Винаходи та інновації. Винахідники України
  Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН УкраїниЄвген Оскарович Патон — видатний український вчений у галузі мостобудування і зварювання, з 1929 р. — академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР.
   Народився 4 березня 1870 р. у м. Ніцца (Франція). У 1894 р. закінчив Політехнічний інститут у Дрездені, у 1896 р. — Петербурзький інститут інженерів шляхів.
   Працював у технічних відділах Миколаївської (Петербурзько-Московської) і Московсько-Ярославсько-Архангельської залізниць. З 1901 р. — професор Московського інженерного училища, а з 1904 по 1939 рр. працював у Київському політехнічному інституті.
   Автор капітальних підручників із мостобудування, оригінальних проектів мостів і шляхопроводів, засновник вітчизняної школи зварювання металів.
У 1929 р. з ініціативи Є. О. Патона при АН УРСР організовано Електрозварювальну лабораторію, згодом (з 1930 р.) — Електрозварювальний комітет, перетворений у 1934 р. на Інститут електрозварювання АН УРСР, директором та науковим керівником якого Євген Оскарович був до останніх днів свого життя (1953).
   Нагороджений багатьма орденами, медалями та державними преміями СРСР. У 1945 р. ім’я Є. О. Патона присвоєно Інституту електрозварювання АН УРСР. Також його ім’я носить побудований під його керівництвом у 1953 р. суцільнозварний міст через Дніпро у Києві.
   Є. О. Патон зумів передбачити величезні перспективи розвитку технології електричного зварювання металів — дітища талановитих російських винахідників М. М. Бенардоса і М. Г. Славянова. Переконливим підтвердженням цього наукового передбачення є той незаперечний факт, що сьогодні зварювання є провідним технологічним процесом нероз’ємного з’єднання металічних і неметалічних матеріалів у різних умовах і середовищах — аж до космічного простору і Світового океану.
   У важких умовах воєнного часу під керівництвом Є. О. Патона вперше у світі були вирішені складні наукові й технічні завдання, пов’язані з автоматичним зварюванням броні, розроблене устаткування, введена в дію потокова лінія виробництва корпусів танків. За допомогою швидкісного автоматичного зварювання під флюсом було організовано потокове виробництво танків усіх типів, авіабомб, реактивних снарядів, а також багатьох інших видів озброєння і боєприпасів.
   12 серпня 1953 р. вітчизняна і світова наука зазнала тяжкої втрати — на 84-му році обірвалося життя Євгена Оскаровича Патона, людини, яка вписала яскраву сторінку в історію вітчизняної науки і техніки. Учні і послідовники, весь колектив інституту гідно продовжують його справу. З 1953 р. і дотепер директором інституту є його син, академік Борис Євгенович Патон.

  
Одним із найзначніших досягнень інституту на початку 1950-х років стало створення нової технології зварювання металу великої товщини — електрошлакової, що докорінно змінило виробництво важких станин, котлів, гідроагрегатів та інших унікальних зварювально-прокатних, зварювально-литих конструкцій. Пізніше було створено спосіб зварювання у вуглекислому газі тонким дротом, який одержав широке застосування в промисловості й забезпечив значне зростання рівня механізації зварювальних робіт.
  
В інституті було розпочато масштабні дослідження в галузі електронно-променевого зварювання. Зусилля вчених інституту спрямовані на дослідження фізико-металургійних процесів при дії потужного (до 100 кВт) гострофокусного пучка електронів на товстолистові (150–200 мм) конструкційні матеріали. Подальшим етапом розвитку променевої технології була розробка лазерних технологій різного призначення.
   Вивчено фізичні й технологічні особливості нових технологічних процесів контактного зварювання оплавленням. На базі нових технологій розроблено й освоєно виробництво кількох поколінь спеціалізованих і універсальних машин для контактного стикового зварювання деталей широкого сортаменту з низьколегованих і високоміцних сталей. Найбільш масове застосування знайшли машини для зварювання рейок різних категорій у польових та стаціонарних умовах, машини для зварювання труб. За цими розробками інститут займає провідне місце у світі.
  

