Винаходи та інновації. Винахідники України
  Куцан Юлій Григорович

   
Начальник сектору з наукових питань
та екології Державного підприємства
«Національна енергетична компанія
«Укренерго»


Доктор технічних наук,
академік Академії технологічних
наук України, почесний енергетик
України, заслужений енергетик СНД
 
 

  Народився 21 липня 1941 р. у с. Семиполки Броварського району Київської області.
   Вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті. Після закінчення факультету радіоелектроніки (1966 р.) отримав диплом за фахом інженер-електрик і був направлений на роботу до Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, в якому пройшов шлях від молодого спеціаліста до начальника відділу.
   Основним напрямком науково-виробничої діяльності Ю. Г. Куцана у цей період була робота зі створення автоматизованого технологічного обладнання для електронно-променевого зварювання виробів нової техніки.
   Під керівництвом Юлія Григоровича та за його особистої участі розроблено понад 30 проектів електронно-променевого обладнання, яке знайшло своє застосування в машинобудівному комплексі як в Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя.
   У 1974 р. заочно закінчив аспірантуру при Київському політехнічному інституті та захистив кандидатську дисертацію. Згодом, у 1992 р., на засіданні спеціалізованої вченої ради при Науково-виробничому об’єднанні із технології машинобудування (ЦНИИТМАШ, Москва) захистив докторську дисертацію.
   Основними науковими напрацюваннями Ю. Г. Куцана є виконані дослідження із формування вторинно-емісійних сигналів та їх кореляція з рельєфом поверхні виробів у процесі електронно-променевого зварювання. Вперше у вітчизняній практиці реалізовані алгоритми наведення електронного променя на стики виробів із використанням вторинно-емісійних сигналів.
   Науковий здобуток Юлія Куцана — 33 авторські свідоцтва та патенти на винаходи, понад 200 наукових праць, три колективні монографії.
   Технічна реалізація та впровадження наукових розробок здійснювалися на провідних підприємствах енергетичного машинобудування. Розроблене обладнання використовувалося при виробництві парогазових турбін типу К-220, газотурбінних двигунів типу UGT, при виробництві транспортних атомних реакторів, газотурбінних установок типу «Водолій» та турбіни типу К-1300 (другою за потужністю в Європі).
   Серед розробок, які тиражувалися і знайшли широке впровадження у виробництво, слід відзначити: СУ-220 «Система автоматического совмещения пучка с кольцевыми стыками», СУ-166 «Система для управления электронно-лучевой установкой», СУ-259 «Аппаратура для электронно-лучевой сварки с двукратным преломлением луча» та інші.
   Зазначені розробки і сьогодні не втратили своєї актуальності та використовуються на ДП «Зоря-Машпроект» (м. Миколаїв), ВАТ «Турбоатом» (м. Харків), «Ленинградский металический завод», «Ижорский завод» (Росія).
   У 1999 р. Ю. Г. Куцан перейшов на державну службу до Секретаріату Верховної Ради України. Цей період його роботи пов’язаний із законотворчою діяльністю: він брав участь у підготовці законів України в енергетичній сфері та розробці інших директивних документів.
  

Комісія з розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу, м. Київ, Президія НАН України, 2001 р.
У 2000 р. переведений до Центрального апарату Міністерства палива та енергетики України. Обіймаючи посаду начальника Управління науково-технічної політики та екології Мінпаливенерго, формував науково-технічну політику паливно-енергетичного комплексу України. Під його керівництвом створювалися галузеві науково-технічні програми, формувалися плани науково-дослідних робіт. У складі творчих колективів брав участь у розробці державних великомасштабних документів, одним із яких є Енергетична стратегія України на період до 2030 р. та подальшу перспективу. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. № 574 введений до складу Міжвідомчої комісії з питань реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.
   Сьогодні Ю. Г. Куцан є членом Колегії Міністерства палива та енергетики України, Науково-технічної ради Мінпаливенерго України, Комітету з енергоефективності при Торгово-промисловій палаті України.
   У 2001 р. обраний академіком та членом Президії Академії технологічних наук України. Очолює секцію «Технології в енергетиці». З 2004 р. — професор кафедри «Електропостачання міст» Харківської академії комунального господарства.
   Ю. Г. Куцан — активний учасник розбудови громадянського суспільства. З 2007 р. очолює Громадську раду при Мінпаливенерго України. Є членом Центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України.
   Професійна робота Юлія Григоровича Куцана відзначена нагородами: знаком «Винахідник СРСР», Почесною грамотою Президії Національної академії наук України, відзнаками видатних наукових діячів — медаллю ім. Ю. В. Кондратюка, медаллю ім. академіка М. К. Янгеля, медаллю ім. академіка В. П. Глушкова.
   У 2005 р. за багаторічну плідну працю Ю. Г. Куцан був удостоєний нагороди «Знак пошани міста Киева».
   У системі Мінпаливенерго України Ю. Г. Куцан відзначений відомчими нагородами: знаками «Відмінник енергетики України», «Почесний енергетик України», «Заслужений енергетик СНД». Неодноразово відзначався дипломами Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу України».
 
Вул. Комінтерну, 25, м. Київ, Україна, 01032.
Тел.: 0 (44) 238-37-72, факс: 0 (44) 239-45-02. E-mail: Kutsan.ug@nec.energy.gov.ua
     Назад   ]   Зміст   [   Вперед