Винаходи та інновації. Винахідники України
  Дубінець Владислав Іванович

   
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри приладобудування
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут», винахідник СРСР
 
У 1969 р. В. І. Дубінець закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки» і розпочав свою трудову діяльність асистентом кафедри приладобудування цього вишу. Протягом 1971–1974 рр. навчався в аспірантурі, в 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
Наукові інтереси Владислава Івановича пов’язані із розробкою математичних моделей засобів вимірювання механічних величин, з експериментальними дослідженнями в різних галузях приладобудування для підвищення точності та експлуатаційних характеристик вимірювальних комплексів. Активно займався науково-дослідною діяльністю за замовленням провідних підприємств Києва, Москви, Раменського, Ульяновська, Мінська, підпорядкованих Міністерству авіаційної промисловості СРСР, Міністерству оборони СРСР.
Значно розширилося коло наукових інтересів В. І. Дубінця під час стажування в Московському державному технічному університеті ім. М. Е. Баумана (керівник — проф. О. Ф. Тіщенко), Ленінградському інституті точної механіки і оптики (проф. З. М. Аксельрод), Лозанському технологічному університеті (Швейцарія; проф. Х. Буркхардт), Дрезденському технічному університеті (Німеччина; проф. В. Краузе).
На замовлення ВО «Реле і автоматики», ВО «Завод Арсенал» м. Києва вчений спільно з Ф. Я. Загавурою та І. Х. Матяшем створював спеціальні прецизійні приводи орієнтації сонячних батарей, що працюють в екстремальних умовах, та прецизійні механізми захисту їх від перевантаження.
У Лозанському технологічному університеті під науковим керівництвом проф. Х. Буркхардта та професора Токійського університету Х. Фунакубо Владислав Іванович брав участь в актуальній науково-дослідній роботі, яку проводили з метою розробки шестикомпонентного сенсора сили і крутильного моменту, що вбудовувався в руку складального робота «PHENICS», а також займався проектуванням захоплювальних пристроїв на основі адгезійних матеріалів (поліаміду, поліуретану) і тактильних сенсорів для чутливості механізму захоплення на базі електропровідних спецкаучуків. Такий захоплювальний пристрій достатньо притиснути до поверхні для забезпечення зчеплення з нею, а за допомогою вимірювального комплексу вирішується завдання автоматизованого контролю й управління технологічним процесом складання.
Спільно із С. П. Полішком та О. М. Нечипоренко науковець розробив частотний автоматичний задавач тиску повітря в системі автоматизованого контролю вимірювання тиску для повірки висотомірів, призначений для задання і підтримки необхідних значень тиску повітря у діапазоні 1,07–114 кПа. Задавач можна використовувати автономно і в складі автоматичної системи контролю сумісно з автоматичною системою управління й обробки інформації. Принцип дії приладу ґрунтується на автоматичному релейному регулюванні й стабілізації повітряного тиску в заданому об’ємі. Вимірювальним перетворювачем тиску є термостатований частотний сенсор тиску з вібруючим циліндром, що забезпечує високу точність вимірювання і простоту використання цифрового кодування в елементах зворотного зв’язку й управління задавачем. Застосування дискретного авторегулювання дозволило максимально збільшити швидкодію повірки засобів вимірювання повітряного тиску й отримати об’єктивну інформацію щодо висотомірів, які підлягають повірці. Абсолютна похибка задання тиску в об’ємі 5 л не перевищує плюс-мінус 13,33 Па. Кількість заданих точок — від 1 до 100, що забезпечує охоплення всього діапазону тисків при повірці висотомірів відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації «ІКАО».
Частотний автоматичний задавач тиску
На замовлення авіаремонтного підприємства м. Києва В. І. Дубінець та А. А. Майструк створили і запровадили в технологічний процес автоматизовану робототехнічну установку для гідродинамічного очищення від нагару лопаток газотурбінних авіаційних двигунів спеціальною суспензією.
У межах коопераційної домовленості з Асоціацією промислових дослідницьких об’єднань Німеччини ім. Отто фон Геріке (АIF) учений спільно із фахівцями німецької компанії «UCS Umweltconsulting» виконував актуальні розробки у сфері вимірювання та зниження витрат палива й емісії шкідливих речовин в опалювальних котлах і двигунах великовантажних автомобілів. За цією темою була розроблена система фільтрації пилу та сажі вихлопних газів котлів і система підготовки газу для аналізу, яка видаляє з вимірювальної проби водяну пару та охолоджує газ. Розроблено основні модулі газоаналізатора, а саме вимірювальні кювети, модуль збору даних, модуль управління, програмне забезпечення.
Ці й інші унікальні винаходи захищені авторськими свідоцтвами, патентами, удостоєні державних відзнак, були використані під час написання дисертацій, навчальних посібників.
В останні роки науковець приділяє особливу увагу розробці контрольно-вимірювальних систем на базі сенсорів та перетворювачів механічних величин для контролю, управління та діагностики з використанням мікроелектромеханічних систем (МЕМС) і технологій. Одним із напрямів його діяльності є підтримання екологічної безпеки та охорона навколишнього середовища.
В. І. Дубінець — автор 25 винаходів та патентів, 84 публікацій у періодичних виданнях, доповідей на міжнародних конференціях, навчальних посібників.
Досвідчений педагог і науковець, Владислав Іванович допомагає студентам кафедри приладобудування НТУУ «КПІ» вивчати спеціальні та суміжні навчальні дисципліни, ділиться знаннями, розвиває у молоді прагнення самостійно набувати науковий досвід під час виконання науково-дослідних робіт. Він неодноразово читав лекції із проблем приладобудування на запрошення різних закордонних університетів.
Учений нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР», почесними грамотами та пам’ятними подарунками.
Тел.: 0 (44) 454-94-83. E-mail: vard-vard@ukr.net
Гайдаржи Марина Миколаївна   ]   зміст   [   Зайцев Володимир Васильович