Винаходи та інновації. Винахідники України
  Марчевський Віктор Миколайович

   
Професор кафедри машин та апаратів
хімічних і нафтопереробних виробництв
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
 
Народився 1 квітня 1935 р. у Києві.
У 1959 р. закінчив КПІ. Працював інженером, майстром і механіком цеху сульфату амонію виробництва «Капролактам» Новокемеровського хімічного комбінату (тепер — ВО «Азот»). В. М. Марчевський долучався до будівництва, монтажу й експлуатації цехів Всесоюзного комсомольського будівництва «Капролактам», проект, інжиніринг і доставку обладнання якого здійснювала компанія «Zimmer» (Німеччина). Тут було отримано перше авторське свідоцтво СРСР на винахід «Установка для сушіння матеріалів, що грудкуються». За участю Віктора Миколайовича ці установки встановили у цехах сульфату амонію Новокемеровського і Сєвєродонецького хімічних комбінатів.
Із 1967 р. його діяльність пов’язана із Київським політехнічним інститутом. Тут він закінчив аспірантуру і в 1970 р. захистив кандидатську дисертацію «Швидкісне випалювання пасти карбонату заліза», після чого почав працювати на кафедрі машин та апаратів хімічних виробництв.
У 70-х рр. ХХ ст. у зарубіжних країнах В. М. Марчевський запатентував принципово новий спосіб гранулювання твердих речовин із їх розчинів та суспензій і розробив унікальні конструкції сушильних апаратів, керував дослідженнями процесів сушіння та гранулювання мінеральних добрив і випалювання клінкеру в умовах зваженого та фонтануючого стану.
Лінія з виробництва дезодорованого соєвого молока
Однією з основних проблем Продовольчої програми, започаткованої у середині 70-х рр. ХХ ст., було збільшення виробництва білкових продуктів. Унаслідок відсутності відповідної сушильної техніки на молочних заводах не перероблялися величезні об’єми знежиреного молока, яке містило до 3,5% повноцінного молочного білка. До вирішення цієї проблеми долучився творчий колектив під керівництвом Віктора Марчевського. Згодом Харківський експериментальний механічний завод виготовив дослідний зразок першої сушарки молочного білка (казеїну) у вихровому шарі продуктивністю 150 кг/год., який успішно пройшов випробування на Хмельницькому молочному заводі. Сушильний агрегат, названий на честь розробників із Київського політехнічного інституту ВС-150-КПІ, рекомендували впроваджувати у виробництво. За рік було створено 30 сушарок, встановлювати та налагоджувати які на заводах України допомагала творча група В. М. Марчевського.
Згідно з постановою Уряду СРСР п’ять механічних заводів у різних регіонах країни за короткий термін виготовили 75 агрегатів ВС-150КПІ та почалося їх масове впровадження на молочних заводах. На ВДНГ СРСР винахід отримав золоту медаль.
Із 1977 р. для вирішення продовольчої проблеми Віктор Миколайович здійснював наукове керівництво іншими розробками (11 із них були удостоєні дипломів, золотих та срібних медалей промислових виставок, налагоджено їх серійне виробництво). Його творчі ідеї втілювали в життя талановиті інженери-конструктори: В. І. Яременко, В. А. Коннов, В. М. Сивальнев, С. В. Зайцев. Загалом у промисловість впровадили більше тисячі установок різних конструкцій і модифікацій.
У 1983 р. з ініціативи В. М. Марчевського була заснована галузева науково-дослідна лабораторія інтенсифікації і автоматизації процесів сушіння, яку науковець очолює й нині. За участю студентів КПІ тут були розроблені шнекові преси для молочного білка, сушарки-гранулятори для сушіння знежиреного молока, лактози, молочної сироватки, яєчного меланжу, альбуміну, крові, освітленої крові, бульйонів та перша у СРСР вакуум-випарна установка з механічною рекомпресією вторинної пари.
Фрагмент лінії з виробництва казеїну в потоці
У 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку зі зростанням міжнародного попиту на казеїн учений створив автоматизовану лінію для виготовлення казеїну в потоці. Вона забезпечувала високу якість висушеного продукту, до якого в процесі виробництва не торкалися руки людини. Дніпропетровський дослідний ремонтно-механічний завод за короткий термін виготовив більше 100 ліній.
Для вирішення однієї з головних проблем сучасності — нестачі білка в раціонах харчування — Віктор Миколайович очолив розробку поточних ліній для виробництва кормового і харчового високоякісного стерилізованого та дезодорованого соєвого молока продуктивністю до 5 т/год., які були впроваджені на багатьох заводах України. На базі лінії соєвого молока під керівництвом науковця була створена і впроваджена на Новокаховському заводі плавлених сирів лінія виготовлення соєвого білка продуктивністю до шести тонн на добу, що є еквівалентом 42 т коров’ячого молока. За новизною конструкції і продуктивністю вони не мають аналогів в Україні та країнах СНД.
Віктор Миколайович багато уваги приділяє навчальному процесу. Під його керівництвом виконано і захищено понад 40 магістерських робіт та вісім кандидатських дисертацій. Він є автором більше 200 наукових праць, навчальних посібників, винаходів та патентів СРСР, України, Німеччини, Великобританії, Швейцарії.
В. М. Марчевський — заслужений викладач НТУУ «КПІ», заслужений винахідник НТУУ «КПІ», «Науковець року — 2006». Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, золотою та срібною медалями ВДНГ СРСР, нагрудними знаками «За відмінні успіхи в роботі» Держкомітету СРСР із народної освіти, «Творець» Держдепартаменту інтелектуальної власності України.
Тел.: 0 (44) 454-91-49. E-mail: marchevsky@mail.ru
Лупкін Борис Володимирович   ]   зміст   [   Марценюк Олександр Степанович