опублікованих наукових та науково-методичних праць, зокрема 90 винаходів, запатентованих в Україні й за кордоном (у США, Російській Федерації, Японії, Німеччині, Італії, Швеції, Франції, Індії).
У складі творчого колективу розробив низку нових технологічних способів та пристроїв для магніто-фільтраційного очищення речовин від домішок металів. Керував розробкою пріоритетних бюджетних та госпдоговірних науково-дослідницьких тем в Україні і за її межами, керує роботою аспірантів та пошуковувачів, підготував двох кандидатів наук. Винаходи М. В. Яцкова та авторського колективу ЛЕМО стали предметом ліцензійної угоди із проблеми магнітного очищення природного газу, успішно реалізованої у Франції (вартість ліцензії склала 2,5 млн фр. франків). За його участі та під безпосереднім науковим керівництвом було розроблено оригінальну методику утилізації великої партії хімічних відходів, незаконно завезеної в Рівненську область із Німеччини.
Пристрій для магнітного розподілу газоподібних
та дисперсних систем
Микола Васильович — учасник міжнародних та республіканських наукових виставок винахідників і науково-методичних виставок-презентацій, був нагороджений медалями та дипломами. Він також є автором 22-х навчальних посібників, із них чотири — з грифом Міністерства освіти та науки України, шість представлені в електронному вигляді.
Під його керівництвом протягом 2000–2010 рр. виконано комплекс заходів з організації, атестації та акредитації Технічного коледжу НУВГП. У 2005 р. у структурі університету на базі коледжу створено новий навчальний заклад — Костопільський будівельно-технологічний технікум. М. В. Яцков особисто керував розробкою державних стандартів професійно-технічної освіти України із професій «Оператор склоформовочних машин» (2004–2005) і «Монтажник санітарно-технічного устаткування» (2006–2007).
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування — один із наймолодших навчальних закладів Рівненщини, який за десятиліття свого функціонування став одним із провідних вишів. Головною метою його діяльності є забезпечення неперервності освіти в системі «ПТУ — Технічний коледж — Університет» із наданням випускникам шкіл робітничих професій, споріднених спеціальностей молодшого спеціаліста з можливістю подальшого навчання на рівень бакалавра, магістра. Викладачі коледжу займаються підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки, виховують соціально активних членів суспільства, формуючи у молодого покоління наукове, технічне і творче мислення, національну самосвідомість, високі моральні якості.
Вул. Орлова, 35, м. Рівне, 33027. Тел.: 0 (36) 228-18-85.
E-mail: tehnich-college@mail.ru
Харченко Вячеслав Сергійович    ]   зміст   [   Яремійчук Роман Семенович