Шановні читачі!
Винахідницька діяльність, сучасні розробки вітчизняних винахідників і вчених у різних галузях науки та техніки, їх успішне впровадження у промислове виробництво, сільське господарство, медицину, освіту сприяють підвищенню міжнародного авторитету України як розвиненої високотехнологічної держави. Вони також є потужним інструментарієм для створення нових зразків висококонкурентної продукції, оновлення і модернізації технологічних процесів, удосконалення виробничих відносин і, як результат, покращення добробуту українського народу.
Сучасний рівень розробок українських винахідників, зокрема в галузі зварювальних та споріднених технологій, систем керування, інформаційно-вимірювальних комплексів, нанотехнологій тощо, свідчить про створення в Україні необхідних умов для всебічного розвитку потенційних можливостей творчої еліти і молодих науковців, хоча, безумовно, більшої активізації потребують процеси швидкого впровадження нових досягнень та інноваційних рішень у народне господарство країни.
Ефективність процесів державотворення в незалежній Україні є також підґрунтям для уведення у навчальний процес вітчизняних вишів новітніх інноваційних технологій. Це відкриває широкі можливості для гнучкого реагування вищої школи на запити суспільства з урахуванням сучасної динаміки економічного розвитку країни й особливостей окремих регіонів, його гуманітаризації та демократизації, підвищення рівня інтелектуалізації технологічних і виробничих процесів, комплексності ринкових відносин.
Другий том книги «Винаходи та інновації. Винахідники України» Видавничого центру «Логос Україна», присвячений творчим досягненням вітчизняних винахідників, інформує українську та світову громадськість про теоретичну цінність, наукову новизну і практичну значимість вітчизняних інновацій та підкреслює їх особливу роль у процесі зміцнення високотехнологічного потенціалу держави і зростання її міжнародного авторитету.
Бажаю всім винахідникам, представникам творчої еліти України та колективу ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна» міцного здоров’я, нових творчих здобутків і натхнення у самовідданій праці задля добробуту та слави України.
Перший віце-президент Регіонального міжвузівського центру (Миколаїв),
професор Чорноморського державного університету ім. Петра Могили,
заслужений винахідник України, лауреат премії ВСНТО, доктор технічних наук
Юрій Кондратенко
Вступне слово Миколи Паладія   ]   зміст   [   Вступне слово Вячеслав Харченка