Золочівський КОЛЕДЖ


Павлюк
Микола Васильович
Директор

Вхід на територію коледжу

Владика Ігор, архієпископ Львівської УГКЦ
відправляє богослужіння в день ювілею
коледжу

Практичне заняття на колекційному полі
проводить викладач О. П. Бурдик

Заняття в лабораторії
«Сільськогосподарські машини»

Посвята студентів та працівників
коледжу в козаки
Золочівський коледж ЛНАУ засновано 13 вересня 1958 р. за наказом № 750 Міністерства сільського господарства УРСР, відповідно до якого з метою поліпшення навчально-матеріальної бази Львівський сільськогосподарський технікум плодоовочівництва було переміщено в с. Новоселище Золочівського району Львівської області.
Навчання проводилося за спеціальностями «Агрономія» та «Бухгалтерський облік». У 1959 р. на стаціонарному відділенні освіту здобувало 190 осіб, на заочному — 60 осіб. У цьому ж році було відкрито відділення механізації сільського господарства, а в 1962 р. — відділення зоотехнії. В 1995 р. було розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина», а в 1998 р. — «Бухгалтерський облік». За час свого існування виш підготував близько 14,5 тис. випускників різних спеціальностей для аграрного сектору економіки. Нині Золочівський коледж — вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому навчається 728 студентів, зокрема 545 стаціонарної і 183 заочної форм навчання.
У 1997 р. коледж було приєднано до структури Львівського національного аграрного університету. Наказом №190 від 17 червня «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів» на базі Золочівського сільськогосподарського технікуму було створено Золочівський технікум Львівського державного аграрного університету, нині — Золочівський коледж ЛНАУ. У 2009–2010 рр. коледж посідав перше місце в рейтингу навчальних закладів, що входять до структури університету.
Важливо, що навчальний заклад не змінив свого технологічного спрямування і сьогодні готує фахівців за напрямами: «Бухгалтерський облік», «Організація і технологія ведення фермерського господарства», «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Виробництво і переробка продукції тваринництва», «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», «Ветеринарна медицина».
У коледжі добре налагоджена ступенева освіта. Укладено угоди про співпрацю з вищими професійно-технічними училищами та професійними ліцеями Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей. Випускники цих освітніх закладів продовжують навчання в коледжі за скороченим терміном.
У 1999 р. директором коледжу став М. В. Павлюк. Завдяки йому в усіх напрямах діяльності навчального закладу почалися кардинальні зміни. Коледж досяг значних успіхів у навчальній роботі та вихованні молодого покоління. За останні роки на базі вишу проведено низку методичних навчань ради директорів вишів І–ІІ рівнів акредитації Львівської області, засідання методичних комісій науково-методичного центру Міністерства аграрної політики України.
У 2010 р. завдяки цілеспрямованій і наполегливій праці колективу й адміністрації коледжу, їхнім досягненням у навчально-виховній та методичній роботі Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету визнано лідером галузі агропромислового комплексу України.
Належний рівень викладання забезпечують високопрофесійні кадри — викладачі, майстри виробничого навчання, лаборанти; семеро педагогів мають звання викладачів-методистів, 12 — кваліфікацію магістра, 24 викладачі — вищу категорію. З нагоди ювілею директор коледжу М. В. Павлюк нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», чотирьом викладачам присвоєно звання «Відмінник аграрної освіти», трьом — звання «Відмінник технічної освіти». Викладачі навчального закладу щорічно беруть активну участь у виставці передового педагогічного досвіду в науково-методичному центрі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Головну роль у формуванні початкових практичних навичок студентів відіграє матеріально-технічна база коледжу, до складу якої входять навчально-дослідне господарство, ремонтна майстерня, колекційно-дослідне поле, тваринницька ферма, гараж, пункт технічного обслуговування, майданчик сільськогосподарських машин, машинно-тракторний парк. У коледжі обладнано 24 навчальні кабінети, 37 лабораторій і два комп’ютерні класи. Головною практичною базою вишу є навчально-дослідне господарство, якому належить 264 га сільськогосподарських угідь, із них — 229 га ріллі, 12,4 га садів.
Студенти опановують фах слюсаря-ремонтника, тракториста-машиніста, водія автомобіля, майстра з озеленення, майстра машинного доїння, оператора штучного осіменіння тварин. Щороку кращі студенти коледжу стають делегатами Всеукраїнського зльоту відмінників навчання та іменних стипендіатів «Лідери АПК ХХІ століття».
Упродовж більш як півстолітньої історії в коледжі формувалися свої традиції виховання. Пізнати власні корені, відчути себе часткою своєї родини допомагає проведення виховних годин «Від роду до роду», «Наша родина — вся Україна», «Мій родовід». Важливою подією в житті коледжу стало відкриття на його території каплички — центру духовного виховання.
Колективи художньої самодіяльності коледжу є постійними учасниками й лауреатами Всеукраїнського фестивалю художньої творчості аграрних вишів «Софіївські Зорі». У навчальному закладі працює музей історії коледжу та краєзнавства. Видається газета «Вісті коледжу».
Гасло герба коледжу — крилатий вислів SAPERE AUDE — «Прагни бути мудрим», тож колектив вишу наполегливо працює над тим, щоб сучасні та наступні покоління молоді ставали мудрими господарями на рідній землі та ніколи не втрачали віру у велике майбутнє нашого села й усієї України.


Логос Україна      << Екологічний коледж      [ зміст ]      Івано-Франківський коледж >>