Космонавт Світлана Савицька проводить експеримент зі зварювання у відкритому космосі
Протягом багатьох років інститут проводить дослідження зі зварювання в космосі. У 1969 р. на борту орбітального корабля «Союз-6» льотчик-космонавт В. М. Кубасов уперше в світі здійснив унікальний експеримент зі зварювання електронним променем, плазмою та плавким електродом (на установці «Вулкан», створеній в інституті електрозварювання). У 1984 р. був проведений надзвичайно важливий, підготовлений ІЕЗ, експеримент за бортом орбітальної станції у відкритому космосі. У цьому експерименті космонавти С. Савицька і В. Джанібеков уперше працювали у відкритому космосі ручним електронно-променевим інструментом УРІ, виконуючи процеси зварювання, пайки, різання і напилювання. Так було започатковано космічну технологію, яка має велике значення у програмі освоєння космічного простору. Період з 1985 до 2000 рр. характеризується подальшим розвитком космічних технологій.
   Експериментально-теоретичні дослідження і наукові розробки в галузі міцності зварних з’єднань і конструкцій представляють традиційні напрями в тематиці інституту, початок яким поклав Є. О. Патон.
   На початку 1980-х років в інституті формується новий науковий напрям — комплексні дослідження зі створення нових та удосконалення наявних технологічних процесів термічного нанесення захисних і зносостійких покриттів.
   Сьогодні інститут електрозварювання проводить роботи з розвитку практично всіх сучасних процесів нанесення захисних і зміцнювальних покрить. Розроблено технологію й установки для плазмово-дугового напилювання зносостійких покриттів, а також для детонаційного напилювання.
   Роботи працівників установи не обмежуються дослідженнями в галузі металевих матеріалів. Співробітників інституту цікавили і проблеми зварювання полімерних матеріалів, а також виробів із них. Останніми роками з’явився ще один напрям — електрозварювання м’яких тканин живих організмів. Результати цих досліджень знайшли застосування у практиці хірургічних операцій на людині.
   З ініціативи академіка Б. Є. Патона в інституті були проведені дослідження та експериментальні розробки з виявлення можливості використання зварювальних джерел нагрівання для одержання металів і сплавів особливо високої якості й надійності, на основі яких сформувався другий основний науковий напрям у діяльності інституту — спеціальна електрометалургія. Зусилля й успіхи колективу в цій новій галузі забезпечили вагомий внесок у розвиток світової сучасної якісної металургії.
   Вагомим є внесок у творчі успіхи колективу інституту тих наукових підрозділів і співробітників, які здійснюють математичні дослідження, створюють нові методики сучасних фізичних і хімічних досліджень, розробляють інформаційні системи, банки даних та експертні системи, займаються прогнозуванням і систематичним аналізом економічних аспектів розвитку зварювальної науки й техніки.
   Завдяки поєднанню цілеспрямованих фундаментальних теоретичних досліджень з інженерно-прикладними розробками, тісним творчим зв’язкам із промисловими підприємствами в реалізації технологічних нововведень інститут перетворився на найбільший в Україні та світі науково-дослідний центр у галузі зварювання і споріднених технологій.
   Сьогодні інститут є головною організацією Науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона», до якого також входять дослідне конструкторсько-технологічне бюро, експериментальне виробництво, три дослідні заводи, кілька інженерних центрів. В усіх його підрозділах працюють близько 3500 осіб, із них власне в інституті — 1650. Науковий потенціал інституту складають 390 наукових співробітників, серед яких 8 академіків і 7 членів-кореспондентів, 75 докторів наук і понад 200 кандидатів наук.
   НТК має колосальний досвід у вирішенні технологічних проблем. На підставі комплексних програм технічного розвитку й переозброєння великих підприємств та галузевих об’єднань НТК здійснює також впровадження технологій і реновацій у багатьох галузях промисловості. В активі вчених інституту — унікальні результати пізнання фізики дугового розряду і низькотемпературної плазми, властивостей потужних гостросфокусівних пучків електронів, природи плавлення, випаровування, кристалізації та конденсації металів, фізико-хімічних і теплофізичних процесів зварювання та рафіновних переплавів, міцності та надійності зварних з’єднань і конструкцій, реалізованих у конкретних технологіях, матеріалах та обладнанні.
   Результати цих робіт підтверджено закордонними та вітчизняними патентами інститутом одержано понад 6500 авторських свідоцтв, 2600 патентів України, Росії і далекого зарубіжжя, а також реалізовано понад 150 ліцензій у США, Німеччині, Японії, Росії, Швеції, Франції, Китаї тощо.
   Одним з основних напрямів діяльності інституту є підготовка наукових та інженерних кадрів. Підготовка кандидатів і докторів технічних наук здійснюється через докторантуру й аспірантуру. При інституті працює спеціалізована рада з прийому до захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі зварювання, спецелектрометалургії та діагностики матеріалів і конструкцій.
   Інститут бере участь у підготовці інженерних кадрів у НТУУ «Київський політехнічний інститут». Учені інституту читають студентам оглядові курси і керують цільовою підготовкою магістрів. Науково-виробничу і дипломну практику студенти проходять у наукових відділах і лабораторіях інституту.
   Інститут підтримує міжнародні зв’язки з провідними центрами зі зварювання в Європі, США, Азії, є членом Міжнародного інституту зварювання і Європейської зварювальної федерації. На базі інституту діє Міждержавна наукова рада зі зварювання і споріднених технологій країн СНД та Міжнародна асоціація «Зварювання».
   Результати досліджень учених інституту постійно публікуються в журналах «Автоматическая сварка», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «Современная электрометаллургия», «Сварщик». Крім того, інститут видає англійською мовою журнали «The Paton Welding Journal» і «Advances in Electrometallurgy», а також монографії, довідники та іншу книжкову продукцію.
   Сьогодні Інститут електрозварювання робить вагомий внесок у подальший розвиток зварювання і споріднених процесів та у вирішення пріоритетних проблем економіки і промислового виробництва України.


Міст Патона у Києві

Машина для контактного зварювання залізничних рейок
 
Вул. Боженка, 11, Київ, 03680.
Тел./факс: 0 (44) 220-71-10, 227-61-79, 271-23-70. Е-mail: office@paton.kiev.ua
     Назад   ]   Зміст   [   Вперед